Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat

Cuprins disertație

Introducere 3
CAPITOLUL I. Delimitari conceptuale 5
1.1. Ce intelegem prin dezvoltarea comunitara? 5
1.2. Ideologii si teorii ale dezvoltarii comunitare 5
1.3. Principalele etape ale dezvoltarii comunitare 8
1.4 Cultura participativa 9
1.4.1. Modelul ANDEO 9
1.4.2. Modelul Schuftan 10
1.5. Rolul capitalului social 13
1.5.1. Functii si tipuri ale capitalului social 14
CAPITOLUL II. Uninunea Europeana si politicile sociale 15
2.1. Directii majore ale politicilor sociale 15
2.2. Politici sociale 15
2.2.1. Politica de Coeziune 16
2.2.2. Politici de dezvoltare regionala 17
2.3 Programe pe care se bazeaza DEVCOM 17
Capitolul III. Analiza situatiei curente 19
3.1 Metodologie 19
3.2.1. Istoricul dezvoltarii Calafatului 22
3.2.2. Caracteristici generale 22
3.2.3. Situatia mediului inconjurator .25
3.2.4. Infrastructura 26
3.2.5. Situatia sociala 28
3.2.6.Situatia economica 29
3.3. Analiza SWOT, directii si obiective de dezvoltare: 30
3.4. Propunere actiuni pentru dezvoltarea durabila 32
Concluzii 34
Bibliografie selectiva: 36
ANEXA.1. 37
ANEXA 2 38


Extras din disertație

Introducere
Lucrarea de fata a fost conceputa pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum si a se evidentia oportunitatile oferite de Uniunea Europeana pentru dezvoltarea zonelor sarace. In esenta, lucrarea isi propune ca obiective: evidentierea instrumentelor necesare in elaborarea unei strategii de dezvoltare comunitara; pozitionarea spatiului rural in contextul dezvoltarii regionale in Romania; descrierea si analiza principalelor metode, tehnici si instrumente aplicabile in dezvoltarea comunitara din Romania.
,,Baza dezvoltarii economico-sociale o reprezinta resursele endoene, initiativa si activitatea antreprenoriala la nivel local, iar ,,definirea conceptului de <<local>> se face nu numai in legatura cu comunitatile administrativ-teritoriale, comuna, oras, judet ci si la nivel interregional si chiar transfrontalier". 
In Romania conceptul de dezvoltare economico-sociala locala (DESL) apare o data cu manifestarea fenomenelor de descentralizare teritoriala si deconcentrarea serviciilor publice.
Abordarea acestui concept consta si din necesitatea integrarii tarii noastre in structurile europene si din nevoia de dezvoltare a colectivitatilor teritoriale din Romania.
In primele doua capitole prezint dezvoltarea comunitara si rolul ei in dezvoltarea locala, conceptele, ideologiile si metodele prin care aceasta se realizeaza.
Sunt prezentate si analizate componentele dezvoltarii comunitare din Romania in perioada de tranzitie din perspectiva teritorial-administrativa, infrastructurala, demografica, economica si conceptul de "capital social".
Observam cum Uniunea Europeana promoveaza conceptul de dezvoltare comunitara, ca fiind un factor pentru dezvoltare durabila, evidentiind tendintele/formele de aplicare a acestui concept in raport cu nevoile economice si sociale ale indivizilor si comunitatilor si, in acelasi timp, subliniind faptul ca o societate care isi propune dezvoltarea durabila, trebuie sa dezvolte politici si instrumente de acces la resurse si civilizatie pentru a diminua decalajul urban-rural.
In ultimul capitol se analizeaza situatia actuala a Municipiului Calafat prin realizarea unui profil al comunitatii si prin interviul realizat cu unul dintre principalii reprezentanti al comunitatii, domnul viceprimar Mituletu Dorel. Am realizat acest demers de cercetare in vederea identificarii situatiei actuale a comunitatii analizate, a evolutiei acesteia, pornind de la istoricul dezvoltarii socio-economice si culturale a regiunii pana in prezent si, nu in utimul rand, in vederea identificarii directiilor de strategice de actiune, propuse de factorii de decizie locali, regionali, nationali.
Dezvoltarea comunitara joaca un rol important in procesul de dezvoltare umana, fiind o investitie pe termen lung ce urmareste cresterea capacitatii colectivitatilor umane de participare, implicare si decizie.
Spatiul romanesc in tranzitie are nevoie de proiecte comunitare care sa contribuie la descifrarea problemelor cheie ale acestuia si sa se centreze pe realizarea obiectivelor de crestere a calitatii vietii. In concluzie prezenta lucrare are ca obiectiv principal realizarea unei strategii de dezvoltare a Municipiului Calafat, iar prin realizarea profilului comunitatii vom avea posibilitatea de a identifica problemele principale ale acesteia, respectiv de a gasi solutiile cele mai eficiente de ameliorare/eradicare a acestora.
CAPITOLUL I. Delimitari conceptuale
1.1. Ce intelegem prin dezvoltarea comunitara?
''Dezvoltarea comunitara este o eticheta toleranta pentru o familie, relativ dezorganizata, de practici sau modele de interventie locala" care au sau tind sa aiba ca rezultat ,,mai binele comunitatii". Individualizarile in aceste familii vin din multiple directii: domeniul ,,mai binelui", initiatorul interventiei, modul de a da viata ,,gandului", intentiei de dezvoltare, actorii schimbari, tipul de comunitate". 
Dupa cum spunea E.Zamfir dezvoltarea comunitara a luat nastere ca o solutie alternativa, complementara a limitelor statului bunastarii si a mecanismelor economiei de piata in crearea binelui colectiv. Autoarea Georgiana Paun afirma ca pentru ca "DEVCOM sa devina o forta importanta in combaterea saraciei, trebuie ca oamenii sa devina constienti de puterea lor de a rezolva impreuna problemele comunitatii". 
Astfel putem spune: cu cat oamenii devin mai constienti de puterea lor de a-si rezolva impreuna problemele, implicandu-se activ, cu atat posibilitatea reusitei programelor de dezvoltare comunitara este mai mare. Desigur exista si riscuri.Unul dintre acestea ar fi cazul in care nu exista mecanisme transparente pentru a prezenta rezultatele acestor actiuni comunitare, iar efectul acestei lipse de comunicare/comunicare partiala poate sa duca la obtinerea unor rezultate minime si/sau de scurta durata.
1.2. Ideologii si teorii ale dezvoltarii comunitare
Diverse ideologii sustin actiunile comunitare ce au profiluri specifice in functie de obiective, mijloace si valorile care le promoveaza. Ideologiile comunitariste se bazeaza pe modelul societatii bune, pe moralitate, in schimb ideologiile de tip capital social incearca sa evidentieze potentialul de actiune pe care il are cooperarea dintre indivizi.
Doar o societate civila care este puternica si organizata poate fi singurul garant al unui capital social constructiv. Desigur, toate activitatile dintr-o comunitate depind de cooperarea voluntara a indivizilor pentru a se implica activ in viata sociala.


