Lucrări de Disertație pentru domeniul Agronomie

doc

Utilizarea GIS în îmbunătățiri funciare

Motto : “Pentru a înţelege prezentul şi a planifica viitorul, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Modul de folosire a apelor de către un popor formează un solid fir de legătură între trecutul şi viitorul său. Pentru că în viaţa oricărui popor există un leit-motiv, o certitudine, aceea a apei vii, a apei dătătoare de viaţă. Peste cele trecute se aştern pulberile pământului roase de ploi şi purtate de vânturi, dar izvoarele continuă să ţâşnească vii, proaspete şi dătătoare de viaţă. (Mircea Botzan – Apele în viaţa poporului român)” I. Stadiul actual al tehnicilor şi metodelor de amenajare a ba... vezi detalii

doc

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale, s-a ajuns la extinderea proceselor de producţie selective care, in multe situaţii, nu numai lanţul de corecţii si intredependente specifice circuitului materiei si energiei. Astfel, ritmurile de transformare a substanţelor minerale in substanţe vegetale si animale au fost mult modificate, fiind afectate elementele care tin de protecţia mediului. O caracteristica principala a sistemelor de producţie numite liniare limitează posibilităţile de util... vezi detalii

doc, xls

Modalități de Cultivare și Valorificare a Speciilor Floricole din Grupa Imortelelor

Introducere Chiar şi celor mai renumiţi critici le este greu să descrie întru totul frumuseţea operelor de artă; cuvintele sunt alese cu grijă pentru a putea reda cât mai bine din trăirile autorilor, din ceea ce ei doreau să transmită. Despre flori însă, cuvintele nu ar fi de ajuns pentru a le putea descrie, admira, simţi. Cine nu este impresionat la vederea unei grădini frumoase şi nu se gândeşte să evadeze în mijlocul ei, să fugă de zgomot, de poluare, de grijile zilnice? Un spaţiu liniştit, cu pajişti, flori, copaci, iazuri ne aduc alinare, ne înviorează, ne bucură sufletul, au pur şi... vezi detalii

docx

Evoluția dăunătorilor la porumb în condițiile ecologice ale anului 2022

INTRODUCERE Lucrarea de față se concentrează asupra cercetării și analizei dăunătorilor întâlniți în cultura de porumb, precum și a măsurilor de combatere aplicate în cadrul fermei SCDA SECUIENI. Scopul acestei lucrări este de a furniza o înțelegere detaliată a problemelor asociate cu dăunătorii din cultura de porumb și de a evidenția măsurile eficiente de combatere adoptate în ferma menționată. Obiectivele cercetării vizează identificarea principalelor dăunători întâlniți în cultura de porumb, precum și a agenților patogeni semnalați în această cultură. De asemenea, se dorește evidenție... vezi detalii

docx

Analiza efectelor poluări asupra biodiversități și stării socio-economice a populației din zona Gorjului

INTRODUCERE Deși există numeroase elemente valoroase de potențial în comunitațile rurale, dar și cele urbane, perturbațiile majore care s-au produs în ultimele deceni au afectat toate componenetale vieții economice și sociale. Astfel s-au schimbat relațiile economice, sistemul de valori, comportamentul individual, fundamentele vieții din comunități. Unele activități economice au determinat fenomene de poluare asupra aerului, apei, solului, florei, faunei dar și efecte negative asupra stării de sanatate a populației din zona. Astfel de fenomene au avut loc în multe localități din județul... vezi detalii

doc, docx

Vinul licoros de la istoric până la tehnicile de elaborare ale acestuia

Vinurile speciale se obţin prin aplicarea unor tehnologii specifice, care includ o serie de practici oenologice suplimentare faţă de cele folosite la producerea vinurilor obişnuite cum ar fi: adaosurile de fortifianţi, de substanţe aromatizante, dioxid de carbon sau maturarea sub peliculă de levuri. În funcţie de compoziţia lor, de practicile suplimentare folosite la elaborare, vinurile speciale sunt grupate în: vinuri licoroase, peliculare, aromatizate şi vinuri efervescente. În această lucrare va fi prezentat subiectul vinului licoros de la istoric până la tehnicile de elaborare ale aces... vezi detalii

doc

Studiu Privind Modalități de Valorificare a Județului Hunedoara prin Prisma Turismului Rural și a Agroturismului

