Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț

Cuprins disertație Cum descarc?

Rezumat .. 3
Introducere . 4
Materiale si metode 5
Zona de studiu . 5
Relieful/Geologia. 6
Hidrografia. . 7
Clima ... 8
Metode de analizare .. 10
Software utilizate .. 10
Surse de poluare a apei freatice in zona studiata ... 11
Principalii indicatori de contaminare a apei subterane ... 11
Duritatea ... 11
Amoniacul (NH4) 11
Nitratii (NO3) . 12
Fosfati (PO4) .. 12
Parametri pentru calitatea si metodele monitorizate ale apei de analiza 12
Rezultate si discutii 13
Calcularea GWQI ... 13
Valorile pentru probele prelevate in anotimpul de primavara. ... 15
Valorile pentru probele prelevate in anotimpul de vara. ... 16
Valorile pentru probele prelevate in anotimpul de toamna. ... 17
Valorile pentru probele prelevate in anotimpul de iarna. ... 17
Rezilienta populatiei asupra calitatii apei. .. 17
Matricea Leopold .. 19
Bibliografie 23


Extras din disertație Cum descarc?

Rezumat Acesta lucrare prezinta monitorizarea .i analiza calita.ii apei freatice din satul Slobozia, jude.ul Neam., evaluand 11 parametrii fizico-chimici (pH, O2 dizolvat, conductivitate electrica, NH4, NO3, PO4, duritate totala, duritate secundara, duritate calcica .i duritate magneziana) din 50 pu.uri utilizate ca .i sursa de apa potabila. Probele au fost prelevate in decursul unui an pentru fiecare anotimp in parte. Au fost evaluate poluarea, starea calita.ii, indici de calitate .i rezilien.a apei, propunandu-se numeroase masuri pentru a preintampina probleme de sanatate a consumatorilor dar .i masuri pentru a scadea gradul de contaminare a freaticului. Metodologia statistica .i analiza clusterului au fost aplicate pentru a elaboreaza .i imbunata.e.te un model matematic. Indicii de evaluare a riscului pentru sanatatea umana au aratat ca consumul de ape studiate nu prezinta riscuri iminente pentru 80% din probele analizate, insa restul de 20% prezinta risc poten.ial carcinogen la NO3- .i duritate excesiva. Indicele calita.ii apei (WQI) clasifica majoritatea e.antioanelor ca ape cu o calitate excelenta .i buna iar minoritatea probelor din ape cu o calitate slaba .i foarte slaba.
Matricea Leopold reprezinta o analiza holistica asupra efectelor generate de calitatea apei asupra consumatorilor de diferite varte dar .i efectele activita.ilor umane care se rasfrang asupra calita.ii apei. Impactul activita.ilor umane este apreciat prin scara intensita.ii .i a magnitudinii ce cuprind valori de la 0 la 10. Dupa acordarea notelor intensita.ii .i a magnitudinii se va calcula scorul cumulativ .i total de unde vor rezulta o serie de concluzii.
Cuvinte cheie: apa subterana, poluarea apei potabile, indice de calitate al apei, matricea Leopold

Introducere
Apa este o resursa naturala, incontestabil, de o importanta majora pentru organismele vii iar analizarea calitativa .i cantitativa a resurselor de apa reprezinta una din preocuparile majore ale societa.ii umane inca din cele mai vechi timpuri. Una dintre cele mai mari provocari in cadrul unor astfel de studii, il reprezinta comunicarea unor informa.ii complexe cu privire la analiza calitativa a indicatorilor viza.i .i transmiterea de informa.ii publicului-larg intr-o maniera cat mai adecvata. O sursa importanta de aprovizionare cu apa in diferite sectoare a economiilor din intreaga lume este reprezentata de apele subterane, datorita facilita.ii de exploatare .i o calitate mai buna, in compara.ie cu apa de suprafa.a. Cu toate acestea, planificatorii .i managerii resurselor de apa nu trebuie sa minimalizeze vulnerabilitatea apelor subterane la poluare .i la informarea popula.iei despre starea calita.ii. (Belkhiri et al. 2011; Romanelli .i colab. 2011). Pentru o monitorizare eficienta a calita.ii apei subterane, se va folosi WQI pentru apele subterane, deoarece rezultatele sunt u.or de in.eles prin comunicarea scorului final al indicelui care se incadreaza intr-una din cele cinci clase de apa. (Oiste, 2010)
Presiunile umane i.i pun adanc amprenta asupra peisajului rural studiat, ceea ce face evaluarea rezilien.ei rurale .i mai dificil decat rezilien.a in sistemele naturale. Rezilien.a arealului studiat are in vedere nu atat schimbarea imediata a unor perturba.ii in planificarea deja existenta a activita.ilor antropice, dar prive.te, mai mult prevenirea poluarii prin intrebuin.area terenurilor .i desfa.urarea activita.ilor ecomonice .i nu numai, conform cu legile in vigoare referitor la fiecare activitate in parte.
Cea mai mare problema, a zonei rurale studiate, o reprezinta lipsa salubrita.ii: lipsa canalizarii .i a apei curente care inevitabil conduce la infestarea panzei freatice, deci la o calitate a apei indoielnica, din start.
Studiul reprezinta o evaluare holistica a calita.ii apelor subterane in diverse scopuri, precum stabilirea parametrilor calita.ii apei pentru toate cele 50 de puncte de e.antionare, pentru a determina GWQI dar .i pentru a eviden.ia varia.ia spa.iala a apelor subterane .i a factorilor, a surselor care influen.eaza calitatea apei. Indicele calita.ii apei a fost ales cu scopul de a arata varia.ia spa.iala a calita.ii apei in satul Slobozia, comuna Boghicea.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza calitativa a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, judetul Neamt.pdf

