Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Comunicare

doc

Patologiile comunicării în organizația militară

INTRODUCERE Studiul comunicării în cadrul organizaţiilor a apărut din necesitatea normală de a obţine performanţă. A comunica poate însemna a informa, a explica, a împărtăşi, a deroga un ordin, a influenţa, a convinge, a manipula, a asculta, a uni şi motiva pentru a acţiona. Toate acestea pot avea influenţe asupra fiinţării organizaţiilor. Scopul general al comunicării este schimbarea, iar prin cuvânt, omul are la îndemână cel mai puternic şi mai comod mijloc de influenţare a semenilor. Realizarea performanţei comunicative este condiţia de care are nevoie organizaţia militară pentru îndep... vezi detalii

doc

Campaniile Sociale - Latura Sensibilă a Publicității

INTRODUCERE Publicitatea care prezenta perfecţiunea, o lumea de poveste cu familii ideale şi siluete perfecte s-a estompat încetul cu încetul. Astăzi pentru a ieşi din anonimat, reclamele încearcă să provoace publicul, să-l facă să vorbească despre ele, iar provocarea vizează emoţiile. Pentru că am realizat că fac parte din targetul unor astfel de campanii, şi pentru că au avut influenţe asupra mea, am decis să-mi aleg acestă temă. De asemenea mă interesează foarte mult şi-mi doresc să am posibilitatea de a crea campanii cu mesaj social, pentru că implică foarte multă creativitate. Modul... vezi detalii

doc

Reflectarea Minorităților în Presă

ARGUMENT O simplă analiză a situaţiei actuale, ne-ar duce la concluzia că minorităţile naţionale din România sunt puţin promovate în presă, în primul rând din cauza unor deficienţe de comunicare între reprezentanţii minorităţilor naţionale şi jurnalişti. Am constata că interesul jurnaliştilor pentru comunităţile etnice a crescut în ultimii ani, însă modul în care se relatează despre acestea rămâne încă bazat pe stereotipuri sau referiri la evenimente culturale. Reprezentanţii mass-media sunt de opinia că responsabile pentru această situaţie sunt organizaţiile minorităţilor naţionale, c... vezi detalii

doc

Comunicarea administrativă pe exemplul APIA Iași

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII 1.1 Cerinţele generale ale comunicării Aprecierea procesului şi produsului comunicării sub aspectul eticii, al respectării unor reguli de bază, porneşte de la examinarea motivului, scopului şi impactului comunicării. Mediul economic precum şi opiniile oamenilor se află într-un proces de continuă schimbare. De aceea, receptivitatea trebuie să fie maximă, iar capacitatea de adaptare foarte rapidă. Pornind de la decizia de a comunica putem delimita următoarele reguli fundamentale: a) a asculta; b) a anticipa; c) voinţa de a comunica; d) a... vezi detalii

doc

Publicitatea

Argument În postmoderna noastră paradigmă a comunicării, constructele de tip mass-media au devenit obiectele preferate ale cercetării sociologice, filosofice, politice şi lingvistice. Care este sensul acestui demers? Ce se schimbă atunci când înţelegem ce înseamnă comunicarea în postmodernitate? Ce relevanţă poate avea pentru existenţa cotidiană a fiecăruia dintre noi, un mod critic de raportare la fenomenul publicitar? Aceste sunt doar o mică parte dintre întrebările care şi-au câştigat statutul de a fi esenţiale pentru evul contemporan. Ele sunt esenţiale, deoarece un răspuns potrivit la... vezi detalii

doc

Analiza conflictelor în organizație

INTRODUCERE Omenireа întreаgă а păşit în noul secol şi mileniu cu sperаnţа că аcestа vа fi mаi bun, mаi pаşnic, şi cu un pаrcurs diferit de cel trecut. Cel ce а fost considerаt cel mаi criminаl secol аl istoriei umаnităţii, secolul XX, а fost perioаdа celor mаi puternice imperii dаr şi а dispаriţiei lor fulgerătoаre, а fost secolul singurelor războаie mondiаle аle istoriei şi аl celor mаi extrаordinаre revoluţii tehnologice, însă este şi secolul în cаre s-а conceptuаlizаt, s-а mаnifestаt fenomenul conflictuаl, cаre а аtins cote fără precedent. Secolul prezent nu este decât continuаtorul fi... vezi detalii

doc

Tipurile de Strategii de Promovare a Vânzărilor

INTRODUCERE Promovarea vânzărilor cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor care vizează stimularea rapidă şi provizorie a comprtamentului efectiv prin oferirea unor avantaje financiare sau materiale. Prin acest mijloc se modifică oferta de bază a întreprinderii şi se propune o ofertă promoţională temporară. Prezenta lucrare prezintă tipurile de strategii de promovare a vânzărilor adoptate de compania Coca Cola cu scopul de a atrage clienţi şi de a creşte rentabilitatea investițiilor. Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole prezentând o abordare practică a strategiilor de p... vezi detalii

doc

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii manageriale, care se impune a fi modernizată şi eficientizată, ţinând cont de condiţiile concrete şi de realizările din acest domeniu. Astăzi, mai mult ca oricând, managerii necesită o pregătire de performanţă – multilaterală, pentru a face faţă problemelor ce ţin de reuşita de ansamblu a unei organizaţii. Motivul pentru care mi-am ales tema de mai sus, este dorința mea de a demonstra importanţa comunicării manageriale în evoluția plină de suc... vezi detalii

