Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cuprins disertație Cum descarc?

Cap.1 Raportul OMV PETROM S.A. 2
Cap.2 Prezentarea companiei OMV PETROM S.A. 4
2.1 Descrierea pieţei şi a rolului societãţii 6 
2.2 Guvernaţa corporativã 8
2.3 Descrierea activitãţii societãţii. Obiective. Strategie. Tactici 9
2.4 Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare 11
Cap.3 Consideraţii teoretice privind sistemul de performanţe economico financiare 15
Cap.4 Analiza indicatorilor economico financiari la OMV PETROM S.A. 20
4.1 Analiza dinamicã şi structuralã a performanţelor economico financiare 20 
4.1.1 Analiza dinamicã şi structuralã a rezultatului prin SIG 20
4.1.2 Modele de analiza factorialã 24
1. Analiza factorialã a marjei brute faţã de costul bunurilor vândute 24
2. Analiza factorialã a profitului aferent CA 28 
3. Analiza ratelor de rentabilitate 32
3.1 Analiza ratei rentabilitãţii comerciale 32
3.2 Analiza ratei rentabilitãţii economice de gestiune 36 
3.3 Analiza ratei rentabilitãţii resurselor consumate 38
3.4 Analiza ratei rentabilitãţii financiare 41
4.2 Analiza ratelor de lichiditate, solvabilitate şi îndatorare 44 
4.2.1 Analiza ratelor de lichiditate 44 
4.2.2 Analiza ratelor de solvabilitate şi îndatorare 45 
Concluzii si propuneri 48
Bibliografie 56
Listã anexe 57


Extras din disertație Cum descarc?

