Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Criminologie

doc

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic. Criminalitatea desemnează ansamblul comportamentelor umane considerate infracţiuni, incriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal determinat, concret-geoistoric. Criminalitatea este nu numai un fenomen juridic ci şi unul socio-uman, deoarece reflectă deopotrivă individualitatea biopsihosocială a participanţilor la comiterea de infracţiuni, dar şi realitatea social-istorică, în unitatea contradicto... vezi detalii

doc

Calculul lingvistic

ARGUMENT. Înainte de toate, cum este şi firesc, vom încerca să spunem care sunt motivele pentru care am ales acest subiect care poate părea puţin neobişnuit. Pentru că nu este un subiect previzibil, aceasta îl face să fie cu atât mai incitant şi cu atât mai greu de abordat. Totuşi, tocmai faptul că studiul nostru se doreşte a fi de actualizare, este un motiv în plus pentru a-l duce la bun sfârşit. Fenomenul care vizează mobilitatea limbii, ca pas necesar în evoluţia sa, reprezintă unul dintre aspectele cele mai tentante ale cercetării lingvistice. Dinamica actuală a limbii romane a fos... vezi detalii

doc

Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice

În lucrarea de faţă am încercat să analizez cele mai importante aspecte ale cercetării la faşă locului, precum: - Sarcinile şi importanţa cercetării la faţa locului; - Caracteristica generală a principiilor cercetării la faţa locului; - Fazele cercetării la fata locului. Lucrînd asupra temei date mi-am propus ca scop să ilucidez care sunt obiectivele cercetării la faţa locului şi cum are loc cercetarea la faţa locului. Cercetînd tema de faţă am folosit atît literatura străină cît şi autohtonă, precum ar fi: 1. Mihail Gheorghiţă, Tactica cercetării la faţa locului, Chişinău 2004; 2. G... vezi detalii

doc

Personalitatea luptătorilor în misiunile internaționale

INTRODUCERE Profesiile din domeniul militar solicita prin ansamblul competentelor pe care le implica fiinta umana in integralitatea ei. Personalitatea umana se constituie ca o entitate biopsihosocioculturala. In acest context, nimic din ceea ce este specific omului nu este ignorat in pregatirea pentru activitatile din domeniul militar. Pregatirea psihologica pentru lupta este unul dintre obiectivele psihologiei militare. Acesta se leaga de cel putin doua aspecte. Pe de-o parte, de faptul ca in etapa actuala de dezvoltare a societatii asistam la un proces amplu de multiplicare si diversifica... vezi detalii

doc

Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS Secţiunea I GENERALITĂŢI Faptele incriminate sub denumirea de “infracţiuni de fals” constituie o categorie bine particularizată şi extreme de variată în sfera vastă a faptelor socotite ca periculoase social. Faptele de fals aduc o gravă atingere adevărului şi încrederii care trebuie să determine formarea şi desfăşurarea relaţiilor dintre oameni. Orice relaţie socială priveşte şi se grefează pe o anumită realitate pe care subiecţii relaţiei o au în vedere şi a cărei existenţă implică deci o reciprocă bună–redinţă şi î... vezi detalii

doc

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala. De asemenea, in alineatul 2 al aceluiasi articol se prevede faptul ca: ”infractiunea este singurul temei al raspunderii penale”. Dorim prin aceasta definitie, sa scoatem in evidenta importanta tuturor activitatilor desfasurate de organele de urmarire penala si de organele judecatoresti. Astfel, savarsirea unei infractiuni duce la nasterea unei activitati complexe de probatiune desfasurate de organele judiciare in veder... vezi detalii

doc

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii criminologiei nu poate fi identificat în timp. In schimb, criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţii umane. Anterior acestui fapt istoric nu se poate afirma că a existat o criminalitate care să se manifeste prin dereglări în societate deoarece, „acolo unde nu există morală şi norme, nu există crime.” Deşi criminalitatea nu a fost studiată ca ştiinţă decât relativ recent, o multitudine de izvoare ce se regăsesc... vezi detalii

docx

Elemente de psihologie a infractorului și victimei criminalității economico-financiare

