Lucrări de Disertație pentru domeniul Alte domenii

doc

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia de piaţă Societatea românească parcurge o perioadă de profunde prefaceri, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic, care preocupă atât economiştii, oamenii de acţiune-guvernanţii, cât şi oamenii de ştiinţă, ceea ce pune în centrul întrebărilor şi implicit al răspunsurilor, problematica economică. Trecerea României la o economie de piaţă, al cărui fundament îl constituie proprietatea privată şi al cărui mecanism ... vezi detalii

doc

Gestionarea Crizei din Învățământ

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o radiografie a învăţământului românesc de după 1990, insistând asupra crizelor succesive prin care a trecut, generate de o reformă care nu-şi găseşte o cale fericită de finalizare. Introducerea analizează realitatea îngrijorătoare în care se efectuează educaţia în România, prin raportare la atitudinile majore exprimate în presă, în parlament sau în declaraţii politice. Prima parte este consacrată surprinderii aspectelor caracteristice ale învăţământului autohton, în timp ce al doilea capitol, analizează modul în care e receptată criza din învăţămâ... vezi detalii

doc

Metode, Tehnici și Probe de Autit Financiar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de lucru, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ. Problematica contabilă abordată în cadrul lucrării pune în evidenţă obiectivele şi factorii organizării materiale şi formale a auditului financiar – contabil. În conţinutul lucrării sunt integrate elemente semnificative din directive, standarde şi reglementări contabile la zi din ţara noastră. Primul capitol intitulat “Abordări conceptuale şi aprofundări pr... vezi detalii

doc

Impozite Directe și Indirecte în Statele Uniunii Europene

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IMPOZITELOR Impozitele se presupune că au aparut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de conducere statală. Impozitele au fost concepute şi aplicate diferit încă de la apariţia lor, fiind condiţionate de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat . Date despre impozitele şi cheltuielile publice din antichitate se cunosc mai ales din i... vezi detalii

pdf

Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

INTRODUCERE Abordarea temei Rolul culturii organizationale in institutiile de invatamant preuniversitar implica prezentarea si valorificarea unor notiuni sau concepte generale care definesc cultura institutionala si mai ales organizationala. Toate aceste aspecte au o mare deschidere teoretica si metodologica, in masura in care implica si dezvolta aceste notiuni absolut necesare pentru proiectarea, realizarea si finalizarea cercetarii. Cultura organizationala este de fapt un subsistem al culturii nationale, reflectand multe din continuturile valorice ale modelelor culturale ale unei natiuni.... vezi detalii

pdf, pptx

Mediul de Afaceri Japonez Versus Mediul de Afaceri American

Introducere Japonia este a doua putere economică a lumii, după SUA. Transformarea dintr-o ţară cu o economie ruinată în a doua putere economică a fost apreciată ca fiind un miracol economic şi un fenomen istoric fiind una dintre ţările cu cea mai explozivă şi expansivă perioadă de dezvoltare economică. Prin urmare, pot afirma că am ales această temă cu scopul de a efectua o comparaţie între mediul de afaceri japonez şi cel american, urmârind dezvoltarea acestor două puteri atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial. Pentru a putea evidenţia cât mai concret impactul pe care Japonia ş... vezi detalii

doc, pptx

Cooperarea cu forțe și structuri de intervenție internaționale solicitate pe timpul intervențiilor la dezastre (UE, ONU, NATO)

Introducere Cel mai important obiectiv al tuturor timpurilor pe care omenirea a încercat să-l realizeze şi în acelaşi timp să-l păstreze a fost siguranţa individului. Acest fapt a stat la baza evoluţiei umane şi reprezintă grija de zi cu zi a tuturor comunităţilor internaţionale. Mereu au existat ameninţări la această siguranţă care s-au manifestat prin boli, războaie, instabilitate economică şi socială, dezastre, etc. însă dintre toate acestea dezastrele reprezintă o ameninţare permanentă, imprevizibilă şi devastatoare pentru dezvoltarea durabilă a societăţii în care trăim şi generează nu... vezi detalii

doc, ppt

Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu

REZUMAT Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici sunt din ce în ce mai multe, a apărut şi nevoia studierii procesului de evacuare a persoanelor din aceste clădiri. Studierea evacuării persoanelor din clădiri presupune estimarea timpului în care acestea reuşesc sa ajunga în exteriorul clădirii sau într-o zonă de siguranţă. Timpul de evacuare poate fi determinat experimental, prin exercitii de evacuare sau cu ajutorul unor programe de simulare. Modelele de evacuare şi de incendiu au fost dezvoltat... vezi detalii

