Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Chimie Organică

docx

Alcool Etilic

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. MEMORIUL JUSTIFICATIV Prezenta lucrare de licență are ca scop proiectarea unei instalații pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. Alcoolul etilic obținut este de calitate tehnică, folosit în industrie pentru obținerea altor produse de uz frecvent. O prezentare, în amănunt al produsului este prezentată în subcapitolul 1.1. Pentru proiectarea unei astfel de instalații, este necesară, în primul rând documentarea pr... vezi detalii

doc

Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece

CAPITOLUL I Tema de proiectare Să se proiecteze instalaţia de obţinere a cauciucului butadien stirenic CAROM 1500 prin procedeul emulsiei la rece pentru o capacitate de producţie de 9500 tone/an CAPITOLUL II Memoriu tehnic Lucrarea de faţă are drept obiectiv proiectarea unei instalaţii de obţinere a copolimerului alfa-butadien stirenic cu o capacitate de 9500t/an. Ca variantă tehnologică s-a optat pentru procesul de copolimerizare in emulsie la temperatura de 5 grade Celsius. Acest procedeu tehnologic numit şi “procedeul la rece” prezintă o serie de avantaje faţă de celelalte procede... vezi detalii

doc

High Fructose Corn Syrup

1. INTRODUCTION – SWEETENERS Carbohydrates are important nutrients which are mostly used to supply energy to the body, also a carbon source for synthesis of other needed chemicals. They are often classified according to the number of saccharide units they contain1: - monosaccharides - disaccharides - oligosaccharides - polysaccharides All carbohydrate sweeteners contain primarily sugars and do not provide significant amounts of vitamins and minerals. We value sugar and other natural sweeteners because they enhance taste and enjoyment of a wide variety of nutritious foods. Swe... vezi detalii

doc

Vitamine

INTRODUCERE Vitaminele reprezintă o clasă de substanţe organice extrem de heterogenă din punct de vedere structural, cu rol de biocatalizator care sunt necesare organismului viu în cantităţi foarte mici, dar sunt indispensabile funcţiilor vitale. Vitaminele sunt substanțe chimice organice, cu excepţia bitaminei B12, necesare în cantități mici pentru ca organismul să fie sănătos. Majoritatea vitaminelor nu pot fi sintetizate de către organism, deci ele trebuie obținute din alimentație. Vitaminele sunt necesare organismului uman pentru metabolism, pentru a proteja sănătatea și pentru buna... vezi detalii

doc, ppt

Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor

Prefaţă În această lucrare s-a studiat tehnicile de analiză de laborator din cadrul unei linii de fabricaţie a antibioticelor. Lucrarea este structurată pe două capitole, primul capitol fiind compus din 5 subcapitole, în care sunt tratate normele legislative din România cât si din spaţiul UE, domenii de asigurare al calităţii, stabilitatea medicamentelor, puritatea substanţelor farmaceutice cât şi descrierea medicamentului analizat. Capitolul 2 este structurat în 3 subcapitole, fiecare subcapitol prezentând aparatura, reactivi, analizele efectuate şi interpretarea rezultatelor a medicamen... vezi detalii

doc

Polimerizare Stirenului în Suspensie

Partea I. REFERAT DELITERTURĂ I.1.Generalităţi.Scurt istoric [1],[2],[3] Numele polistiren desemnează o familie de materiale plastice derivate din monomerul stiren. Fiecare membru al familiei este adaptat pentru a evidenţia unele proprietăţi sau proprietăţi importante pentru o aplicaţie specifică. Deşi există limite în ceea ce priveşte modificările, s-au obţinut variaţii considerabile în rezistenţă, rezistenţă la căldură, rezistenţă la solvent, stabilitatea la lumină şi prelu-crare.În general îmbunătăţirea unei proprietăţi este în detrimentul altora. Deci există o căutare continuă pentru ... vezi detalii

doc

Obținerea penicilinei V

In cadrul acestui proiect de diploma s-a proiectat instalatia de obtinere a penicilinei V. In cap. 3, s-au prezentat proprietatile penicilinei V si s-a descris procesul tehnologic optim de obtinere al acesteia. Penicilina V este un produs de biosinteza produs de diferite microorganisme din clasa Penicillium chrysogenum Acest antibiotic contine in structura sa un nucleu tiazolidinic. Penicilina V reprezinta unul din cele mai valoaroase antibiotice de biosinteza, avand o puternica actiune bactericida si bacteriostatica. Tehnologia de obtinere a penicilinei cuprinde urmatoarele etape: - pregat... vezi detalii

docx

Acetat de Vinil

Capitolul I : Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație de obținere a acetatului de vinil cu producția de 8000 t/an, ce funcționează timp de 330 de zile pe an, cu o puritate finală de 99,9% . Capitolul II : Generalități Homopolimerul acetatului de vinil se utilizează numai sub formă de emulsii și soluții. Din el se prepară și alcoolul polivinilic folosit în mare parte ca fibră, precum și acetali (în special formal și butiral), adezivi și electroizolanți. Copolimerii cu clorura de vinil se utilizează ca material plastic care poate fi extras, injectat, calandrat. Alți copolimeri. În... vezi detalii

