Lucrări de diplomă

Diploma.ro este cel mai complex site cu lucrări de diplomă. Aici găsești peste 5000 de lucrări de licență, disertație și doctorat. Materialele sunt realizate și încărcate de către utilizatori, iar echipa noastră le verifică atent înainte de a le accepta pe site.

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei
docx

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face după ce se analizează situația economico-financiară a firmei, se calculează factorii financiari care exprimă performanța întreprinderii, capacitatea de a rambursa creditul și dobânda aferentă acestuia pe perioada de creditare. Am ales această temă din dorința de a cerceta aspectele financiare, economice, manageriale ale activității unei firme prin care se identifică punctele slabe și forte ale acesteia urmând ca apoi să se formuleze concluzii cu ... vezi detalii

Rețete de succes și erori în negociere
docx

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea este o știință. O aptitudine înnăscută sau dobândită în urma experienței. Un lucru este clar: în lumea turistică “a negocia” este un verb care te îmbogățește. Singurul motiv pentru care oamenii tind să plătească un preț exagerat este lipsa informației sau în unele cazuri, o anumită decență care te împiedică să te târguiești “la sânge”. Totuși, trebuie știut că în unele țări negocierea este o tradiție, un ritual. În statele arabe mulți vânzători s... vezi detalii

Managementul Comunicării
docx

Managementul Comunicării

Introducere Comunicarea în mod general cât și comunicarea managerială în mod deosebit, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața profesională cât și cea personală. Nici un fel de activitate din rutina zilnică, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi cotidian, de la simplele schimburi și amabilități și până la diversele și elaboratele activități ale societăților, organizațiilor, nu poate fi elaborată în exteriorul unui proces al comunicării. Comunicarea constituie o condiție nu numai pentru funcționarea oricărei societăț... vezi detalii

Sate
docx

Sate

Capitolul 1 - Noțiuni introductive Turismul și călătoriile au devenit în ultimii ani, îndeosebi după anii 2000, o componentă foarte importantă a economiei mondiale, cu niște posibilități reale și semnificative de evoluție în viitor, ca o consecință a faptului că pe Terra încă mai sunt o multitudine de locuri turistice ce nu sunt exploatate, ele fiind neatinse și necunoscute, ori spre care fluxurile turistice prezente sunt spontane și foarte rare. Turismul este considerat a fi una dintre cele mai importante și variate industrii din întreaga lume. Mulți autori sunt de părere că această indu... vezi detalii

Migrația familială
docx

Migrația familială

Introducere Această lucrare abordează o temă de actualitate, și anume copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte și copiii lui care conviețuiesc într-un singur menaj permanent sau temporar și pot apărea în urma: decesului unuia dintre părinți, a divorțului, a abandonului familiei, apariției unui copil și creșterii lui în afara căsătoriei, adopției realizate de către o persoană care fie fără posibilități fiziologice de a avea copii (sterilă), fie rămasă fără copii dorește să întrețină și să crească unul sau mai mulți. Diferit... vezi detalii

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării
pdf

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Introducere Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor economico-financiare la nivelul întreprinderilor, atât la modul teoretic, cât și practic. Totodată, voi prezenta noțiuni ale analizei performanței și poziției entităților economice - domeniu destul de vast și cu abordări multiple în literatura de specialitate. Accentul cade pe importanța pe care o are analiza economico-financiară în prezentarea situației unei întreprinderi, în luarea deciziilor, dar și rolul care îl au tehnologiile informaționale moderne în determ... vezi detalii

Analiza competitivității pe piața ciocolatei
docx

Analiza competitivității pe piața ciocolatei

Introducere Rolul fundamental al competitivității reiese din funcțiile acesteia și reprezintă, în esență, conform opiniei numeroșilor specialiști, baza organizării activității economice raționale. Rolul acestui fenomen amplu al economiei contemporane a fost în continuă creștere, proces accentuat de globalizare și mai nou de noile tendințe de reașezare a piețelor mondiale. În condițiile începutului de secol XXI, în urma intensificării schimburilor internaționale de mărfuri ce însoțesc globalizarea, principiile care consolidează fenomenul competițional au devenit deosebit de importante, int... vezi detalii

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL
doc

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR În acest capitol vor fi prezentate câteva considerente privind obținerea rezultatelor financiare de către entitățile comerciale, pentru realizarea acestora trebuie desfășurate activități înscrise în obiectul lor de activitate, aceste activități generează cheltuieli și apoi venituri, obținându-se în final rezultatul scontat. În activitatea entităților se realizează, deci, o multitudine de operațiuni care angajează cheltuieli și generează venituri. Pentru înregistrarea și calcularea cheltuielilor, respectiv a veniturilor, sunt cupri... vezi detalii

Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor
docx

Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor

Introducere Lucrarea de față își propune să urmărească particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a peșcolarilor. Informațiile includ tot ce ține de dezvoltarea copilului pe plan fizic, psihic și emoțional. Educația fizică are un rol important în evoluția copilului, efectele pe care le poate avea nu sunt doar de ordin fizic, ci și mental. Exercițiile fizice efectuate regulat supun, obligatoriu, corpul la mișcare. Activitatea fizică în preșcolaritate își propune acest lucru, astfel ea aducând diverse beneficii, precum arderea cal... vezi detalii

Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital
pdf, pptx

Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital

INTRODUCERE Conform lui Maczynska, evaluarea unei companii necesită aplicarea unor cunoștințe vaste din diferite domenii ale științei. Necesitatea evaluării unei firme a apărut odată cu dezvoltarea economică, aceasta devenind necesară vânzării, cumpărării, fuziunilor, achizițiilor etc. Conform lui Van de Schootbrugge și Wong, evaluarea este determinată de situația economică a țării, strategia de dezvoltare a companiei, matura și modul de utilizare a activelor deținute, atractivitatea pieței, resursele umane. Așadar, putem concluziona ca evaluarea companiei reprezintă un proces prin care se... vezi detalii

Toate licențele

Hopa sus!