Fisiere în arhivă (1):

 • Analiza strategiei de dezvoltare comunitara a Municipiului Calafat.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

- Alexandru Ioan, Carausan Mihaela, Bucur Sorin, DREPT ADMINISTRATIV, Editia a II-a, revizuita si adaugata, Editura Lumina Lex Bucuresti.
- Avram Cezar si colab.,"Politici sociale", Editura Alma, 2006;
- Bargaoanu, A., Fonduri Europene :strategii de promovare si utilizare, Editura Tritonic, 2009; 
- Chelcea Septimiu, ,,Metodologia cercetarii sociologice", Bucuresti, 2001
- Matei Lucica, "Strategii de dezvoltare economica locala. Abordari manageriale", Editura Politeia - SNSPA,2004;
- Nita, A.M., Dezvoltarea comunitara in spatiul rural din Romania,Editura Beladi,Craiova, 2009;
- Otovescu Dumitru, Sociologia Culturii, Editura Beladi,Craiova, 2010;
- Otovescu Dumitru, Constantin Craitoiu, Principalele probleme ale comunitatilor rurale din Romania, 2010;
- Sandu, D., Dezvoltare comunitara, cercetare,practica, ideologie ,Editura Polirom, Iasi- 2005;
- Schuftan, C. 1996 ,,The community development dillema : what really empoering?" in Coomunity Development Journal, nr31;
- Stoica Lucica, M, , A., Dezvoltare Locala, concepte si mecanisme,EdituraEconomica, 2009, Bucuresti;
- Vedinas Traian "Introducere in sociologia rurala" Editura Polirom;
- Zani, B., Palmonari, A., Manual de pshiologia comunitatii, Editura Polirom, 2003, 
Legea nr. 69/1991 - Legea administratiei publice locale, publicata in M.O. al Romaniei, partea I, nr 238 din 28.11.1991 privind Administratia Publica.
SURSE ELECTRONICE:
http://edituralumen.ro/2008/06/dezvoltarea-comunitara-strategie-de-reducere-a-saraciei, accesat 15 ianuarie 2014
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calafat, accesat 15 aprilie 2013
http://www.tourismguide.ro/html/orase/Dolj/Calafat/istoric_calafat, accesat 2 februarie 2013
http://calafat.org.ro/pdl/prezentare-geografica, accesat 17 februarie 2013


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!