docx

Tetrazoli

I. Introducere Studii avansate in chimia tetrazolilor, de-a lungul a peste 100 de ani, sunt descrise in numeroase articole si publicatii. Majoritatea sunt revizuite in conformitate cu noile descoperiri facute. Tetrazolii contin trei atomi de azot de tipul piridinei si unul de tipul pirolului. Sunt compusi aromatici deoarece contin sase electoni de tip ? delocalizati. Cu o valoare de 11.3eV, tetrazolii au cel mai mare potential de ionizare dintre toti azolii. Ciclul acestor compusi rezista chiar si agentilor oxidanti tari, datorita energiei mici HOMO (highest occupied molecular orbital). Mom... vezi detalii

docx

Obținerea lizinei

In cadrul acestui proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obtinere a lizinei si s-a dimensionat bioreactorul necesar pentru obtinerea lizinei printr-un proces de fermentatie discontinuu. Lizina furajera este un aminoacid esential, adica nu poate fi produs de organism, si de aceea trebuie obtinut din hrana, si este necesar pentru sinteza tuturor proteinelor. Se gaseste in mod natural in carne de vita, de pui, parmezan, naut. Cerealele sunt sarace in acest aminoacid esential. Derivatul lizinei, ?-oxilizina descoperit in anul 1938, in hidrolizatele de colagen si gelatina se gaseste in ... vezi detalii

doc

Analiza Tehnologică a Proceselor de Obținere a Biodieselului

1. Scurt istoric În anul 1892 inginerul german Rudolf Diesel (1858-1913) a brevetat un motor cu ardere internă, economic, care funcţiona după ciclul Carnot. Câţiva ani mai tărziu, primul model al motorului diesel a fost prezentat de Rudolf Diesel la Augsburg, Germania, la 10 august 1893. În amintirea acestui eveniment ziua de 10 august a fost declarată Ziua Internaţională a Biodieselului[1]. Mai târziu, la Expoziţia Internaţională de la Paris din 1900, Rudolf Diesel conducea motorul său cu un combustibil derivat din ulei de arahide-originalul Biodiesel. Trebuie menţionat că acest combusti... vezi detalii

docx

Acid glutamic - tehnologie de obținere

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze instalația pentru obținerea acidului glutamic cu o productivitate de 34 t/an. CAPITOLUL I MEMORIUL TEHNIC Memoriu tehnic În cadrul acestei lucrări s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea corespunzătoare a microorganismului producător, M. glutamicus. În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricaţie. Astfel, s-a prezentat produsul și domeniile de utilizare, s-au enumerat pricipalele variante tehnologice, iar din acestea s-a ales varianta optimă argumentată de ... vezi detalii

doc

Proiectarea unei instalații pentru fabricarea acetonei

CAPITOLUL II MEMORIU TEHNIC În cadrul acestui proiect s-a conceput o instalaţie de obţinere a acetonei, acest produs având o importanţă deosebită în diferite domenii industriale. Tehnologiile de fabricare a acetonei la scară industrială sunt foarte puţine, cele mai importante fiind procedeul cumen şi dehidrogenarea izopanolului. În urma analizei critice a celor două procedee, am optat pentru procedeul cumen deoarece produsele secundare rezultate işi pot găsi căi de valorificare profitabile. În acest procedeu materia primă de plecare este benzenul şi propena care prin alchilare formează ... vezi detalii

doc

Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice

Capitolul 1 Introducere 1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice Electrochimia are ca obiect măsurarea unui semnal de natură electrică asociat unui sistem chimic,care se află încorporat într-o celulă electrochimică. Celula electrochimică reprezintă un sistem format din doi sau mai mulţi electrozi imersaţi într-un fond electrolitic,electrozi care funcţionează ca traductori între sistemul chimic şi un sistem electric exterior, în care parametrii electrici pot fi măsuraţi sau controlaţi, (Tănase,1997). Chimia electroanalitică sau electroanaliza foloseşte principiile e... vezi detalii

docx

Obținerea fenolului

TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze o instalatie tehnologica cu functionare continua pentru obtinerea fenolului cu o capacitate de productie de 10000 tone pe an. MEMORIU JUSTIFICATIV In cadrul acestui proiect s-a conceput o instalatie de obtinere a fenolului, acest produs avand o importanta deosebita in diferite domenii. Tehnologiile de fabricare a fenolului la scara industriala sunt foarte putine, cel mai importante fiind procedeul prin hidroliza clorbenzenului, procedeul de oxidare a benzenului (procedeul Raschig), procedeul cumen. In urma analizei critice a celor trei procedee, am optat ... vezi detalii

Hopa sus!