Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Construcții

doc

Casa Olimpică

STUDIU GEOTEHNIC 1.Obiectul studiului Prin tema s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic aferent proiectului CASA OLIMPICĂ – şos. Kiseleff-str Alexandru Constantinescu. sector 1. Bucureşti. Prin tema elaborată de proiectant s-a solicitat precizarea succesiunii litologice şi caracteristicile geotehnice ale terenului, caracterizarea stabilităţii generale a amplasamentului, măsuri pentru menţinerea acesteia şi recomandări privind soluţia de fundare. Conform datelor transmise de beneficiar, în amplasament urmează să se proiecteze şi să se realizeze clădirea “Casa Olimpică” : Sediul Co... vezi detalii

doc

Analiza Tipurilor de Portaluri din Zona Centrului Vechi al Bucureștiului

I. Rezumat: Acestă lucare urmăreşte analizarea tipurilor de portaluri din Bucureşti, şi deorece zona Bucureştiului vechi, adică zona Lipscanilor, cuprinsă între Bvd. Rgina Elisabeta la nord, Bvd. I.C. Brătianu la est, Splaiul Independenţei la sud şi Calea Victoriei la vest, prezintă un amalgam splendid de stiluri din diferite perioade, aceasta a fost cea mai bună alegere pentru a observa şi analiza portaluri din diferitele perioade ale Bucureştiului. În lucrarea ce urmează se va trece în revistă nu numai o descriere a portalurilor din această zona, ci se va face o analiză mai amplă pentru... vezi detalii

docx, pptx, xlsx, q3, u, n4, ebk, edb, n1, n61

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala excepţie a celor situate pe contur. Aceste planşee se comportă ca plăci armate pe doua direcţii, cu eficienţă optimă in cazul in care deschiderile sunt egale sau aproximativ egale pe ambele direcţii. I.2. Clasificare După destinaţie: • planşee la nivelurile curente sau de acoperiş ale clădirilor; • fundaţii de tip radier general din planşee dală sau planşee ciuperci. După modul de distribuţie al stâlpilor: • planşee cu stâlpi dispuşi la... vezi detalii

docx

Managementul investițiilor - modernizare pârtie de schi - Borșa

Cap.I Descrierea amplasamentului şi a coordonatelor principale care vizează-„Partia Complex Borşa-Ştiol” - Localizare: Borsa este o localitate in nordul extrem al Romaniei (Judetul Maramures), in partea rasariteana a Depresiunii Maramuresului inchisa de Muntii Rodnei si Muntii Maramuresului (Carpatii Rasariteni), situata la 700-850 m altitudine, pe Valea Viseului, in apropierea Pasului Prislop (altitudine 1.414 m), care leaga Transilvania de Bucovina (o zona turistica foarte frecventata); populatia orasului numara 30.504 locuitori (la 1 iulie 1991). Clima specifica zonelor montane, rece ... vezi detalii

doc

Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului

I. INTRODUCERE In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având infrastructura de irigaţii recent reabilitata. Aceasta larga reţea de irigaţii a fost subexploatată în ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 – 37,9% din totalul suprafeţelor cu infrastructura recent reabilitata. Reabilitarea şi dezvoltarea sectorului de irigaţii este un imperativ de prim ordin în conditiile unui climat semi-arid cu precipitaţii sub 500 mm sau mai puţin de 250 mm în anii secetoşi. Sistemele de irigaţii existen... vezi detalii

doc

Dezlipirea unui Imobil

1.1. Importanţa cadastrului „Pământul este sursa oricărei bogăţii materiale. De la el luăm tot ce folosim sau preţuim, fie că este vorba de hrană, îmbrăcăminte, petrol, adăpost, metale sau pietre preţioase. Trăim pe pământ şi din pământ şi în pământ ne întoarcem când murim. Disponibilitatea pământului este cheia existenţei omului iar distribuţia şi utilizarea lui sunt de importanţă vitală”. (Simpson S.R – Land Law and Registration) Pornind de la rolul determinant pe care îl are pământul în existenţa societăţii umane, rezultă importanţa unui sistem de evidenţiere exactă a suprafeţelor, a ... vezi detalii

