Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Cuprins disertație

INTRODUCERE	3
CAPITOLUL 1 - Aspecte privind notiunea de logistica	4
1.1 Conceptul de logistica. Dinamica definitiei. Istoric	4
1.2 Evolutia logisticii	7
1.3 Domeniul si rolul functiei logistice in intreprindere	10
1.4 Functiile complementare ale logisticii:	12
1.5 Tipuri de logistica	14
2. COSTURILE LOGISTICE	15
2.1 Aspecte economice ale activitatii de logistica	17
2.2 Indicatori economici ai performantei logisticii	18
CAPITOLUL 2 :	19
1.Logistica in Romania 20
1.1 Despre companie	20
1.2 Capital si structura actionariat	21
2. Export	24
2.1 Realizarea transportului	27
2.2 Stocuri si depozitare	31
2.3 Furnizori	32
2.4 Susteinabilitate / reciclare	32
CONCLUZII	34


Extras din disertație

Lucrarea de fata are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice si practice cu privire la departamentul de logistica dintr-o companie, analizand cheltuielile si implicit costurile de productie. Un aspect important il reprezinta identificarea unor directii strategice de desfasurare a activitatii , in vederea obtinerii unei performante ridicate si a maximizarii profitului prin nivel de servire maxima dar cu costuri de distributie minime.
Continutul studiului elaboreaza problematica costurilor, care are legatura cu mai multe ramuri de activitate, contabilitatea financiaro care tine evidenta categoriilor de cheltuieli componente ale costurilor, analiza economico-financiara care are rolul de a prezenta concluzii importante in fundamentarea deciziilor cu privire la costuri.
In acest sens primul capitol abordeaza aspectele teoretice cu privire la conceptul de logistica, definind importanta acestuia, prin elementele care il caracterizeaza, evolutia pe care o inregistreaza de-a lungul timpului dar si impactul pe care il are asupra companiei Aici sunt abordate problemele esentiale ale unei companii cu privire la costurile pe care le are si la modul in care gestioneaza si livreaza produsele.
In capitolul al-II-lea este realizat un studiu de caz care trateaza detaliat situatia societatii Automobile Dacia S.A, respectiv: domeniul de activitate, productie preconizata, modalitatile de transport si costurile aferente acestora, cat si stocarea, depozitarea si livrarea pieselor si a automobilelor.
Activitatea desfasurata de catre compania precizata anterior, presupune livrari considerabile de materiale si de automobile pe plan intern dar si pe plan international, stocarea acestora si trasnportul lor. Datorita impactului Renault asupra companiei Dacia, aceasta a inregistrat in ultimii ani cresteri substantiale. 
CAPITOLUL 1 
ASPECTE PRIVIND NOTIUNEA DE LOGISTICA
1.1 Conceptul de logistica. Dinamica definitiei. Istoric
Logistica firmei cuprinde trei mari categorii: gestiunea materialelor, distributia fizica a acestora si relatia cu clientii. Logistica generala a firmei consta in planificarea, implementarea si controlul fluxurilor fizice de materiale, produse finite si marfuri de la punctele de provenienta ale acestora la punctele de utilizare finala, astfel incat sa fie satisfacute cerintele utilizatorilor finali in conditii de eficienta a firmei. Misiunea logisticii generale consta in crearea unor lanturi de furnizari (denumite si lanturi logistice), adica fluxuri de valoare adaugata dinspre furnizori spre consumatorii finali, organizate dupa urmatoarea schema generala (Constantinescu, 2010).
Fig 1.1: Misiunea logisticii generale
Sursa: Prelucrare individuala pe baza informatiilor de pe site-ul www.smallbusiness.chron.com/definition-logistics-costs-35504.html
Figura 1.1. prezentata anterior, sintetizeaza misiunea logisticii generale, demonstrand importanta pe care fiecare membru o are in acest proces. Cei implicati in acest proces sunt atat furnizorii cat si clientii deoarece fiecare afecteaza intr-o mare masura intreaga activitate dar si participantii.
Gestiunea materialelor presupune aprovizionarea stocurilor de materiale, gestiunea acestora precum si programarea productiei, iar distributia fizica se refera la modul in care se coordoneaza produsele, depozitele, transporturile, livrarile si punctele de vanzare. In plus, logistica este influentata si de mediul extern al societatii: infrastructura, conditii socio-politice si economice, avand influente pozitive sau negative asupra liberei circulatii a marfurilor. 
