Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Comunicare

doc

Divertismentul de Televiziune - Mesaj Verbal și Vizual

Introducere Această lucrare din cadrul disciplinei de orientare spre specializarea de bază Jurnalismul de televiziune este concepută ca o trecere în revistă a celor mai interesante structuri audiovizuale, vehiculate pe piaţa mediatică din ultimii 10-15 ani. Presa audiovizuală a dat naştere la unele ambiguităţi conceptuale. Spre exemplu, care sunt raporturile dintre termenii unui tandem, utilizat destul de frecvent în producţia de televiziune – gen/format TV? Devine tot mai vizibil faptul, când ultima noţiune din acest binom încearcă s-o substituie pe cea dintâi. Este justificată o asemen... vezi detalii

pdf

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită suprautilizării. În medicină, ştiinţele economice, sociologie, diplomaţie, relaţiile internaţionale, se discută despre criză - ca evoluţie a unei boli, despre criza sistemului financiar-bancar, criza socială, criza politică, criza în relaţiile dintre state, etc. În fiecare organizaţie, indiferent de domeniul de activitate, există preocupări legate de disfuncţionalităţile ce pot apărea în interiorul ei şi care sunt capabile să pună în pericol funcţionar... vezi detalii

doc

Reclamă vs publicitate

INTRODUCERE Publicitatea nu poate fi redusă la o teorie sau la un singur model: de fapt creaţia publicitară bazată pe explozii continue de sens, pe reînnoiri imprevizibile, nu poate fi urmarea unei simple ecuaţii. Dar publicitatea înseamnă în primul rând comunicare şi există reguli pentru o bună comunicare.: “În captarea şi prelucrarea primară a informaţiilor, omul se serveşte de mecanismele senzorial-perceptive; senzaţiile îi dau posibilitatea să recepţioneze informaţiile în funcţie de însuşirile fizice ale obiectelor, dar şi de trebuinţele şi activităţile desfăşurate. Percepţiile şi rep... vezi detalii

doc

Comunicare publică

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de criză. Atunci este solicitată în scopuri cognitive si afective pentru a se putea păstra imaginea institutiilor – distorsionată de criză – uzând de autenticitate si de capitalul de simpatie constituit anterior. Comunicarea implică schimbarea, ea putând deopotrivă să fie cauza sau efectul schimbărilor din structura socială. S-a acordat multă atentie identificării etapelor generale ale schimbării în evolutia formelor sociale fundamentale. Este vo... vezi detalii

doc

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate situaţiile care pot să decurgă din relaţiile violente dintre oameni. În toate acestea un rol important l-a avut comunicarea sau lipsa de comunicare. La sfârşitul războiului rece, omenirea a constatat că se afla departe de momentul instaurării păcii. La începutul mileniului al III-lea, omenirea se găseşte în faţa unor incertitudini, riscuri, crize şi conflicte. Ameninţările globale nu s-au micşorat, ci s-au transformat, s-au modificat succesiv. Edificare... vezi detalii

doc

Comunicarea Nonverbală

Introducere Comunicarea este procesul de transmitere si receptionare a mesajelor care pot fi procese mentale (concluzii, gânduri, decizii interioare) sau expresii fizice (gesturi, sunete). Oamenii preiau mesaje, le prelucreaza spre a le întelege si lanseaza mesaje pentru atingerea anumitor scopuri. Totodata, tipurile de mesaje pe care le implica comunicarea sunt mesajele verbale si mesajele nonverbale. Termenul de mesaj verbal semnifica un mesaj transmis prin limba scrisa sau prin cea vorbita, adica este exprimat fie în cadrul unor discutii fie pe parcursul unor scrieri. Desigur, oamenii... vezi detalii

doc

Efectele crizei de comunicare în cadrul relației profesor - elev

INTRODUCERE Criza de comunicare în organizaţii au format obiectul unor cercetări intense şi variate, materializate prin lucrări cu rezultate semnificative, dar, cu toate acestea, tema este departe de a fi cu totul epuizată. În numeroasele lucrări de specialitate sunt propuse diferite strategii de gestionare a crizelor care au rolul de anticipare sau de ţinere sub control şi rezolvare a crizelor, oferind un rãspuns rapid la apariţia crizei, impunându-se necesitatea respectării soluţiei adoptate, atât din partea echipei de relaţii publice, cât şi din partea conducerii instituţiei. La prima v... vezi detalii

doc

Reality Show-ul

Introducere Actualitatea şi importanţa temei investigate. Televiziunea evoluează sub ochii noştri, în ultimii douăzeci de ani, practicile în jurnalismul european şi nord-american s-au schimbat. O problematică de foarte mare actualitate în analizele autorilor occidentali este specificul modelului actual de jurnalism, cu toate rezervele şi limitările pe care le implică teoretizările. Studiul televiziunii, a grilei tv, a emisiunilor, şi în cazul nostru a reality-show-lui e o materie academică relativ nouă,în comparaţie cu studiul altor mijloace de comunicare, precum literatura sau arta. Chia... vezi detalii

