Lucrări de diplomă

Diploma.ro este cel mai complex site cu lucrări de diplomă. Aici găsești peste 5000 de lucrări de licență, disertație și doctorat. Materialele sunt realizate și încărcate de către utilizatori, iar echipa noastră le verifică atent înainte de a le accepta pe site.

Șomajul în rândul tinerilor din România
docx

Șomajul în rândul tinerilor din România

INTRODUCERE Este o perioadă destul de grea să fii un tânăr european care dorește să intre pe piața muncii, dar care este exact natura problemei cu care se confruntă tinerii care încearcă să își găsească un loc de muncă? Se susține în mod regulat și rezonabil că tinerii au fost deosebit de puternic afectați de recesiune. Cu toate acestea, mai puțin rezonabil, această afirmație se bazează adesea pe schimbările care au avut loc în ratele șomajului în rândul tinerilor. Experiențele pe piața muncii, inclusiv perioadele de șomaj, la începutul vieții profesionale a unei persoane sunt susceptibil... vezi detalii

Efectele mixului de marketing în mediul online
docx

Efectele mixului de marketing în mediul online

Motivație Titlul lucrării „Efectele mixului de marketing în mediul online" prezintă oportunitatea de a explora și analiza modul în care elementele cheie ale mixului de marketing influențează rezultatele și performanța unei afaceri în mediul online. Prin această lucrare, avem posibilitatea de a investiga și de a înțelege mai bine cum strategiile de marketing digital pot fi utilizate pentru a obține avantaje competitive și a atinge obiectivele organizaționale într-un mediu digital în continuă evoluție. Motivația pentru această lucrare poate fi rezumată în următoarele aspecte: Relevanța med... vezi detalii

Rolul resursei umane în managementul totale al calității
docx

Rolul resursei umane în managementul totale al calității

Introducere Managementul resurselor umane este recunoscut ca fiind un ansamblu de activități desfășurate la nivel organizațional, având ca scop utilizarea optimă a personalului angajat al unei autorități pentru atingerea obiectivelor generale ale organizației și pentru îndeplinirea nevoilor individuale ale angajaților. Activitățile desfășurate în cadrul managementului resurselor umane au ca obiective următoarele: sprijinirea autorităților publice în atingerea obiectivelor strategice și operaționale, utilizarea eficientă a abilităților și competențelor personalului, furnizarea de angajați b... vezi detalii

Particularități privind evidența operațiunilor bancare ale clientelei la Raiffeisen Bank
docx

Particularități privind evidența operațiunilor bancare ale clientelei la Raiffeisen Bank

Introducere Lucrarea de față are ca obiect de studiu evidența bancară și importanța sistemului informațional în cadrul procesului bancar. Evidența bancară reprezintă un aspect esențial în activitatea instituțiilor de credit, asigurând înregistrarea corectă și transparentă a operațiunilor financiare și oferind informațiile necesare pentru luarea deciziilor eficiente în domeniul bancar. Capitolul 1 își propune să prezinte rolul sistemului informațional în cadrul procesului bancar, evidența ca obiect de activitate a băncilor și principiile de organizare și funcționare ale acesteia. De aseme... vezi detalii

Evoluția dăunătorilor la porumb în condițiile ecologice ale anului 2022
docx

Evoluția dăunătorilor la porumb în condițiile ecologice ale anului 2022

INTRODUCERE Lucrarea de față se concentrează asupra cercetării și analizei dăunătorilor întâlniți în cultura de porumb, precum și a măsurilor de combatere aplicate în cadrul fermei SCDA SECUIENI. Scopul acestei lucrări este de a furniza o înțelegere detaliată a problemelor asociate cu dăunătorii din cultura de porumb și de a evidenția măsurile eficiente de combatere adoptate în ferma menționată. Obiectivele cercetării vizează identificarea principalelor dăunători întâlniți în cultura de porumb, precum și a agenților patogeni semnalați în această cultură. De asemenea, se dorește evidenție... vezi detalii

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență
docx

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență

Introducere Opiniile exprimate în această lucrare rezultatul unei analize critice a teoriilor actuale și a jurisprudenței în materie și au ca scop să ofere o înțelegere mai detaliată a procedurilor de insolvență. Pornind de la aspectele reglementate de legislația în vigoare, lucrarea prezintă domeniul de aplicare a legii, termenii și expresiile specifice, delimitarea rolurilor în cadrul procedurii (practician în insolvență, creditor, debitor, administrator judiciar, lichidator, expert, administrator special), costurile aferente procedurii, acțiunile de anulare a cesiunilor efectuate de de... vezi detalii

Dezvoltarea turismului în contextul managementului dezvoltării durabile. Cercetare la Hotel Ambient
docx

Dezvoltarea turismului în contextul managementului dezvoltării durabile. Cercetare la Hotel Ambient

Introducere Sejururile la hotel reprezintă majoritatea vacanțelor în Europa, din cauza creșterii cererii din partea turiștilor, industria turismului de cazare în hoteluri se dezvoltă într-un sector profitabil. Practica vacanțelor în hoteluri există de foarte mult timp, dar în perioada actuală s-a extins pe noi tărâmuri. La mijlocul secolului al XIX-lea, ca răspuns la presiunea pe care o exercitau asupra oamenilor viața urbană și procesul de industrializare, s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane care se cazau în hoteluri cu scopul de a se relaxa și de a-și regăsi acolo potenția... vezi detalii

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019
docx

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de calitate și luând decizii care afectează direct viața cetățenilor. În acest context, noul Cod Administrativ aduce elemente novatoare și propune schimbări semnificative în abordarea și funcționarea administrației publice locale în România. Această lucrare se concentrează asupra aspectelor legate de etica și integritatea în activitatea consiliului local, sub prisma elementelor novatoare promovate prin noul Cod Administrativ. În cadrul acestei anali... vezi detalii

Actele emise de organele fiscale
docx

Actele emise de organele fiscale

Introducere Actele emise de organele fiscale reprezintă instrumente juridice esențiale în procesul administrativ-fiscal, prin intermediul cărora se stabilesc și se impun obligațiile fiscale asupra contribuabililor. Aceste acte au un impact semnificativ asupra relației dintre autoritățile fiscale și contribuabili, influențând direct drepturile și obligațiile acestora. Capitolul 1 al lucrării se axează pe noțiunile introductive privind actul administrativ fiscal. Se analizează noțiunea de act administrativ fiscal, evidențiindu-se caracteristicile și rolul acestuia în cadrul sistemului fisca... vezi detalii

Elaborarea strategiei de marketing Benvenuti SRL
docx

Elaborarea strategiei de marketing Benvenuti SRL

Introducere Realitatea mediului care ne înconjoară a modificat conceptele clasice de marketing și de management; firmele au trecut de la managementul portofoliului de produse la cel al portofoliului de clienți; departamentul de marketing nu mai este doar un departament însărcinat cu anumite activități specifice. Marketingul este o activitate în care sunt cuprinse toate nivelele firmei, misiunea sa și planificarea strategică a activității sale. S.C. Benvenuti S.R.L. companie înființată în urmă cu 16 ani deținea la sfârșitul anului 2019 27 de magazine în România și în alte șapte țări, având... vezi detalii

Toate licențele

Hopa sus!