Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Astronomie

docx, jpg, txt, db, fig, asv, m

Aplicații ale analizei fractale în astrofizică

1.Introducere Cosmologia este disciplina care studiază istoria universului, în special a orginilor și evoluţia acestuia.Etimologic, cosmologia provine din cuvintele grecești κόσμος (cosmos = lume) şi λογος (logos = ştiinţă).Scopul cosmologiei moderne este de a putea reprezenta prin modele matematice sau fizice distribuţia materiei în Univers pornind de la observaţii realizate la diferite scări de analiză și de a putea prezice distribuţia materiei independent de scală cunoscând aspectele legate de distribuţia materiei pentru anumite scale de analiză.În cadrul acestui proiect se va încerca a... vezi detalii

Hopa sus!