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de disertaţie este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima , hidrografia zonei , flora și fauna precum și resursele turistice antropice ). Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a produselor proprii şi locale, agroturismul oferă o soluţie pentru gospodăriile rurale. El este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi şi să ofere o serie de activităţi care gravitează în jurul gospodăriei ţărăneşti s... vezi detalii

doc

Obținerea vinurilor spumante

„O sticlă de vin conţine mai multă psihologie decît toate cărţile din lume „ Louis Pasteur „Vinul pentru mine este pasiune, este familia şi prietenii mei. Căldura inimii şi generozitatea sufletului, vinul este artă şi cultură. Este esenţa civilizaţiei şi arta de a trăi.” Robert Mondori În ultimele decenii, viticultura şi vinificaţia mondială s-au confruntat cu unele elemente de criză determinate de apariţia unui dezechilibru între cerere şi ofertă. Tot pentru ieşirea din actuala criză se preconizează îmbunătăţirea substanţială a calităţii produselor viti-vinicole prin elaborarea unui co... vezi detalii

doc

Sisteme Durabile în Producția Animală

1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc astăzi, provine din transformarea şi înmagazinarea energiei solare. După evenimentele de pe piaţa energetică mondială, în special cea a resurselor minerale, a devenit clar faptul că schimbările de bază trebuie să conducă Ia reglarea întregului sistem de aprovizionare cu energie. Prin studii şi cercetări intensive s-a ajuns la înlocuirea parţială a pretioaselor rezerve de energie fosilă cu surse noi ca soarele şi vântul. Unităţile din zootehnie, a... vezi detalii

doc

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi Nebraska. Descoperirile arheologice din America de Nord au relevat prezenţa de achene şi porţiuni de calatidii de floarea- soarelui, îndeosebi în statele Colorado şi New Mexico. Prin intermediul exploratorilor spanioli, floarea- soarelui şi-a făcut apariţia în Europa. Cultivată, în principal, ca plantă ornamentală, specia s- a răspândit repede de- a curmezişul continentului (Franţa, Italia, Europa de Nord şi de Est), ca o curiozitate botanică; la sfârş... vezi detalii

docx

Comportarea unor soiuri noi de piersic în condițiile zonei din București

INTRODUCERE În ultimii 10 ani s-au efectuat cercetări internaționale asupra piersicului, ce au dus la obținerea unor rezultate promițătoare în ceea ce privește prevenirea și combaterea principalelor boli și dăunatori ai specie, creare de noi soiuri și portaltoi, cu rezistență genetică la factorii de stres, epoci diferite de maturare ale fructelor și destinații variate ale acestora, noi tehnologii de cultură care asigură producții mari și constante an de an. Piersicile fac obiectul unei intense activităţi de export, ele constituind o sursă importantă de venituri pentru ţările cultivatoare,... vezi detalii

doc

Impactul congelării în strat fluidizat și a perioadei de depozitare asupra calității unor fructe

CAPITOLUL I JUSTIFICAREA DOMENIULUI ABORDAT 1.1. INTRODUCERE Pe plan international, in marile ţări producătoare fructe se studiază amplu modalitaţile specifice atât de menţinere a calitatii postrecoltă pe termen scurt şi mediu in vederea valorificării şi în afara perioadei de producere, cât şi posibilitaţile de conservare a acestor produse. Aceasta preocupare se datorează interesului crescut de a mări perioada de comercializare a fructelor pe tot parcursul anului, de a obţine un raport bun calitate/preţ cât şi pentru a asigura posibilitatea de export a fructelor ce implică transportul pe... vezi detalii

docx, pdf

Evaluarea sustenabilității vegetației de conifere din Parcul Expoziției Iași

PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCERE Din nefericire, majoritatea oraşelor din lume îşi reduc volumul de spaţii verzi din interiorul teritoriului. Oraşele din estul Statelor Unite, de exemplu, au pierdut 30% din copaci în ultimii 20 ani. Clădirile şi drumurile au prioritate, transformând unele zone în ecosisteme de asfalt, care sunt chiar mai lipsite de viaţă decât deşerturile. În România, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane precizează că prin spaţiu verde se înţelege zona verde din cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca ... vezi detalii

doc

Automatizarea unei Sere folosind Tehnici Fuzzy

CAPITOLUL I SISTEME DE CONDUCERE CONVENŢIONALE 1.1. MODELUL MATEMATIC Un sistem simplu de control e prezentat în figura 1.1. În termeni abstracţi, avem procesul de controlat (P), intrările u(t), ieşirile y(t), intrarea de referinţă r(t) şi controlerul (C). Fig. 1.1. Sistemul de control Etapele convenţionale de implementare sunt modelarea, proiectarea controlerului şi evaluarea performanţelor. Există mai multe modalităţi de a forma un model matematic pentru un proces fizic. Se poate porni de la principiile fizice sau de la date experimentale cu care să se identifice sistemul. De cele m... vezi detalii

doc

Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală

I. Compartimentul general 1.1 Partea introductivă Date istorice În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a fost cunoscută pe acest spaţiu cu şapte mii de ani în urmă. Viticultura constituia o preocupare a populaţiei deja în perioada tripoliană –între anii 2700-3000 î. Hr. În Perioada antică după cum arată săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul RM, cu aproximativ 2500 de ani în urmă coloniştii greci au familiarizat populaţia băştinaşă cu procedeele folosite de ei în vinificaţie, aceasta fiind una dintre ramurile-cheie ale economiei statului ... vezi detalii

Hopa sus!