CAPITOLUL I ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A INFRACTORULUI ŞI VICTIMEI CRIMINALITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE Lumea financiar bancară şi-a extins atât de bine şi de profund filonul puterii în toate structurile statale tocmai datorită instituţiilor financiar – bancare solid organizate şi conduse potrivit unui ansamblu riguros de reguli şi norme stabilite prin legi, regulamente şi proceduri strict specifice. Ne aflăm astfel într-un teritoriu atât de închis, încât uneori pare impenetrabil şi atât de sofisticat, încât doar iniţiativa strict profesională poate modifica regulamentele interioare şi dispo... vezi detalii

doc

Cercetarea Criminalistică în Cazul Incendiilor și Exploziilor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA CERCETĂRII URMELOR ÎN PROCESUL CRIMINALISTIC Studiul urmelor prezintă importanţă pentru un întreg ansamblu de ştiinţe (istorie, sociologie, medicină, antropologie, zoologie, arhitectură, criminalistică etc.), ajutând la stabilirea succesiunii unor evenimente, la determinarea evoluţiei omului, la determinarea gradului său de dezvoltare în raport cu diferite perioade de timp, la stabilirea comportamentului său în diferite situaţii. Criminalistica, numărându-se printre aceste ştiinte şi fiind cea care elaborează metodele tehnice şi mijloacele tehnico-ştiinţifice de d... vezi detalii

doc

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordarii notiunii de delincventa este amplificata de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna acelasi fenomen. Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia.Oportunitatea si actualitatea temei consta in importanta pe care o au masurile de prevenire a delincventei adolescentilor si analiza factorilor ce duc la aparitia si dezvoltarea delincventei adolescentilor in special ne dorim determinarea influentei pe care o are grupul de egali asupra delincventei adolescentilor. Scopul si obiectivele cercetarii.Lucrarea se doreste a fi... vezi detalii

doc

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a infracţionalităţii care, departe de a se rezuma la câteva cazuri izolate sau întâmplări duse până la extremă negativă din viaţa unor persoane, a ajuns să-şi „aroge” titlul de adevărat fenomen îngrijorător în societatea modernă şi anume, infracţionalitatea în rândul minorilor. Fără a face din aceasta un studiu aprofundat al cauzelor acestui flagel folosindu-ne de metodele, tehnicile şi teoriile de atribuire specifice sociologiei comportamentului infracţional al ... vezi detalii

doc

Modelul Românesc de Prevenire a Criminalității

Introducere În literatura de specialitate întâlnim, pentru desemnarea preocupărilor practice legate de fenomenul criminal, formulări diverse, cum ar fi, prevenirea şi combaterea fenomenului criminal, prevenirea şi tratamentul comportamentului antisocial, reacţia socială împotriva criminalităţii, mijloacele de luptă împotriva criminalităţii, etc. Practica anticriminală este considerat însă ca fiind cel mai reprezentativ, acesta incluzând întregul arsenal de activităţi de cercetare ştiinţifică până la decizia politică, de la prevenire până la represiune. Practica anticriminală reprezintă s... vezi detalii

doc

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea ce priveşte gravitatea actelor teroriste din punct de vedere al numărului de victime şi pagubelor produse cât şi ȋn ceea ce priveşte formele de manifestare. Terorismul rămâne o ameninţare globală faţă de care nici o naţiune nu este imună. Ȋn ciuda campaniilor militare împotriva insurgenţilor şi teroriştilor ȋn Irak şi Afganistan şi a cooperării contrateroriste, acest fenomen a continuat să devină din ce ȋn ce mai accentuat. Moartea inocenţilor di... vezi detalii

doc

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. În toate timpurile, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv, anarhic sau într-un mod organizat - sub rigorile legii - prin toate mijloacele de care a dispus în acest scop. Într-o lungă perioadă de la începutul istoriei omenirii, ocrotirea dreptului la viaţă se realiza în modalităţi originale, uneori potrivit unor cutume dintre cele mai diverse şi nu rareori bizare, dacă sunt examinate prin logica şi moralitatea prezentului... vezi detalii

docx

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licenta se regaseste in importanta cercetarii criminalistice la fata locului in cazul infractiunilor savarsite de criminali in serie, si bineinteles conturarea unui profil psihologic al acestui tip de criminal. Importanta rezulta din faptul ca stiinta Criminalisticii pune la indemana organelor judiciare metodele si mijloacele tehnico - stiintifice necesare descoperirii, fixarii, ridicarii si examinarii urmelor omuciderii, a identificarii autorului si eventual a victimei. Totodata, prin regulile tactice de efectuare a actelor d... vezi detalii

Hopa sus!