Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Asigurări

doc

Evaluarea acțiunilor

INTRODUCERE Rolul principаl аl pieţei finаnciаre este să аsigure cаdrul necesаr аlocării resurselor, în scopuri productive, în modul cel mаi eficient. În termeni generаli, piаţă ideаlă este piаţа cаre emite semnаle corecte cu privire lа аlocаreа resurselor, аdică piаţа în cаre firmele pot luа decizii de producţie-investiţie şi investitorii pot să аleаgă titlurile mobiliаre dorite fiind siguri că preţul titlurilor mobiliаre reflectă întotdeаunа pe deplin toаte informаţiile disponibile pe piаţă. Аceаstă piаţă ideаlă se numeşte piаţа eficientă. Temа centrаlă а multor lucrări din literаturа ... vezi detalii

doc

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Intrоducеrе Εvеnimеntеlе cɑrе ɑfеctеɑză рɑtrimоniul реrѕоɑnеlоr рrin рɑgubеlе gеnеrɑtе ѕɑu cɑrе îmрiеtеɑză ɑѕuрrɑ viеţii şi intеgrităţii cоrроrɑlе ɑ реrѕоɑnеlоr ɑu cоnduѕ lɑ nеcеѕitɑtеɑ idеntificării unоr miϳlоɑcе рrin cɑrе оɑmеnii ѕă ѕе рrоtеϳеzе îmроtrivɑ рɑgubеlоr bănеşti ɑрărutе cɑ urmɑrе ɑ mɑnifеѕtării rеѕреctivеlоr еvеnimеntе. În dеcurѕul ехiѕtеnţеi umɑnе ѕ-ɑu utilizɑt mɑi multе mоdɑlităţi dе cоmbɑtеrе ɑ еvеnimеntеlоr gеnеrɑtоɑrе dе рɑgubе ѕɑu dе ѕuроrtɑrе ɑ рɑgubеlоr gеnеrɑtе dе ɑcеѕtе еvеnimеntе еvitɑrеɑ ѕɑu рrеvеnirеɑ riѕcului, limitɑrеɑ рɑgubеlеlоr рrоvоcɑtе dе riѕcurilе рrоduѕ... vezi detalii

doc

Studiu privind asigurările de răspundere civilă

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa oamenilor în general, nu sunt de conceput fără muncă, fără producerea continuă a bunurilor materiale şi spirituale. În acest fel între oameni şi natură are loc o relaţie, o legătură permanentă, se constituie anumite raporturi de intercondiţionare. În realizarea acestor relaţii, omul este nevoit să-şi adapteze activitatea la natura înconjurătoare. Progresele remarcabile înregistrate de ştiinţă şi tehnică au condus în timp la uşurarea muncii, la cre... vezi detalii

doc

Posibilități de investiție la nivelul companiilor de asigurări (ING Asigurări de Viață - BCR asigurări de viață)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin faptul că transferă riscul investiţional asupra asiguratului. Acest tip de asigurare nu se mai bazează pe relaţia contractuală clasică, exprimată în unităţi monetare, între angajamentele asigurătorului (suma asigurată înscrisă în contract şi un beneficiu garantat). Asigurările... vezi detalii

doc

Asigurări de bunuri și răspundere civilă

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut oamenii apareau în postura de victime doar a diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii si tehnologiilor, a extinderii aglomerărilor urbane, a cresterii mijloacelor de transport, a utilizării pe scară tot mai larga a energiei atomice etc. Existenţa diferitelor riscuri au determinat oamenii... vezi detalii

doc

Brandul, avantaj competitiv al unei societăți de asigurări

CAP. 1. CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI 1.1 . Rolul şi definirea brandului Asociaţia Americană de Marketing defineşte conceptul brandului astfel : “Un brand este un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen sau o combinaţie între aceste elemente, avand ca scop identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau grup de vânzători şi diferenţierea acestor bunuri sau servicii de cele ale concuenţilor” .Un brand este un produs sau un serviciu al carui elemente deliberat adaugate îl diferenţiază, intr-un fel sau altul, de alte produse sau servicii destinate să satisfacă aceaşi n... vezi detalii

