Administratia Publica - Promotor si Catalizator al Dezvoltarii Economice Durabile

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRATIA SI SERVICIILE UBLICE IN ROMANIA.7
1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA ADMINITRATIEI PUBLICE IN ROMANIA.7
1.2. CARDUL JURIDIC SI INSTITUTIONAL AL ADMINISTRATIEI PUBLICE IN ROMANIA.9
1.3. NOTIUNEA DE SERVICIU SI PRINCIPALELE CERINTE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA UN SERVICIU.11
CAPITOLUL 2. REFORMA STRUCTURALA A ADMINISTRATIEI PUBLICE SI A SERVICIILOR LOCALE DIN ROMANIA.13
2.1. NOTIUNEA DE STRUCTURA A ADMINISTRATIEI PUBLICE.13
2.2. SERVICIILE PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA.14
2.2.1. Categorii de servicii publice locale.14
2.2.2. Serviciile comunitare infiintate la nivel local si judetean.16
2.2.3. Serviciile publice de gospodarie comunala si perspectiva europeana.18
CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA ECONOMICA DURABILA FURNIZOR PRINCIPAL AL BUNASTARII SOCIALE.21
3.1. CRESTEREA ECONOMICA.21
3.2. DEZVOLTAREA DURABILA.22
3.3. PROGRESUL ECONOMIC.26
3.4. ROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN FURNIZAREA BUNASTARII SOCIALE.31
3.5. BUNASTAREA SOCIALA- ASPECTE PROBLEMATICE.34
3.6. PARTICIPAREA PUBLICA IN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA LOCALA.38
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ: COMUNA GHIRODA, JUDETUL TIMIS.43
6.1. PREZENTAREA UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE.43
6.2. PROIECTUL "PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA" APLICAT IN COMUNA GHIRODA.43
6.3. ANALIZA SI STATISTICA PROIECTULUI.45
6.4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE CAZ.52
CONCLUZIE.54
BIBLIOGRAFIE.56


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, in anul 2002. 
In anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicand, in luna februarie, o evaluare critica a progreselor inregistrate dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat in continuare. Documentul a evidentiat si unele tendinte nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului inconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbarile climatice, amenintarile la adresa sanatatii publice, saracia si excluziunea sociala, epuizarea resurselor naturale si erodarea biodiversitatii. Ca urmare a identificarii acestor probleme, in iunie 2005, sefii de state si guverne ai tarilor Uniunii Europene au adoptat 131c28b o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltarii durabile, care incorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, pentru cresterea economica si crearea de noi locuri de munca, drept o componenta esentiala a obiectivului atotcuprinzator al dezvoltarii durabile. Dupa o larga consultare, Comisia Europeana a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. 
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reinnoita de Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput intr-o viziune strategica unitara si coerenta, avand ca obiectiv general imbunatatirea continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul Strategiei Nationale a Romaniei in domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste a fi un catalizator pentru cei ce elaboreaza politici publice si pentru opinia publica, in scopul schimbarii comportamentului in societatea europeana si, respectiv, in societatea romaneasca si implicarii active a factorilor decizionali, publici si privati, precum si a cetatenilor in elaborarea, implementarea si monitorizarea obiectivelor dezvoltarii durabile.
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si statelor sale membre, implicand toate componentele institutionale la nivel comunitar si national.
Este subliniata, de asemenea, importanta unei stranse conlucrari cu societatea civila, partenerii sociali, comunitatile locale si cetatenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltarii durabile.
In acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
- Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului;
- Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel;
- Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite;
- Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE, prin promovarea institutiilor democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, si a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni in lume.
Romania a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeana, parcurgand tranzitia de la o planificare centralizata, spre economia de piata si convergenta cu practicile si standardele Uniunii Europene. Administratia publica romaneasca a cunoscut in ultimii 18 ani un proces de transformare radicala, de la o administratie publica specifica unui regim totalitar spre una potrivita unui regim democratic. 
Noi institutii si reglementari au fost promovate, inclusiv cu ajutorul fondurilor de pre-aderare ale Uniunii Europene si ale altor donori, in scopul de a restructura administratia si de a o eficientiza. Institutiile statului au inregistrat progrese semnificative in modernizarea fundamentelor legislative si administrative ale functionarii sectorului public, acesta fiind pregatit sa-si asume obligatiile de stat membru al Uniunii Europene. 
In anul 2004, Guvernul roman a elaborat "Strategia actualizata de accelerare a reformei administratiei publice", document agreat si de Comisia Europeana. Totusi, aceste progrese nu sunt suficiente, Comisia Europeana solicitand punerea unui accent sporit pe intarirea capacitatii administrative pentru aderare. Nevoia investitiilor in capacitatea administrativa este recunoscuta prin "Orientarile strategice comunitare pentru coeziune", in care capacitatea administrativa si buna guvernare (,,good governance") constituie una dintre principalele prioritati ale perioadei 2007-2013. 
In procesul de reforma, administratia publica sufera schimbari importante, restructurari, reduceri sau suplimentari de personal. Apar noi reglementari care au drept scop cresterea transparentei administratiei publice si alinierea la standarde europene a calitatii seviciilor oferite cetateanului. 
Adoptarea legilor nu asigura automat si rezolvarea problemelor la care acestea incearca sa raspunda. Pe traseul care incepe cu aparitia legii si care se termina cu obtinerea efectelor scontate se interpune o variabila relativ independenta, de mare importanta, cu legitati si mecanisme proprii si specifice de functionare: administratia publica. In consecinta, functionarea administratiei publice poate asigura si potenta efectele pozitive ale implementarii unei politici guvernamentale sau ale aplicarii unei legi sau, dimpotriva, le poate bloca. 
Din punct de vedere structural lucrarea este formata din patru capitole, bine documentate, primele trei aratant din punct de vedere teoretic unele notiuni ce tin de administratia publica, serviciile publice, dezvoltare durabila, aportul cetateanului la o propunere in cadrul unitatii administrative teritoriale din care face parte etc. Primele doua capitole prezinta in termeni generali situatia administratiei publice si a serviciilor din cadrul acestora din tara noastra, ce a fost, ce este in prezent si o viziune de viitor. Capitolul trei este dedicat unor notiuni precum dezvoltarea durabila, cum isi aduce aportul aceasta in cadrul prosperitatii economiei locale si nationale,si nu in ultimul rand o analiza a raportului dintre autoritatea locala si cetatean unde se doreste evidentirea bunastarii sociale.
Capitolul patru este dedicat studiului de caz, unde am incercat sa transpun o buna parte din ce am evidentiat in primele trei capitole prin prezentarea unui proiect derulat pe raza comunei Ghiroda, Judetul Timis.
Premisa de la care porneste acesta lucrare si obiectul in jurul caruia se compune aceasta este unul foarte simplu : modernizarea administratiei publice poate fi interpretata drept o reusita numai in masura in care succesul modernizarii este resimitit si la zona de interfata a administratiei cu cetateanul. 
Analiza temei alese, "Administratia publica- promotor si catalizator a-l dezvoltarii economice durabile" raspunde la o serie de intrebari: ce este administratia publica, care este rolul si compunerea acesteia, care este impactul integrarii in Uniunea Europeana asupra administratiei publice, precum si in ce consta modernizarea administratiei, cine sunt beneficiarii, care sunt carentele aparute pe parcursul si in urma procesului de evaluare a modernizarii etc.