doc

Politici de Prevenire a Accidentelor Majore

1. INTRODUCERE Directiva europeană 96/82/CE din 9 decembrie 1996, cunoscută sub numele de „Directiva SEVESO II”, are ca obiect prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora pentru oameni şi mediu. Transpunerea acestei Directive în legislaţia naţională s-a realizat prin Hotărârea nr.95/2003 a Guvernului României privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României nr.120 din 25 februarie 2003. Dintre noile exigenţe ... vezi detalii

doc

Protecția Martorilor

Introducere Crima organizată a fost şi este un motiv de îngrijorare al tuturor statelor democratice, ea ameninţând democraţia însăşi, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi stabilitatea economico-socială. Aria şi impactul criminalităţii organizate au determinat comunităţile să privească acest fenomen cu maximă rsponsabilitate şi să adopte reglementări juridice şi strategii de luptă împotriva acestui flagel. Protecţia martorilor reprezintă un instrument foarte important în lupta împotriva grupurilor criminale organizate. Aspecte legislative privind problematica protecţiei marto... vezi detalii

doc, pptx

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș

REZUMAT Creşterea rapidă a populaţiei şi urbanizarea în plină dezvoltare, degradarea mediului cauzată de expansiunea industriala, schimbarea cursurilor apelor şi creşterea folosirii unor resurse pe cale de a se epuiza, globalizarea şi dezvoltarea economică rapidă, razboaiele şi mişcările masive de populaţie au un mare impact asupra planetei, crescând frecvenţa şi consecinţele dezastrelor. În scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale şi accide... vezi detalii

docx

Ansamblu publicitar din fier forjat cu panou de lemn

ARGUMENT M - am decis sa aleg acest gen de obiect (piesa, panou publicitar) in urma unor intamplari, care au determinat sa intru in posesia acesteia, la momentul intrarii in posesia lui, obiectul se gasea intr-o faza de conservare buna, piesele in mare parte fiind integral pastrate, existand si parti, elemente lipsa, nu impotante insa greu de identificat, partea panoului de lemn fiind intr-o stare de degradare, nu foarte avansata. Tot asamblul publicitar a fost recuperat de la un vanzator ambulant specializat in obiecte de arta, vechituri, chilipiruri, din zona banatului de munte.In acest i... vezi detalii

docx

Începuturile teatrului românesc din Cluj

ARGUMENT Scopul acestei lucrari este de a analiza conditiile in care s-a dezvoltat trupa romaneasca de arta teatrala din Cluj, la inceputul secolului al XX lea, tinand cont de contextul politic si istoric si de maniera in care teatrul a avut un rol important in acea perioada pentru dezvoltarea limbii romanesti si a culturii autohtone in spatiul transilvan. Tema lucrarii reda mai ales diferite incercari mai timpurii si straduintele romanilor de a construi un teatru romanesc, in conditiile politice total nefavorabile din acei ani, felul in care initiatorii si patriotii au fost sustinuti de r... vezi detalii

docx

Studiul Acidului Ascorbic

INTRODUCERE La răspântia dintre mileniile II şi III a crescut interesul faţă de fructele de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot și Hippophae rhamnoides L. bogate în compuşi naturali. Valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor de aronie este oferită de principiile biologic active, reprezentate prin diferite clase de compuşi fenolici, vitamine, acizi organici, substanţe minerale, hidraţi de carbon [Calalb T]. Graţie acestei compoziţii chimice, produsul medicinal vegetal oficinal Aroniae fructus [ Farm Ru], reprezintă o sursă de medicament cu valoroase virtuţi terapeutice: vasoprotectoare,... vezi detalii

doc, pptx

Analiza sistemului de extracție cu pompe elicoidale cu studiul etanșării rotor-stator

INTRODUCERE In stadiul actual al necesitatii in continua crestere de surse de energie , industria extractiva de hidrocarburi reprezinta unul din cele mai importante sectoare de activitate. In acest context se vizeaza cresterea productiei de titei , atat prin descoperirea de noi rezerve , cat si prin marirea factorului de recuperare in special. Stimularea productivitatii sondelor , conjugata cu extragerea unor debite cat mai mari in momentul inundarii sondelor de reactie , contribuie la marirea factorului de recuperare. Perfectionarea metodelor de extractie a titeiului prin sonde , pe baza u... vezi detalii

Hopa sus!