Logistica are un rol important in ceea ce priveste satisfacerea nevoilor clientilor prin maximizarea eficientizarii notiunilor de spatiu si timp in relatia dintre furnizori, clienti si intermediari, precum si maximizarea profitului entitatii economice prin pret, distributie, promovare si diminuare a costurilor totale.
Conceptul de logistica este utilizat inca din secolul al 17-lea, perioada in care armata franceza descria prin "loger" modul de transport, aprovizionare si asigurare a anumitor conditii in cadrul unei armate aflate in permanenta miscare. 
Concomitent cu trecerea timpului si cu industrializarea sistemelor, conceptul de logistica a evoluat, evidentiind misiunea logisticii de a gasi si de a pune la dispozitie bunurile si serviciile necesare in scopul realizarii obiectivelor pe care o organizatie si le propune, cu conditia ca acestea sa fie adecvate din punct de vedere calitativ, cantitativ si in locul si momentul potrivit. 
Termenul "logistica" poate avea interpretari diversificate, pornind de la transport si ajungand la stiinta, o stiinta care combina ingineria cu economia. "Logistica se refera la miscarea, locul si modul cum se manipuleaza marfurile de la punctul de productie la punctul de consum sau de utilizare". Din definitia anterioara logistica reprezinta doar activitatea fizica din faza de distributie. In 1962 logistica se defineste ca fiind ,,tehnica de control si de gestionare a fluxurilor de materiale si produse de la sursa de aprovizionare pana la punctul de consum".
Conform ASLOG (Association Francais pour la Logistique): ,, Logistica este o functie care are ca obiect punerea la dispozitie, la cel mai mic cost si la o calitate ceruta, a unui produs in locul si la momentul in care cererea exista. Ea priveste toate operatiile care determina miscarea produselor, ca si localizarea uzinelor, depozitelor, aprovizionarea, gestiunea stocurilor, manipularea si pregatirea comenzilor, transportul si rutele de livrare.
Din definitiile anterioare rezulta faptul ca nu exista inca o definitie general acceptata de catre experti, fiind necesare cateva criterii valabile atat pentru evolutia de pana acum a logisticii, cat si pentru evolutia viitoarelor definitii ale logisticii. Astfel, criteriile ar trebui sa tina cont de urmatoarele aspecte:
- Ciclul de viata al produsului realizat;
- Activitatile care stau la baza realizarii produsului;
- Activitatile suport ale functionarii organizatiei;
- Activitatile care au legatura cu integrarea organizatiei intr-un lant logistic; 
- Management integrat;
Conceptul de logistica, numit si management logistic cuprinde urmatoarele activitati: comanda si pregatirea produselor pentru livrare, relatia cu cilentii, o buna distributie a informatiilor, previziune a ofertei, inventarierea si controlul stocurilor, achizitia materiilor prime si a serviciilor, transport, depozitare, oferirea serviciilor postvanzare, restituirea produselor, ambalarea etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A..docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1.ABRUDAN I. (1993). Economia proiectarii sistemelor flexibile de fabricatie, Cluj- Napoca.
2.Association Francais pour la Logistique
3.AVOINE B.E. (2002). Le Management de projet oriente client. Guide methodologique. Paris: Editions d'Organisation.
4.BRUNET H. (1990). La demarche logistique, Paris: AFNOR
5.BURLOIU P. (1997). Managementul Resurselor Umane, Bucuresti: Lumina Lex,
6.CIOCA L., CONSTANTINESCU N.D. (2009). Ingineria sistemelor de productie. Aplicatii, Sibiu: Universitatea ,,Lucian Blaga".
7.Comitetul de definitii al ,,American Marketing Association
8.CONSTANTINESCU N.D. Cercetare privind integrarea logisticii in managementul fluxurilor de productie, A X-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala "Tehnologie. Informatie. Comunicare. Cercetare", Sibiu
9.CONSTANTINESCU, N.D. (2010). Documentary Research on How to Forecast the Material-Information Duality within Logistic Flows, Iasi: Polirom 
10.DUSE M. (1994). Optimizarea proceselor tehnologice. Sibiu: Universitatea Lucian Blaga
11.EBBEKEN, K., POSSLER, L., RISTEA, M. (2001). Calculatia si managementul costurilor, Bucuresti: Teora
12.HORNGREN, C.T. (2002).Management and Cost Accounting, New York: Prentice Hall
13.LUCA, G.P. (2006). Sisteme flexibile si logistica industriala, Iasi: Gheorghe Asachi.
14.National Council of Physical Distribution Management" (NCPDCM)


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!