Fisiere in arhiva (2):

  • Administratia Publica - Promotor si Catalizator al Dezvoltarii Economice Durabile.docx
  • Administratia Publica - Promotor si Catalizator al Dezvoltarii Economice Durabile.pptx

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. Ion Boboc - ,,Parteneriat social" in L. M. Pop (coord), Dictionar de politici sociale, 2002, ed. Expert, Bucuresti;
2. M. Cosma, A. Dinicu, ,,Politologie", Editura Academiei Fortelor Terestre, Sibiu; 
3. T. Pavelescu, G. Moinescu - ,,Drept administrativ roman", Editura Titronic, Bucuresti;
4. Colectiv, ,,Istoria dreptului romanesc", Editura Academiei R.S. Romania, vol. II, partea intai, Bucuresti, 1984;
5. Al. Negoita, ,,Stiinta administratiei", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977;
6. E. Balan, ,,Drept administrativ si procedura administrativa", Editura Universitara, Bucuresti, 2002;
7. Catalin Zamfir (coord.) - Politici sociale in Romania, 1990 - 1998, Bucuresti, ed. Expert, 1999;
8. Antonie Iorgovan - ,,Tratat de drept administrativ roman", vol. 1, editia 4, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;
9. G. Moinescu ,T. Pavelescu - ,,Drept administrativ roman", Editura Titronic, Bucuresti, 2004;
10. D. Brezoianu, ,,Drept administrativ roman", Editura All Beck, Bucuresti, 2004;
11. I. Plumb, A. Androniceanu, O. Abaluta - ,,Managementul serviciilor publice", Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
12. C. L. Popescu, ,,Autonomia locala si integrarea europeana", Editura All Beck, Bucuresti;
13. Colectiv, ,,Administratia publica locala in Romania in perspectiva integrarii europene", Editura Economica, Bucuresti, 2003;
14. S. Schiavo - Campo - Institutional Change and the Public Sector in Transitional Economies, 1994, World Bank Discussion Paper no. 241;
15. Maria Sandor (coord.), Ana Bleahu, Marin Burcea, Petru Filip, Andra Aldea Lazaroiu, Sebastian Lazaroiu, Luana Pop, Adriana Sandu, Vel Zamfirescu, Francis Conway - Local Social Services Delivery Study, Bucuresti, Banca Mondiala, 2002;
16. Marian Preda - ,,Statul bunastarii", in Luana Miruna Pop (coord.), Dictionar depolitici sociale, 2002, ed. Expert, Bucuresti;
17. Banca Mondiala, Romania - Studiu asupra furnizarii serviciilor sociale, 16 ianuarie 2002, vol.2;
18. Ordonanta Guvernului nr. 84/30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in MO nr. 544/2001;
19. Ordonanta Guvernului nr. 83/30.08.2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, publicata in M.O. nr. 543/01.09.2001;
20. Ordonanta Guvernului nr. 88/30.08.2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, publicata in M.O. 544/01.09.2001;
21. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030;
22. http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83;
23. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_ro.htm
24. http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!