doc

Asigurări private de pensii - căi de perfecționare a sistemului de pensii

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII 1.1. Introducere în sistemul privat de pensii Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în peisajul social şi economic românesc şi mondial. De fapt, conceptul de pensie în sine nu există decât de câteva sute de ani în istoria umanităţii, dar de atunci a devenit o parte intrinsecă a oricărui sistem social din lume. Nu trebuie să surprindă faptul că o politică ce asigură un venit sigur, fie el mai mic în termeni reali decât cel obişnuit pentru un loc de muncă, pentru oamenii prea bătrâni ca să mai muncească s-a bucurat de atâta popularita... vezi detalii

doc

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a realizat prin intermediul acţiunilor de caritate transformându-se cu timpul într-o grijă a oamenilor faţă de semenii lor cazuţi în dificultăţi. Primele forme de protecţie socială s-au concretizat la începutul secolului al XIX-lea şi făceau referire la măsuri de asigurare socială. La acestea s-au adaugat cu timpul şi elemente de asistenţă socială, dând naştere denumirii „Securitate socială”, termen ce a fost utilizat pentru prima oară de instituţ... vezi detalii

doc

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România

In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel de protejare a bunurilor si a persoanelor impotriva diferitelor riscuri. Omul a fost intotdeauna preocupat de viitor, iar teama combinata cu precautie l-a condus spre crearea asigurarilor inca din cele mai vechi timpuri. În cele ce urmează vom prezenta mai multe moduri de definire a conceptului de asigurare conform literaturii de specialitate, dintre care enumerăm: Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile suferite... vezi detalii

doc

Plasamentele Societăților de Asigurări

Capitolul 1. Notiuni generale despre asigurari 1.1 Introducere in domeniul asigurarilor Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în sensul cel mai general, o clasa aparte de operatiuni financiare, atât prin scopul lor, cât si prin comportamentul celor doi parteneri generici, asiguratul si asiguratorul. Analiza comportamentului partenerilor de afaceri, în general, si al celor din asigurari, în particular, este deosebit de delicata si foarte greu de realizat, mai ales pentru ca nu putem cuantifica anumiti indicatori de comportament uman. Din acest motiv, se are în vedere, în mod nec... vezi detalii

doc

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare.Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane.In toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse in anumite imprejurari si pentru care o persoana fizica sau juridica raspunde potrivit legii. In asigurarile de raspundere civila spre deosebire de celelalte asigurari (de bunuri si persoane) pe ... vezi detalii

doc

Asigurarea în Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 1.1. Nevoia de protecţie Întotdeauna omul a simtit nevoia de protectie, fiind supus unor pericole multiple si variate, cauzate de fortele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiti factori sociali sau socio-economici, cautând sa se apere împotriva acestora, sa le prevada, sa le previna sau sa le micsoreze efectele devastatoare, ori de câte ori acest lucru a fost posibil. Dorinta omului pentru securitate, pentru asigurarea împotriva incertitudinii viitorului, este veche precum rasa umana însasi.... vezi detalii

doc

Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm zilnic în viaţa personală şi în afaceri, nu dau naştere numai la suferinţă, durere, necazuri. Aceste consecinţe sunt şi de ordin financiar şi pentru acest motiv există asigurarea : pentru a înlătura sau diminua pierderile financiare ale unui dezastru. În funcţie de cauzele ce stau la baza producerii pagubelor, unele dintre acestea sunt independente de voinţa omului, adică au un caracter obiectiv, în timp ce altele sunt legate de comportamentul omu... vezi detalii

doc

Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor

INTRODUCERE “Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a natalităţii şi scăderea numărului de copii în paralel cu sporirea constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea echilibrului dintre generaţii.” Îmbătrânirea demografică reprezintă un proces care presupune schimbarea structurii pe vârste a unei populaţii, prin creşterea importantă a proporţiei vârstnicilor în populaţia totală, în detrimentul proporţiei tinerilor, ca tendinţă fermă şi de lungă durată, cu numeroase implicaţii în toate sferele activi... vezi detalii

doc

Asigurări în Transporturi

INTRODUCERE "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor... fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să lucreze la o asemenea înăltime, riscând să facă un plonjon mortal şi să-şi lase familia în mizerie; fără asigurări, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de clădiri, pe care un singur muc de ţigară le-ar putea transforma în scrum; fără asigurări, nimeni nu ar circula cu automobilul pe străzi. Chiar cu un Ford, un bun sofer este constient de faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un pieton." Henry F... vezi detalii

Hopa sus!