Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

Cuprins disertație

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. MEDIUL CONCURENTIAL -  CONCEPTE SI INSTRUMENTE DE ANALIZA 5
1.1. Analiza si managementul strategic al firmei 5
1.2. Mediul concurential al firmei 6
1.2.1. Tipologia mediilor concurentiale 8
1.2.2. Sisteme de analiza a mediului concurential 9
1.3. Concepte si instrumente de analiza strategica a organizatiei 11
1.3.1. Segmentarea strategica 11
1.3.1.1. Elementele segmentarii 11
1.3.1.2. Metode de segmentare 12
1.3.2. Pozitionarea strategica 12
1.3.3. Profilul strategic 12
1.3.4. Matrice de analiza a portofoliului firmei 13
1.3.4.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 13
1.3.4.2. Matricea McKinsey 14
1.3.4.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 15
1.4. Mediul concurential in contextul internationalizarii 15
CAPITOLUL 2. STADIUL ACTUAL AL MEDIULUI CONCURENTIAL LA AEGON ROMANIA. 17
2.1. Prezentarea generala a firmei 17
2.2. Scurt istoric 17
2.3. Organizare 18
2.4. Piata 19
2.4.1. Sector de activitate 19
2.4.2. Micromediul 20
2.4.2.1. Clienti 20
2.4.2.2. Intermediari 20
2.4.2.3. Concurenti 20
2.4.2.4. Furnizori 21
2.4.3. Macromediul firmei 21
2.4.3.1. Mediul demografic 21
2.4.3.2. Mediul economic 22
2.4.3.3. Mediul tehnologic 22
2.4.3.4. Mediul cultural 22
2.4.3.5. Mediul politico-legislativ 23
2.4.4. Produse oferite 23
CAPITOLUL 3. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL AL AEGON ROMANIA. 25
3.1. Analiza SWOT 25
3.2. Tipul de mediu concurential in care AEGON ROMANIA. actioneaza 25
3.3. Sisteme de analiza a mediului concurential: Modelul lui Porter 26
3.4. Segmentarea strategica 28
3.5. Pozitionarea strategica 29
3.6. Profilul strategic 31
3.7. Matrice de analiza a portofoliului firmei 32
3.7.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 32
3.7.2. Matricea McKinsey 33
3.7.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 34
CAPITOLUL 4. CONCLUZII SI RECOMANDARI PENTRU IMBUNATATIREA POZITIEI PE PIATA 36
4.1. Concluzii derivate din analizarea matricelor de analiza a portofoliului firmei 36
4.1.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 36
4.1.2. Matricea McKinsey 36
4.1.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 37
4.2. Recomandari pentru imbunatatirea pozitiei concurentiale 37
4.2.1. Recomandari derivate direct in analiza mediului concurential 37
4.2.2. Alte recomandari 40
CAPITOLUL 5. PROGRAMUL DE ACTIUNI STRATEGICE PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR PROPUSE 43
5.1. Actiuni strategice 43
5.2. Resurse 44
5.3. Responsabilii pentru implementarea solutiilor propuse 44
5.4. Termene 45
5.5. Concluzii finale 45
BIBLIOGRAFIE 47
ANEXE 48