doc

Fotbalul un Produs Media

Introducere Johann Cruyff, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie, dar şi unul dintre marii antrenori ai deceniului trecut, schiţa printre altele următoarea idee în prefaţa unei cărţi despre fotbal: „Cluburile de fotbal trebuie să rămână exact acest lucru - cluburi. Ce înseamnă asta? Să realizeze că au responsabilităţi nu numai faţă de investitori ci şi faţă de suporteri şi de comunitatea locală. Cluburile trebuie să se implice în viaţa comunităţii locale. ” (www.fifa.com). Cruyff sintetizează o parte din temerile suporterilor la început de secol. Peisajul media s-a schimbat radic... vezi detalii

pdf

Implementare sistem de management al calității în administrația publică - studiu de caz

I.INTRODUCERE 1.Abordarea şi dezvoltarea managementului calităţii Conceptul de calitate nu este o invenţie a timpurilor moderne. Respectarea standardelor de realizare a produselor este întâlnită încă de la fenicieni şi egipteni. Conceptul a fost conturat mai bine în evul mediu şi îmbunătăţit continuu de-a lungul timpului, evoluând spre dezvoltarea unui domeniu cu proceduri şi metodologii specifice de lucru. Spre deosebire de primele încercări în acest sens, evoluţia tehnologiei pune la dispoziţia managerilor instrumente eficiente pentru îmbunătăţirea calităţii managementului intern ... vezi detalii

doc

PR cu resurse limitate în organizația studenților din Universitatea Babes-Bolyai

Putem spune că în mai toate universităţile există un număr foarte mare de studenţi care se confruntă cu lipsuri mari de cunoştinţe în ceea ce priveşte structura, organizarea, învăţământul, sistemele adoptate de universităţi (Sistemul Bologna), necunoaşterea cadrului academic, curriculei de predare, structura examenelor şi alte astfel de probleme importante. Studentul trebuie să mai ştie care este rolul şi locul lui în universitate precum şi drepturile lui, drepturi ce sunt foarte bine delimitate şi expuse în Statutul Studentului, în cazul nostru în „Statutul Studentului din Universitatea Ba... vezi detalii

doc

Studiu de Caz - CFR Cluj-Napoca

INTRODUCERE Problematica studiată Orice copil, orice adolescent visează cândva să ajungă un Hagi, un Gică Popescu sau mai nou Mutu orice copil ţine de mic cu un club sportiv din diverse motive, fie pentru că e în proximitatea oraşului său, ori chiar în interiorul acestuia, fie pentru că aşa l-a învăţat tatăl său. Astfel pasiunea aceasta pentru fenomenul sportiv, se deprinde odată cu toate celelalte, apoi se transforma si ajunge la gradul de pasiune. Problematica studiată ţine foarte mult de această pasiune pentru fotbal, deoarece atâta vreme cât studiezi ceva ce te pasionează, totul est... vezi detalii

docx

Comunicarea între Poliția de Proximitate și Comunitate

Introducere Concept relativ nou pentru România, Poliţia de Proximitate a fost implementată deja în mai multe state europene din necesitatea de a-i apropia pe oamenii legii de comunitate, după ce tehnica şi motorizarea i-au îndepărtat de străzi. Rolul acestor poliţişti este prevenirea dificultăţilor cu care se confruntă cetăţenii, pornind de la o bună cunoaştere a zonei şi totodată evaluarea permanentă a riscurilor care pot ameninţa societatea civilă. Prin Poliţie de Proximitate se înţelege poliţia de anturare, apropiere şi de legătură cu cetăţenii, în scopul promovării active a ordinii şi... vezi detalii

doc

Participiu și gerunziu în română și engleză

Verbul. Definitie si clasificari din perspectiva contrastiva Verbul este cea mai complexa parte de vorbire din sistemul limbii. Importanta functionala a verbului este relevata in majoritatea tratatelor de gramatica si de lingvistica generala. Complexitatea acestei parti de vorbire este conditionata de faptul ca verbul apare in limba ca unitate cu functie denominativa, dar si ca element central al unitatilor comunicative, indeplinind rolul de centru predicativ al enuntului. Cu alte cuvinte, verbul are un dublu rol in limba. Pe de o parte, cuvintele din clasa verbului denumesc un segment conc... vezi detalii

doc

Comunicare

Cap.I Introducere in teoria comunicarii Conceptul de comunicare. Comunicarea in perspectiva filozofica. Cutuma didactica cere ca initierea invataceilor intr-o disciplina noua sa inceapa cu o explicare etimologica a denumirii disciplinei in discutie. In prima ora de geografie elevii sunt informati ca numele stiintei pe care urmeaza sa o studieze provine din greaca veche si este un cuvant compus, in alcatuirea caruia poate fi recunoscuta prezenta unui element care inseamna "pamant" si a unui al doilea cu intelesul de "scriere". Pentru un obiect de studiu ca Teoria Comunicarii, a carui denumir... vezi detalii

Hopa sus!