Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Alte domenii

doc

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia de piaţă Societatea românească parcurge o perioadă de profunde prefaceri, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic, care preocupă atât economiştii, oamenii de acţiune-guvernanţii, cât şi oamenii de ştiinţă, ceea ce pune în centrul întrebărilor şi implicit al răspunsurilor, problematica economică. Trecerea României la o economie de piaţă, al cărui fundament îl constituie proprietatea privată şi al cărui mecanism ... vezi detalii

doc, docx

Contravenții prevăzute de legislație

Introducere ,,Din lucrările de specialitate rezultă că automobilul, astăzi atât de necesar nouă tuturor, are o istorie plină de peripeţi, marcată de evenimente importante. Descoperirile, invenţiile, paşii înainte s-au făcut din aproape în aproape, în mare viteză sau extrem de lent, deseori chiar cu mari dificultăţi, deoarce automobilul înglobează atât de multe şi variate cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, care la început erau de neimaginat. Epoca propriu-zisă a automobilului începe în anul 1886, o dată cu inventarea motorului cu ardere internă, care s-a perfecţionat şi continuă să se pe... vezi detalii

docx, pptx

Îmbunatațirea timpilor de producție și reducerea costurilor la reperul roata dintata

Rezumatul lucrarii In cadrul acestei lucrari sa avut ca scop pe partea economica prezentarea companiei,date tehnice si economice despre companie si imbunatatirea procesului tehnologic,marirea capacitati de productie pt clientul ford la partea de frezare pe masina Chiron FZ 15W care este un centru de prelucrare vertical cu 3 axe,si reducerea costului cu sculele aschietoare,si cresterea capacitati de productie aceste modificari avand loc in cadrul companiei VCST.Alba. La partea tehnica este prezentata o analiza a posibilitatilor tehnologice de prelucrare prin strunjire la tare, orientat spre ... vezi detalii

doc

Gestionarea Crizei din Învățământ

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o radiografie a învăţământului românesc de după 1990, insistând asupra crizelor succesive prin care a trecut, generate de o reformă care nu-şi găseşte o cale fericită de finalizare. Introducerea analizează realitatea îngrijorătoare în care se efectuează educaţia în România, prin raportare la atitudinile majore exprimate în presă, în parlament sau în declaraţii politice. Prima parte este consacrată surprinderii aspectelor caracteristice ale învăţământului autohton, în timp ce al doilea capitol, analizează modul în care e receptată criza din învăţămâ... vezi detalii

doc

Metode, Tehnici și Probe de Autit Financiar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de lucru, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ. Problematica contabilă abordată în cadrul lucrării pune în evidenţă obiectivele şi factorii organizării materiale şi formale a auditului financiar – contabil. În conţinutul lucrării sunt integrate elemente semnificative din directive, standarde şi reglementări contabile la zi din ţara noastră. Primul capitol intitulat “Abordări conceptuale şi aprofundări pr... vezi detalii

doc

Instalații de Stingere cu Ceață de Apă

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul astfel: „Foc mare care cuprinde şi distruge parţial sau total o clădire, o pădure etc.” Cu mulţi ani în urmă majoritatea oamenilor si chiar literatura de specialitate foloseau pentru acest fenomen noţiunea de foc şi foarte rar incendiu. Astăzi ne este familiar, aproape tuturor, pentru un astfel de fenomen nedorit, noţiunea de incendiu. A defini un fenomen, cum este de exemplu incendiul, înseamnă a cunoaşte forma exterioară a lucrurilor prin care se m... vezi detalii

doc

Impozite Directe și Indirecte în Statele Uniunii Europene

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IMPOZITELOR Impozitele se presupune că au aparut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de conducere statală. Impozitele au fost concepute şi aplicate diferit încă de la apariţia lor, fiind condiţionate de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat . Date despre impozitele şi cheltuielile publice din antichitate se cunosc mai ales din i... vezi detalii

pdf

Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

INTRODUCERE Abordarea temei Rolul culturii organizationale in institutiile de invatamant preuniversitar implica prezentarea si valorificarea unor notiuni sau concepte generale care definesc cultura institutionala si mai ales organizationala. Toate aceste aspecte au o mare deschidere teoretica si metodologica, in masura in care implica si dezvolta aceste notiuni absolut necesare pentru proiectarea, realizarea si finalizarea cercetarii. Cultura organizationala este de fapt un subsistem al culturii nationale, reflectand multe din continuturile valorice ale modelelor culturale ale unei natiuni.... vezi detalii

