Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEMERSUL STRATEGIC LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE 7
1.1. Conținutul și importanța managementului strategic în dezvoltarea unei organizații 8
1.2.Elementele și etapele demersului strategic 9
1.3.Particularități ale managementului strategic al comunitatilor locale 11
CAPITOLUL 2 -PREZENTAREA ORAȘULUI BUHUȘI 15
2.1.Scurt istoric al orașului Buhuși 15
2.2. Aspecte privind localizarea geografică și relieful 15
2.2.1. Așezare 15
2.2.2. Hidrografie 16
2.2.3. Climă 16
2.3. Principalele resurse ale orașului Buhuși 17
2.3.1. Resurse naturale 17
2.3.2. Resurse culturale 18
2.3.3. Infrastructura de transport rutier 20
2.3.5. Evoluția populației și demografia orașului Buhuși 24
2.3.6. Locuințe 28
2.4. Educația 29
2.5. Economie 31
2.6. Administrația locală 31
2.7. Analiza SWOT a orașului Buhuși 32
CAPITOLUL 3 -STRATEGIA DE DEZVOLTARE 35
A ORAȘULUI BUHUȘI 35
3.1. Strategia de dezvoltare - viziune și obiective 35
3.1.1. Viziunea de dezvoltare 35
3.1.2. Obiectivele strategice și sectoriale 35
3.2. Programul Operațional Regional 2014 - 2020 40
3.3. Proiecte cu fonduri europene propuse de UAT Orașul Buhuși pentru perioada 2022-2027 45
3.4. Analiza critică a strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși 46
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 55
WEBOGRAFIE 56
DOCUMENTE INTERNE 57


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
În societatea noastră care se află într-o continuă tranziție, orașele sunt nevoite să facă față factorilor intens provocatori pentru a lua parte la acest proces de modernizare și dezvoltare.
Alegerea temei de studiu intitulată „Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși” vine ca o dorință personală de a vedea orașul natal, orașul în care am ales să îmi desfășor activitatea profesională și să îmi cresc copii, ca un oraș modern, care funcționează pe baza unor principii sănătoase și se dezvoltă armonios prin strategii de dezvoltare productive.
De asemenea, motivul pentru care am ales să abordez această tematică în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor, rezidă din interesul personal pe care îl manifest în ceea ce privește modalitățile și oportunitățile prin care factorii de conducere din cadrul unei autorități publice precum orașul Buhuși pot beneficia de programe prin intermediul cărora să demareze procedee de dezvoltare a acestui oraș.
Lucrarea abordată de mine este sistematizată pe două părți, o parte teoretică, în cadrul căreia mi-am propus să abordez noțiuni de ordin conceptual general din domeniul dezvoltării unei instituții publice, iar în partea destinată studiului aplicat, mi-am propus să expun informații concrete și particulare în ceea ce privește dezvoltarea orașului Buhuși.
Astfel, în partea de incipit a lucrării voi prezenta aspecte teoretice privind demersul strategic de la nivelul comunităților locale, iar în cadrul acestui capitol voi aborda elementele de ordin teoretic privind demersul strategic la nivelul comunităților locale, cu evidențierea conținutului și importanța managementului strategic în dezvoltarea unei organizații în sens general, precum și elementele și etapele acestui demers strategic, iar în final voi aborda informații privind particularitățile managementului strategic al comunităților locale. 
Partea destinată studiului de caz a acestei teme de cercetare conține informații diversificate, după cum le voi puncta în cele ce urmează.
Așadar, voi începe această secțiune cu prezentarea generală a orașului Buhuși, oraș situat în partea nordică a județului Bacău, aflat la limita cu județul Neamț, locul unde acesta se poziționează în raport cu elementele de infrastructură, rețelele de utilități.
În cadrul acestui capitol mi-am propus să realizez și o scurtă prezentare a economiei specifice orașului Buhuși, aspecte ce țin de educație, iar în final să realizez o analiză de ansamblu a acestui oraș, cu punctele sale forte dar și cele slabe, precum și cu indicarea oportunităților.
Cel de al doilea capitol al părții practice îl voi dedica prezentării aspectelor ce țin de strategia de dezvoltare a orașului Buhuși.
