Lucrări de diplomă

Diploma.ro este cel mai complex site cu lucrări de diplomă. Aici găsești peste 5000 de lucrări de licență, disertație și doctorat. Materialele sunt realizate și încărcate de către utilizatori, iar echipa noastră le verifică atent înainte de a le accepta pe site.

Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public
docx

Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd și se aprobă prin lege veniturile și cheltuielile anuale ale statului sau ale instituțiilor publice. În buget veniturile se înscriu după conținutul lor fiscal sau nefiscal și după sursa de proveniență în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se nivelul încasărilor, iar cheltuielile se înscriu, conform clasificației bugetare, după conținutul și după destinația pe care o capătă (pe domenii de activitate, ramuri și subramuri), stabilindu-se nivelul acestora. Prin bugetul public se stabilește un raport între veniturile publ... vezi detalii

Imparțialitatea organelor judiciare
doc

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma jurisprudenței CEDO. Înainte de acest moment, doctrina noastră analiza unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil, însă nu le dădea acestora sensul pe care îl are în prezent acest concept, care de altfel nici nu era utilizat ca atare. De aici decurge probabil și confuzia privitoare la acest concept, din art. 8 Cod procedură penală . Astfel cum vom observa pe parcursul primei părți a capitolului întâi al prezentei teze,... vezi detalii

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică
doc

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică

Introducere Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaștere a fenomenului științific, a modalității de organizare a activității științifice, a metodelor și tehnicilor de cercetare criminologică, precum și a procesului de desfășurare a unei cercetări criminologice. Capitolul întâi al prezentei teze analizează criminologia ca știința care „studiază cauzele și condițiile definitorii ale criminalității săvârșită pe teritoriul statului, efectele criminalității asupra trăsăturilor umane și strategia apărării socio - umane” . Cel de-al doilea capitol al lucrării pr... vezi detalii

Motivarea personalului în management -  provocări și soluții
doc

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în sine.” Buna funcționare a unei instituții este în corelație cu maniera în care salariații sunt încurajați să munceasca, prin diverse mijloace de motivare, prin felul în care li se asigură posibilitatea de ascensiune și dezvoltare a carierei. Motivarea definește actul prin intermediul căruia lucrătorii sunt dirijați să atingă țelurile impuse ale companiei. Actualmente angajații nu mai profesează doar din considerente financiare ci și pentru a obți... vezi detalii

Matricea leadership-ului în secolul XXI
doc

Matricea leadership-ului în secolul XXI

INTRODUCERE Definițiile care s-au dat de-a lungul timpului leadership-ului impresionează nu numai cantitativ, ci și prin diversitatea opiniilor care conturează portretul liderului, perceput de la un banal: “cineva care exercită influență asupra altor oameni” (Huczynscki și Buchanan, 1993) până la complexul „vizionar” (Bryman), al cărui rol este acela de „a crea o viziune la care alții să aspire și a-i energiza pentru a munci și pentru a îndeplini acea viziune.” (Anita Roddick) Cu toate acestea, definiția leadership-ului rămâne încă imposibil de încapsulat într-o formulă atotcuprinzătoare,... vezi detalii

Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică
docx

Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică

INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din partea specialiștilor interesați pentru formarea și dezvoltarea persoanei. Cunoașterea psihologică a școlarului mic este și necesară și importantă, ea venind în sprijinul cadrelor didactice care trebuie să aplice principiul tratării individuale a elevului, sporind astfel eficiența comunicării cu elevii. În perioada pandemică, părinții au avut un rol covărșitor în pregătirea copiilor. Acestă perioadă a fost foarte grea pentru elevi, pentru pări... vezi detalii

Secretarul general al unității administrativ teritoriale
docx

Secretarul general al unității administrativ teritoriale

INTRODUCERE Una din funcțiile publice cele mai fascinante prin rol, semnificație și statut este, neîndoielnic, secretarul din administrația publică locală. Acesta s-a aflat neîntrerupt în administrația publică a unităților administrativ-teritoriale de bază și intermediar, indiferent ce denumire a purtat acesta, de la Domnitorul Alexandru Ioan Cuza formatorul și reformatorul statului național moder român. Și, mai ales, făuritorul de instituții, la nivel central și local și de reglementări, care au așezat România între națiunile modern ale Europei. Multă vreme el a purtat și numele de nota... vezi detalii

Preparate cosmetice
doc

Preparate cosmetice

Argument Înfrumusețarea proprie este la fel de importantă ca și păstrarea sănătății corpului. De fapt se crede că modul de îmbrăcare și prezentare a unei persoane într-o comunitate este o reflexie a eului său. Dacă nu vrei ca ceilalți să creadă că nu te prea interesezi de frumusețea ta, atunci începe prin a exersa înfrumusețarea eului tău. Cu toții suntem frumoși și arătoși. Nimeni nu este excepție de la această regulă. Sunt unii care nu au nevoie să se fardeze sau să folosească alte produse cosmetice, pentru că au o strălucire naturală. Fardurile doar accentuează ceea ce deja ai și depind... vezi detalii

Sugestii de integrare a TIC în predarea-învățarea educației muzicale
pdf

Sugestii de integrare a TIC în predarea-învățarea educației muzicale

Argument “Sugestii de integrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în predarea-învățarea educației muzicale” este o lucrare ce își propune să abordeze și să evidențieze importanța metodelor și mijloacelor TIC folosite în predarea disciplinei educație muzicală. În decursul ultimilor doi ani, situația generată de pandemia de SARS-Cov-2 a adus schimbări majore în întreaga societate. Aceste schimbări au survenit și în domeniul educației, implicit în domeniul educației muzicale. Astfel, sistemul educațional a trebuit să facă schimbări în ceea ce privește modul de predare și în... vezi detalii

Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși
docx

Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși

INTRODUCERE În societatea noastră care se află într-o continuă tranziție, orașele sunt nevoite să facă față factorilor intens provocatori pentru a lua parte la acest proces de modernizare și dezvoltare. Alegerea temei de studiu intitulată „Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși” vine ca o dorință personală de a vedea orașul natal, orașul în care am ales să îmi desfășor activitatea profesională și să îmi cresc copii, ca un oraș modern, care funcționează pe baza unor principii sănătoase și se dezvoltă armonios prin strategii de dezvoltare productive. De asemenea, motivul pentru... vezi detalii

Toate licențele

Hopa sus!