doc

Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara

Introducere Misiunea principală a bibliotecilor este de a achiziţiona, prelucra, arhiva, pune la dispoziţia utilizatorilor documente purtătoare de informaţie, fiind astfel o instituţie cu un rol bine definit în cadrul sistemului cunoaşterii umane. Rolul bibliotecii constă în satisfacerea cerinţelor de informare şi documentare ale utilizatorilor, în societatea actuală unde cunoaşterea devine un factor competitiv, satisfacerea necesităţilor de informare ale oamenilor este în strânsă legătură cu capacitatea de a face această informaţie disponibilă. Obiectivul unei biblioteci, centru de info... vezi detalii

doc

Comunicarea în spațiul public

Argument Comunicarea face parte din viaţa de zi cu zi şi este modalitatea prin care transmitem idei, sentimente, emoţii şi păreri, pentru a socializa, negocia şi influenţa. Am ales tema „Comunicarea ȋn spaţiul public”, deoarece comunicarea este cea mai importantă componentă a vieţii noastre, căci, indiferent în ce mod, suntem nevoiţi să comunicăm. Chiar dacă nu o facem verbal, comunicarea nu poate fi negată. Nici chiar atunci când cineva nu vrea să răspundă sau, în cazul în care o persoană stă pur şi simplu ca o statuie, chiar şi atunci respectivul exprimă ceva. Comunicarea este cea mai v... vezi detalii

doc

Strategie de relații publice pentru ANCPI

De ce o asemena tema? Intai de toate, sa ne gandim la schimbarile majore la care a fost si inca mai este supusa tara noastra in urma procedurilor de aderare la structurile UE. Ani de reforme in toate domeniile de activitate, luni intregi de pregatire a dosarelor de aderare de catre mai marii tarii, succese inregistrate, progrese notabile, dar si dezamagirea insuccesului. Totul a inceput in anii `90 cu euforia americana, care avea sa devina ulterior un model de viata, de economie, de democratie si in final, un scop: acela de a trai si de a ne manifesta precum estul. Am inceput cu film... vezi detalii

doc

Campania de Promovare pe Internet

Introducere Îmi voi prezenta punctul de vedere şi totodată motivaţia alegerii temei, luând drept subiect restrâns promovarea în vânzări, pentru care s-a realizat şi o cercetare practică în capitolul III. Adesea, comercianţii consideră că promovarea vânzărilor este menită să distrugă fidelitatea clienţilor faţă de o anumită marcă, iar publicitatea are ca scop să creeze fidelitatea clienţilor faţă de o anumită marcă.În consecinţă, o mare problemă a managerilor de marketing constă în a găsi modul în care trebuie să împartă bugetul disponibil între activităţile de promovare a vânzărilor şi a... vezi detalii

doc

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asupra imaginii sale sociale, în perioada ianuarie – aprilie 2003. Unul din motivele pentru care am ales aceasta instituţie este faptul că are vocaţie naţională, cu alte cuvinte activitatea sa, serviciile pe care le oferă, problemele pe care le are, modul în care face faţă crizelor, suscită interesul unor pături largi ale populaţiei. Imaginea organizaţiilor publice cu vocaţie naţională este foarte importantă pentru funcţionarea în cadrul societăţi... vezi detalii

doc

Managementul Riscurilor Culturale în Proiecte

Introducere Proiectele de dezvoltare a turismului din România au avut un caracter restrâns fiind organizate la nivel naţional în târguri de turism sau crearea de către stat a unor oferte turistice ce se adresau păturilor medii sau sindicatelor. În aceste oferte existau preţuri avantajoase ce stimulau oamenii să îşi facă vacanţele pe litoralul românesc sau la munte. Noutatea acestui proiect se datorează faptului că pentru prima dată pe lângă târgurile turistice externe aducem o mostra de ce înseamnă România, ce este de descoperit odată ce turistul alege sa facă un sejur în ţara noastră. A... vezi detalii

doc

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în viaţa de zi cu zi cât şi în domeniul afacerilor. Am ales această temă deoarece consider că abilităţile de comunicare şi comportamnetul nostru în societate sunt destul de importante, iar uneori acestea pot juca un rol foarte important în viaţa şi/sau cariera noastră, mai ales dacă ne alegem o profesie unde avem de a face cu oamenii. Oameni de diferite „talii” care în mod subtil şi chiar obligatoriu „cer” o anumită conduită. În această lucrare am pu... vezi detalii

Hopa sus!