În cadrul prezentului capitol voi expune viziunea și misiunea acestui oraș, enumerarea obiectivelor strategice ale urbei, modalitățile prin care se poate implementa strategia de dezvoltare, precum și monitorizarea și evaluarea procedeelor prin care această strategie de dezvoltare este respectată și dusă la bun sfârșit, astfel încât să observăm rezultate semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
Scopul lucrării mele este unul foarte clar delimitat și constă în prezentarea tuturor noțiunilor ce țin de strategia de dezvoltare a unui oraș, în mod general și ulterior aplicarea acestor informații pe orașul Buhuși, astfel încât, la finalul acestui studiu să dețin informațiile necesare atât de esențiale în vederea urmării unei cariere profesionale în acest domeniu de activitate.
Scopul temei mele este generat și de dorința de a evidenția modalitățile prin care, un oraș de mici dimensiuni, cum este orașul Buhuși se poate bucura de o strategie de dezvoltare productivă și astfel să atragă investitori sau pur și simplu noi locuitori.
În ultimii ani s-a indus tot mai mult ideea de dezvoltare și modernizare a orașelor din România atât din fonduri europene cât și din resurse proprii.
Este de înțeles această necesitate, motivat de faptul că facem parte din marea familie europeană, iar din aceste considerente trebuie să ținem pasul cu evoluția.
Importanța studiului
Studiul pe care l-am ales să îl studiez are o importanță deosebită atât din punct de vedere individual cât și la nivel instituțional. 
Orașele constituie cheia de boltă ce face legătura între locuitorii săi și instituțiile publice, de aceea, consider că este foarte important ca cetățenii să aibă cunoștință de toate activitățile pe care le desfășoară aleșii locali în vederea dezvoltării continue a stilului de viață și a resurselor, toate cu respectarea interesului superior al locuitorilor.
Un alt aspect legat de importanță îl consider a fi și implicarea activă a cetățenilor în demersurile realizate cu scopul dezvoltării unei strategii de evoluție a orașului Buhuși. Începând cu stadiul de proiect și până la finalizarea lucrărilor cetățenii trebuie să cunoască, să propună și să participe activ și la aceste activități ce joacă un rol esențial pentru buna funcționare a unei comunități din oraș. 
Actualitatea temei „Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși” rezultă din sentimentul de provocare ale persoanelor ce fac parte din autoritățile publice din orașul Buhuși de a dezvolta programe strategice și integrate pentru a dezvolta acest oraș, astfel încât să se bucure de încrederea și susținerea cetățenilor săi.
De asemenea, actualitatea acestei cercetări este în mod cert definitorie în ceea ce privește încercarea persoanelor abilitate de a atrage cât mai multe fonduri de natură europeană în domenii cheie precum educație, cultură, infrastructură, astfel încât să se creeze o dimensiune urbană consolidată și de nezdruncinat și astfel să își consolideze capacitățile funcționale.
CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEMERSUL STRATEGIC LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE
“Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare și administrare, de previzionare și modernizare a structurilor organizaționale, acceptând noile provocări privind competitivitatea, reglementările, exigențele sociale, nevoile multiple ale utilizatorilor, restricțiile cu privire la mijloace”. 
Managementul presupune:
- realizarea unor rezultate prin eforturile depuse de alte persoane, dar cu responsabilități asumate;
- îndreptarea spre mediul înconjurător;
- implicare în procesul decizional al organizației;
- atribuirea cu încredere de responsabilități personalului pentru obținerea rezultatelor dorite;
- individualizarea organizațională în sistem și întocmirea unui algoritm de apreciere în funcție de rezultatele obținute.
Managementul este procesul care prin intervenții, metode și tehnici de organizare, alocare de resurse, control, activare și programare îndeplinește obiectivele propuse. 
Din punctul de vedere al managerului, managementul reprezintă:
- activitatea de îndrumare a resurselor umane, fizice, informaționale și bănești pentru obținerea rezultatelor dorite;
- îmbinarea resurselor umane, financiare și fizice în așa fel încât obiectivele cele mai importante ale organizației să fie realizate;
- tehnici de conducere a organizației.
Prin promovarea managementului stratetig se obține succesul în cadrul organizației, indiferent de profilul sau activitatea acesteia.
Conceptul de strategie
Acest tip de concept are o lungă istorie în spate și a fost descoperit încă din antichitatea grecească. De-a lungul timpului, acest concept a fost definit de mai mulți specialiști în domeniu.
Primul specialist care a abordat aceeastă temă a fost consultantul de origine austriaco-americană Peter Drucker, care în anul 1954 afirma că strategia de funcționare a unei organizații trebuie să răspundă la două întrebări:„În ce constă afacerea?” și „Care ar trebui să fie obiectul de activitate al organizației?”