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Apostol L. (1987) Consideratii asupra raportului intre cantitatile semestriale de precipitatii in Romania, Lucrarile Seminarului Geografic ,,Dimitrie Cantemir", nr.7, 1986,
Iasi.
Bacauanu V. (1988) -  Geomorfologie, Edit. Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi;
Bacauanu V. (1968), Cimpia Moldovei, studiu geomorfologic, Edit. Acad. R.S.Romania, Bucuresti.
Bacauanu V., Barbu N., Pantazica M., Ungureanu A., Chiriac D. (1980), Podisul Moldovei, Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti.
Cotet P. (1973), Geomorfologia Romaniei, Bucuresti, Editura Tehnica.
David M. (1922), Cercetari geologice in Podisul Moldovenesc, Bucuresti.
Donisa I., Boboc N., Ionita I. (2009), -  ,,Dictionar geomorfologic cu termeni
corespondenti in limbile engleza, franceza si rusa" -  Editura Univ. ,,Al. I. Cuza", Iasi,
Iacob O., Tudor A., Neamtu A., Cristea A. (2012), Apa de fantana: Contaminarea cu nitrati si methemoglobinemia, Editura Universitara "Carol Davila", Bucuresti.
Lazarescu, D., Panait, I. (1957), Sursele de alimentare ale raurilor din R.P. Romana, M.H.G.A., Bucuresti.
Lazarescu, D., Panait, I., (1957), Bilantul hidrologic in R.P.R., Meteorologie si Hidrologie, nr. 4, Bucuresti. 107.
Mihaila D. (2006) Campia Moldovei Studiu Climatic, Editura Universitatii din Suceava, Suceava.
Minea I. (2009) Bazinul Hidrografic Bahlui-Studiu Hidrologic, Teza de doctorat, B.C.U.,
Iasi.
Moldoveanu A. (2004), Patologia infectioasa transmisa prin apa, Matrix Rom,
Bucuresti.
Oiste A., Breaban I.G., (2012) Physochemical Assement of Water Quality in Nicolina River, UASVM Agriculture, Vol 69, No 2
Pantazica M. (1974), Hidrografia cimpiei Moldovei, Editura Junimea Iasi.
Pisota I., Zaharia L. (2003) Hidrologia Uscatului, Universitatea din Bucuresti.
Popescu R. (2000), Hidrogeochimie, Ed. Universitatii din Bucuresti Romanescu Ghe. (2003), Hidrologie Generala, Editura Terran Nostra, Iasi Savin C. (2001) Hidrologia raurilor, Editura Reprograpf.
Scradeanu D., Gheorghe A. (2007), Hidrologie Generala, Editura Universitatii din
Bucuresti.
24
Sorocovschi V. ,Croitoru A.E., (2012), Introducere in biometeorologia umana, Casa Cartii de Stiinta, Cluj -Napoca, 200p.
Sorocovschi V., Serban Ghe., (2012) Hidrologie partea a II-a, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca.
Surpateanu M. (2007), Hidrochimia si analiza calitatii apei, Editura Performantica,
Institutul National de Inventica, Iasi.
Serban Ghe., Batinas R.H. Initiere in G.I.S si aplicatii in Hidrologie (2011) Presa
Universitara Clujeana.
http://www.ancpi.ro/ http://www.apeprut.ro/ http://www.comunaboghicea.ro/ http://www.hbuehrer.ch/ http://www.hidro.ro/ http://www.inhga.ro/ http://www.pathfinderscience.net/
http://www.ramsar.org/resources/ http://www.rowater.ro/ https://www.water-research.net/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!