Extras din disertație

INTRODUCERE
Atat in trecut, cat mai ales in actualele conditii -  de recesiune economica -  manageri din numeroase organizatii afirma ca raspunzatoare de evolutia nefavorabila a sectoarelor in care activeaza este instabilitatea mediului concurential, mai precis lipsa concurentei reale de pe piata romaneasca.
Desi pana nu demult, aceste afirmatii ar fi fost pertinente, in prezent cadrul economic, legislativ si chiar politic din Romania poate fi comparat tot mai mult cu cel existent la nivelul intregii Uniuni Europene. 
In aceasta situatie, se constata necesitatea investigarii cat mai detaliate a problemelor orientate catre segmentul de concurenta cu care firmele se confrunta. Astfel, in conditiile existentei unei multimi tot mai mari de competitori pe piata, cele mai multe organizatii risca sa isi piarda din avantajul competitiv sau chiar sa iasa definitiv de pe piata. Acest lucru se datoreaza in prima instanta lipsei de acuratete in stabilirea strategiilor acestor firme, care de cele mai multe ori se limiteaza la imitarea concurentilor cu cota de piata mai mare, propunandu-si obtinerea unei pozitii mai favorabile decat a acestora, fara a lua in considerare eventualele aspecte specifice ale activitatii conduse sau oportunitatile care exista pe piata si care nu au fost inca exploatate. 
Modificarile survenite in mediul concurential de-a lungul timpului au condus la multiplicarea instrumentarului managerial, sporind metodele si tehnicile de analiza folosite in cadrul mediului ambiant si al concurentei.
Am considerat oportuna realizarea acestei lucrari deoarece o analiza de ansamblu axata pe mediul concurential al unei firme poate conduce la o mai buna cunoastere a ambiantului in care aceasta isi desfasoara activitatea, la o identificare mai rapida si exacta a oportunitatilor si a amenintarilor pe piata, la o conturare precisa a strategiilor si chiar la o cunoastere mai aprofundata a organizatiei insesi. Totodata, analiza mediului concurential al firmei este prima etapa in cadrul procesului de trecere spre un management strategic, fara de care o firma nu poate fi competitiva in actuala economie de piata. 
Capitolul 1. Mediul concurential -  concepte si instrumente de analiza
1.1. Analiza si managementul strategic al firmei
In ultimele decenii se constata ca in cadrul mediului ambiant au survenit o serie de modificari majore, dintre care cele mai importante pot fi considerate:
- deplasarea raportului de putere de la producator la consumator;
- existenta aproape in toate cazurile a unei oferte mai mari decat cererea;
- existenta unui mediu ambiant caracterizat in cea mai mare parte prin risc si incertitudine;
- modificarea rapida a caracteristicilor mediului;
- cresterea concurentei dintre producatori, concomitent cu aparitia unor relatii de alianta concurentiala intre participantii la filierele de productie ce satisfac anumite segmente de piata. 
Pentru a contracara efectele negative ale acestor ,,mutatii" este necesar ca managementul sa puna un accent tot mai mare pe coerenta si acuratetea strategiilor formulate si aplicate, precum si pe adaptarea activa la mediul ambiant -  prin valorificarea oportunitatilor aparute si eliminarea amenintarilor. 
In acest context, s-au conturat conceptele de analiza strategica si management strategic.
Inaintea elaborarii strategiei este necesara efectuarea unei analize strategice care consta in diagnosticarea mediului extern (analiza strategica a mediului concurential) si a celui intern (analiza strategica interna a firmei) al organizatiei.
Dupa finalizarea analizei strategice, se elaboreaza strategia care consta in conturarea ,,ansamblului obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei" .
Pornind de la aceste elemente, se poate realiza trecerea catre managementul strategic care, in esenta, reprezinta ,,o noua forma de management bazata pe strategie, prin care managerii urmaresc sa asigure evolutia si performantele organizatiei pe termen lung, accentul punandu-se pe formularea riguroasa a strategiei, pe implementarea sistemica si eficace si pe evaluarea continua a acesteia" . Constituind un proces deosebit de complex, managementul strategic poate fi explicat prin trei dimensiuni:
- dimensiunea economica -  analiza mediului inconjurator, evaluarea resurselor, determinarea ecartului planificarii, prezentarea portofoliului de activitati;
- dimensiunea umana -  identificarea stakeholderilor, analiza dinamica a legaturii dintre intreprindere si stakeholderi;
- dimensiunea organizationala -  stabilirea gradului de descentralizare, determinarea marimii unitatilor operationale, alegerea mijloacelor de coordonare, elaborarea sistemului informational.
Evolutia mediului ambiant, modificarile survenite in cadrul acestuia si concurenta tot mai acerba dintre organizatii sustin faptul ca doar prin recurgerea la un management strategic firmele vor supravietui in economia de piata actuala. In sprijinul consolidarii managementului strategic, la nivel de firma trebuie abordate urmatoarele etape:
1. analiza mediului concurential;
2. analiza mediului intern;
3. pozitionarea firmei, prin identificarea factorilor cheie de succes;
4. elaborarea strategiilor de dezvoltare generala si partiala.
Prezenta lucrare se axeaza pe analiza mediului concurential, considerata element primordial in implementarea managementului strategic in cadrul unei organizatii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza strategica a mediului concurential al firmei Aegon Romania.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Carstea Ghe. (coord.), Deac V., Popa I., Podgoreanu S., Analiza strategica a mediului concurential, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
2. Gavrila I. (coord.), Gavrila T., Popescu A., Mediul concurential si politica Uniunii Europene in domeniul concurentei, Editura Economica, Bucuresti, 2006;
3. Greii din Pilonul II, exclusi de la repartizarea aleatorie. Liderul pietei contesta decizia (http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/75831/Greii-din-Pilonul-II-exclusi-de-la-repartizarea-aleatorie-Liderul-pietei-contesta-decizia.html);
4. Mosteanu T., Alexandru F., Concurenta economica si integrare europeana, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2006;
5. Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizatiei, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001;
6. Popa I., Management General, Editura ASE, Bucuresti, 2005;
7. Veniturile si cheltuielile populatiei in trimestrul III 2009, (http://www.allmoldova.com/ro/project/clubul-economic/1036.html);
8. Voineagu V., Imbatranirea demografica: intre realitate si ingrijorare (ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Imbatranirea_demografica_UNFPA_Oct_2008.pdf);
9. www.AEGON .ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!