În anul 1962, anumiți scrriitori americani au oferit publicului prima cercetare temeinică a acestui concept, în lucrarea „Strategy and Structure”. În această lucrare, autorul abordează tema determinării scopurilor și obiectelor unei organizației pe o perioadă lungă de timp, precum și acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea atingerii acestor obiective.
“Strategia este determinarea scopurilor și obiectivelor organizației pe termen lung,adoptarea politicilor determinate și alocarea resurselor pentru atingerea acestor scopuri.”


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza strategiei de dezvoltare a orasului Buhusi.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. A.D.Chandler, Strategies et Structure de l’entreprise, Editions d’Organisation, Paris, 1989;
2. A.Ș. Crețu, Chenic, (2016), Management strategic: teorie și practică, Editura Universitară, București;
3. Brătianu, Constantin, (2011), Managementul strategic al organizațiilor, Editura ASE, București;
4. Colectiv de autori, coordonați de Vrabie Gheorghe, „Monografia orașului Buhuși”, Editura , București, 1971. Gheorghe Vrabie;
5. Comșulea, Elena, Șerban, Valentina,Teiuș, Sabina (2008) Dicționar explicativ al limbii române de azi, Editura Litera Internațional, București.
6. 
7. Dumitrașcu, Virgil, Fercu, Ion, Modreanu, Sorin, (2018), Monografia orașului Buhuși, Editura Junimea, Iași;
8. Dumitru, Emil, (2022), Infrastructura de transport rutier în România: Probleme și soluții , Editura C.H.Beck, București;
9. Ionescu, Gheorghe, (2017), Management strategic în întreprinderea românească, Editura Economică, București;
10. Lefter, Viorel, Plumb, Ioan, (2018), Planificarea strategica în administrația publică: teorie și practică, Editura C.H. Beck, București;
11. Matei, Lucica, (2001), Management Public, Ed. Economică , București,
12. Moldova în epoca feudalismului. Vol. VII. Partea I. Recensămintele populației Moldovei din anii 1772-1773 și 1774. - Chișinău, 1975, p. 9-10;
13. Nicolescu, Ovidiu, (2016), Management strategic: Fundamente și instrumente, Editura Uranus, București;
14. Popa, Constantin, (2021), Repere ale învățământului în județul Bacău", Editura Junimea, Iași;
15. Roth, Maria și Matei, Petruța, (2019), Minorități etnice și religioase în România: dimensiuni identitare și educaționale, Editura Universității din București, București;
16. Toma, Marian, (2004), Bătăliile lui Ștefan cel Mare: izvoare și interpretări, Editura Humanitas, București.
WEBOGRAFIE
1. http://bacau.rosilva.ro/articole/codrul_secular_runc__p_2303.htm,
2. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
3. http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2018/01/Buhusi-revazut-ND.pdf,
4. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
5. https://bacau.insse.ro/wp-content/uploads/2021/07/Anuar_2021_SITE_b.pdf
6. https://bacau.insse.ro/wp-content/uploads/2021/07/Anuar_2021_SITE_b.pdf
7. https://buhusi-bc.pe-harta.ro/
8. https://cmiabc.ro/muzeul-de-istorie-buhusi/,
9. https://oportunitati-ue.gov.ro/programul-operational-regional-regiunea-nord-est/,
10. https://spitalbuhusi.ro/
11. https://www.adrnordest.ro/regio-contribuie-la-imbunatatirea-calitatii-vietii-in-orasul-buhusi/
12. https://www.apabacau.ro/index.php/traseul-apei/canalizare
13. https://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page/?__locale=ro
14. https://www.listafirme.ro/harta/bacau-buhusi.htm
15. https://www.listafirme.ro/harta/bacau-buhusi.html,
16. https://www.primariabuhusi.ro/statutul-unitatii-administrativ-teritoriale/,
17. https://www.primariabuhusi.ro/wp-content/uploads/2022/02/12-HCL.pdf
18. https://www.topfirme.com/judet/bacau/localitate/buhusi
19. la https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-harti/
20. Site-ul Primăriei Buhuși https://www.primariabuhusi.ro/
ACTE NORMATIVE
1. Anexa 1 la H.C.L. Buhuși nr. 138/28.09.2017; 
2. Anexa 8 la H.C.L. Buhuși nr. 138/28.09.2017;
3. Xxx, Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, emitent Guvernul României Publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!