doc

Retragerea și Excluderea Asociatului din SRL

Cap. I Consideratii generale . Etimologia conceptelor de baza I Originea si evolutia societatii cu raspundere limitata Societatea comercială cu răspundere limitată este creație a dreptului german; este reglementată pentru prima oară prin legea din 23 aprilie 1892, publicată în Reichgesetz blatt (Foaia de legi a imperiului) din 26 aprilie 1892. Această lege a fost sursa de inspirație pentru alte țări, astfel că Austria, prin legea din 6 martie 1906, Cehoslovacia, prin legea din 15 aprilie 1920, Polonia, prin legea din 13 iunie 1920, au reglementat societatea cu răspundere limitată. În țăr... vezi detalii

doc

Considerații tehnico economice și de exploatare a navei portcontainer

INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o creştere fără precedent a comerţului mondial, a traficului de materii prime de bază necesare industriei - minereuri, cărbune, petrol -. La realizarea circulaţiei volumului intens de mărfuri, în vertiginoasa creştere anuală, transportului naval i-a revenit rolul de primă mărire, atât cantitativ cât şi ca operativitate, şi acesta nu numai pentru că transportul de apă este mai ieftin, ci, mai ales, ca urmare a diversificării surselor de relaţii comerciale, înmulţirii numărului de participanţi la ace... vezi detalii

docx

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA SI EVOLUTIA TERORISMULUI 8 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit intr-o acceptiune unitara 8 1.2 Geneza si evolutia terorismului in istoria umanitatii 11 1.3 Factori determinanti ai proliferarii terorismului 16 1.4 ISIS - structura societala cu impact negativ major asupra securitatii internationale 18 CAPITOLUL 2. REFLECTAREA CONSECINTELOR DESTABILIZATOARE ALE TERORISMULUI IN SOCIETATEA CONTEMPORANA 24 2.1 Dimensiunea multipla a obiectivelor actiunilor teroriste 24 2.2 Formele de manifestare ale terorismului contemporan 27 2.3 Ef... vezi detalii

pdf, pptx

Mediul de Afaceri Japonez Versus Mediul de Afaceri American

Introducere Japonia este a doua putere economică a lumii, după SUA. Transformarea dintr-o ţară cu o economie ruinată în a doua putere economică a fost apreciată ca fiind un miracol economic şi un fenomen istoric fiind una dintre ţările cu cea mai explozivă şi expansivă perioadă de dezvoltare economică. Prin urmare, pot afirma că am ales această temă cu scopul de a efectua o comparaţie între mediul de afaceri japonez şi cel american, urmârind dezvoltarea acestor două puteri atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial. Pentru a putea evidenţia cât mai concret impactul pe care Japonia ş... vezi detalii

doc, pptx

Cooperarea cu forțe și structuri de intervenție internaționale solicitate pe timpul intervențiilor la dezastre (UE, ONU, NATO)

Introducere Cel mai important obiectiv al tuturor timpurilor pe care omenirea a încercat să-l realizeze şi în acelaşi timp să-l păstreze a fost siguranţa individului. Acest fapt a stat la baza evoluţiei umane şi reprezintă grija de zi cu zi a tuturor comunităţilor internaţionale. Mereu au existat ameninţări la această siguranţă care s-au manifestat prin boli, războaie, instabilitate economică şi socială, dezastre, etc. însă dintre toate acestea dezastrele reprezintă o ameninţare permanentă, imprevizibilă şi devastatoare pentru dezvoltarea durabilă a societăţii în care trăim şi generează nu... vezi detalii

docx

Activitatea personalului de secretariat din cadrul organizațiilor românești

Introducere Ceea ce am vrut să evidenţiez în cadrul acestei lucrări este faptul ca secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în societatea contemporană şi că activitatea pe care o desfăşoară personalul de secretariat este foarte solicitantă şi cuprinde multe responsabilităţi care trebuiesc îndeplinite pentru a avea rezultatul dorit. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, deoarece secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în societatea contemporană, acesta a a căpătat roluri şi funcţii multiple şi comp... vezi detalii

docx

Proiectarea unei țesături

CAPITOLUL 1 APRECIEREA PROPRIETATILOR ESTETICE SI FUNCTIONALE ALE PRODUSULUI IN CONCORDANTA CU DESTINATIA IMPUSA 1.1. Caracterizarea produsului Destinatia firului: tesatura destinata costumelor pentu barbati. Prezentarea exterioara a produsului - Costum barbatesc Produsul - costumul pentru barbati - trebuie sa aiba un tuseu moale, placut la atingere, care este dat de finetea foarte mare a fibrelor de lana, cu diametrul mediu sub 21 um. Rezistenta la sifonare trebuie sa fie mare, lucru care poate fi asigurat prin tratarea corespunzatoare a tesaturii. Confortul : Lana destinata costumelor b... vezi detalii

Hopa sus!