doc

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m. Cota 0,00 a clădirii se află la + 0,45 m fată de cota terenului natural. Terenul pe care se va amplasa constructia se află în Municipiul Botosani. 2. AMPLASAMENT Terenul pe care se amplasează constructia, cu suprafata totală de 1000mp, se află în intravilanum Municipiului Botosani.Acesta are o formă neregulată si nu prezintă denivelări. Zona este studiată din punct de vedere urbanistic (aliniament, regin de înăltime, distanta fată de vecinătăti... vezi detalii

docx

Analiză diagnostic a unei firme de construcții

INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic. În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă la baza analizei rentabilităţii întreprinderii precum şi riscului comportat de acesta. Al treilea c... vezi detalii

docx, ppt

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a. Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele naturale au ca domenii de cercetare cunoașterea și folosirea cît mai completă a caracteristicilor mecanice... vezi detalii

doc, pptx, xls, jpg, bmp

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea de nord a judetului Arges, la o distanta de 38 km de municipiul resedinta de judet Pitesti, la 36 km de municipiul Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea si la 45 km de municipiul Campulung. Suprafata municipiului masoara 75 kmp impartiti in 10 cartiere si este definita de urmatoarele coordinate geografice: la nord paralela 45°10' latitudine nordica, la sud paralela 45°5' latitudine nordica, la est meridianul 24°45' longitudine estica si la ... vezi detalii

pdf

Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roți Dințate de Dimensiuni Medii

Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania și Japonia. În țara noastră tehnologia sudării ocupă o pondere din ce în ce mai mare în industria construcțiilor de mașini cât și în celelalte industrii aferente, demonstrându–se statistic că peste 50% din cantitatea de produse laminate ... vezi detalii

doc, docx, dwg

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed in the town of Iasi, Iasi County. The sizes of the construction are: - The height is P+2E; - The dimensions of the construction plan are: 19.55x11.75m (A.1 drawing); - The land on which construction will be found is located in the town of Iasi. From the geotechnical study w... vezi detalii

doc

Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de fundare din amplansamentul construcţiei reprezentat de un strat superficial de umpluturi heterogene, neconsolidate, urmat de un pachet loessoid galben macroporic alcătuit dintr-un praf argilos loessoid plastic vârtos pâna la 2,5 m adâncime şi loess plastic vârtos....plastic consistent, până la adâncimea de investigare de 9,0 m. In bază se dezvoltă un orizont nisipos sub adâncimea de 10.0 m. Nivelul pânzei freatice este situat la cea 12.0 m adâncime. ... vezi detalii

doc

Materiale Adezive

Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune şi modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanică, adsorbţie, adeziune chimică, difuzie şi atracţie electrostatică. Sunt prezentate deasemenea designul îmbinărilor adezive, modul de cedare al acestora precum şi diferite teste utile în vederea realizării unei îmbinări cât mai rezistente. Al doilea capitol al prezentei lucrări ne oferă o clasificare a materialelor adezive însoţită de o analiză a fiecărei subdiviziuni, în continuare fiind pre... vezi detalii

doc, ppt

Calculul Garniturii de Foraj

Cap. 1 Geologia structurii Valea Seacă Est Sonda 4 Valea Seacă Est – Explorare – Deschidere Structura Valea Seacă Est este situată în sectorul nord –vestic al platformei Moldoveneşti şi face obiectul activităţii de explorare. Structura Valea Seacă Est aparţine treptei structurale ridicate, delimitată de falia Păltinoasa – Mălini – Tg. Neamţ, în imediata vecinătate a structurii de gaze productive Valea Seacă, descoperită în anii 1960, în urma lucrărilor seismice efectuate în partea vestică a Platformei, urmată de executarea unor foraje de cercetare geologică. Astfel, primele probe de pro... vezi detalii

Hopa sus!