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A.
Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al creşterii preţului ţiţeiului pe plan internaţional şi al costurilor de aprovizionare. Procesul de restructurare a Petrom a continuat.
Cifra de afaceri a companiei a scãzut faţã de anul precedent cu 6%, în special din cauza preţurilor şi a volumului mai mic al vânzãrilor la export din activitatea de Rafinare şi Marketing. Acest lucru a fost parţial compensat de nivelul mai ridicat al cifrei de afaceri obţinute din activitatea de Gaze. 2008 a fost un an cu rezultate contradictorii. Vânzãrile au crescut datoritã mediului favorabil al preţurilor la ţiţei pe plan internaţional, cifra de afaceri de 16,7 mld lei fiind cu 36% mai mare decât în 2007, precum și creșterii vânzãrilor de combustibili (atât pe piaţa internã cât și la export). 
Profitul operaţional (EBIT) a însumat 1.965 mil lei în 2007, cu 29% mai mic faţã de rezultatul de 2.777 mil lei înregistrat în 2006. Aceastã scãdere a fost cauzatã în special de reducerea profitului operaţional generat de activitatea de Explorare şi Producţie, urmare a impactului negativ al aprecierii monedei naționale cu 13% faţã de USD, a declinului producţiei si a continuat in 2008 ajungând la 1.309 mil lei, cu 33% sub nivelul de 1.965 mil lei din 2007. Investiţiile au înregistrat un nivel record, însumând 6.404 mil lei, reprezentând o creștere de 68% comparativ cu 2007, 
Activele totale au fost de 21.160 mil lei la sfârşitul lui 2007, cu 8,7% mai mult faţã de sfârşitul anului 2006 (19.460 mil lei), în principal ca urmare a creşterii investiţiilor, a avansurilor şi a imobilizarilor corporale în curs, contrabalansate de scãderea soldului contului “Casã şi conturi la bãnci”. Efectul pozitiv rezultat din intrãrile de numerar din activitãţile operaţionale a fost contrabalansat de ieşirile de numerar în vederea investiţiilor şi a plãții dividendelor, determinând un nivel mai scãzut al numerarului net la sfârşitul anului 2007. 
În 2008 activele totale însumau 25 mld lei, cu 18% mai mult, în special datoritã creșterii activelor corporale și necorporale, activelor financiare și a stocurilor, valoare contrabalansatã de scãderea creanţelor, precum și de diminuarea soldului contului casa și conturi la bãnci.
Totalul pasivelor a crescut în 2007 cu 12%, atingând nivelul de 7.976 mil lei, în special ca urmare a creşterii datoriilor comerciale, iar la 31 decembrie 2008 totalul datoriilor a crescut cu 42% atingând valoarea de 11.358 mil lei, în principal ca urmare a creșterii împrumuturilor pe termen lung și scurt și a provizioanelor mai mari.
Capitalurile proprii au însumat 13.184 mil lei, cu 7% mai mult faţã de 2006, deoarece profitul net pe 2007, în valoare de 1.778 mil lei, a fost parţial diminuat de plata dividendelor pentru anul 2006, care au însumat 1.014 mil lei, ajungând la 13.569 mil lei la data de 31 decembrie 2008, cu 3% mai mult faţã de sfârșitul anului 2007 (13.184 mil lei) ca rezultat al profitului net în valoare de 1.022 mil lei din anul 2008, efect al operaţiunilor strategice de acoperire a riscurilor, care au generat 518 mil lei, a distribuirii în 2008 a dividendelor în valoare de 1.082 mil lei. 
Rezultatul financiar al Petrom SA s a îmbunătăţit, de la nivelul negativ de 231 mil lei în 2006, la unul pozitiv de 185 mil lei în 2007, în principal datorită veniturilor din diferenţele de curs valutar precum şi a provizioanelor constituite în 2006 pentru investiţiile financiare (Oztyurk Munai), care nu s au mai constituit în 2007, în 2008 ajungând la valoarea de 296 mil lei, faţă de 185 mil lei în 2007, în principal datorită nivelului mai mare al dividendelor încasate și câștigului din evoluţia ratei de schimb valutar.
Provizioanele nete mai mari pentru avarierea bunurilor (în principal creşterea valorii pentru avarieri ale mijloacelor fixe şi alocaţii mai mici pentru creanţe, stocuri şi mijloace financiare au avut ca rezultat o creştere de 116 mil lei (2006: 84 mil lei). 
Provizioanele nete pe termen lung mai mici (în special cheltuieli mai mici cu restructurarea şi mediul ce trebuie plãtite de Companie şi provizioane mai mari pentru litigii) au avut ca rezultat o scãdere de 21 mil lei (2006: 31 mil lei). De la sfârșitul anului 2007, Petrom a fost implicat în litigii iniţiate de foști și actuali angajaţi, ca urmare a interpretãrii diferite a Contractului Colectiv de Muncã. 
Dat fiind cã pe parcursul anului 2008, Petrom a continuat sã primeascã noi revendicãri în acest sens, conducerea a evaluat datoriile potenţiale ce ar putea rezulta din litigiile aflate în derulare și a decis înregistrarea provizionului constituit pentru litigii 1,3 mld lei având un puternic impact negativ asupra rezultatelor companiei ce au afectat profitabilitatea acesteia.
Având un flux de numerar operaţional bun, o structurã financiarã solidã și un grad redus de îndatorare, și fiind o parte importantã a Grupului OMV, Petrom este bine poziţionat pentru a face faţã provocãrilor și oportunitãţilor pieţei curente. Ca parte dintr un program de finanţare mai amplu agreat în iunie 2008, Petrom va continua sã atragã finanţare externã pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare ale companiei.
Cap.2 Prezentarea companiei OMV PETROM S.A.
Petrom este cea mai importantã companie româneasca şi cel mai mare producãtor de ţiţei şi gaze din sud estul Europei. Activitãţile companiei sunt explorarea şi producţia de ţiţei şi gaze naturale, rafinarea ţiţeiului, producţia şi vânzarea de produse petrochimice şi marketingul produselor petroliere. Din decembrie 2004, Petrom face parte din OMV Group, cel mai important grup de ţiţei şi gaze din Europa Centralã şi de Est.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Performantelor Economico-Financiare la OMV Petrom SA.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!