Aspecte practice privind infractiunile vamale

Cuprins disertatie Cum descarc?

?br?v??r?.4
?ntr?du??r?.5
S??TIU??? I
??FR??T?U??L? V???L?.7
?.1 L?g?? 141/1997.11
?.2 L?g?? 86/2006 ?r?v?nd ??dul V?m?l ?l R?man???.14
?.3 ?UG nr. 33/2009.16 
S??TIU??? II
???L?Z? ??FR??T?U??L?R V???L?.18
?.1 ?nfr?t?un?l? ?r?vazut? d? ?rt. 270 . ??ntr?b?nd? s?m?la.18
?.2 ?nfr??t?un?l? ?r?vazut? d? ?rt. 271 ??ntr?b?nd? ??l?f???ta.19
?.3 ?nfr??t?un?l? ?r?vazut? d? ?rt 272 F?l?s?r?? d? ??t? n?r??l?.22
?.4 ?nfr??t?un?l? ?r?vazut? d? ?rt 273 F?l?s?r?? d? ??t? f?ls?f???t? .25
S??TIU??? III
?S????? D?? ?R?????? ?UD????RA.28
S??TIU??? IV ??n?luz??.49
S??TIU??? V ?r??un?r?.53
??bl??gr?f??.58


Extras din disertatie Cum descarc?

?ntr?du??r?
R?man?? s? ?r?z?nta in ????sta ??r???da ?? ? t?ra ?ur????na in ?d?var?tul s?ns ?l ?uvantulu? d?v?n?nd d? l? 1.01.2007 m?mbra ? Un?un?? ?ur???n?. D?n ???st ?un?t d? v?d?r? R?man?? s? ??nfrunta ?u ? n?ua s?utu?t?? ???r?t?va in ???? ?? ?r?v?st? ?nfr??t??n?l?t?t??, d??h?d?r?? gr?n?t?l?r ?r?z?ntand un ??r???l m???r ?tat ??ntru s????t?t?? r??man??s?a ?at s? ??ntru intr??g? ??mun?t?t? ?ur????na. 
??ntr?b?nd? ?? s? f?n?m?n d? l? 1 ??nu?r?? 2007 ? ?a?at?t ? n?ua d?m?ns?un? d?t?r?ta, in ?r?mul rand, star?? d? us??ra ??nfuz?? in ??r? s-?u ?fl?t ?ut?r?tat?l?, mult? d?n ??t?l? n?rmt?v? in d?m?n?u n?m???vand ??m??t?nta, ??r in ?l d??l?? rand f??tulu? ?? R?man?? ? d?v?n?t ?stf?l gr?n?t? Un?un??, f??nd ?s?lt?ta ?u marfur? d? d?f?r?t? f?lur? ?l? ?ar?r d?st?n?t?? s? ?fla ?? intr?g t?r?t?r?ul un?un??.
D??s?m?n?? f??tul ?a tr???r?? gr?n?t?? d? st?t in tar?l? m?mbr? U.?. s? ???t? f??? d??r ?? b?za d? ??t d? ?d?nt?t?t? s? fara un ??ntr?l ?manunt?t l? v?ma, ?f?ra ??s?b?l?t?t?? mult?r ??rs??n? sa tr?nz?t?z? s??t?ul ?ur????n fara ?r?? mult? ?r?bl?m? r?us?nd sa tr?ns??rt? m?r? ??nt?tat? d? ?r?dus? su?us? ?ut?r?zar?? s?u ?nt?rz?s?, d?n s?u in s??t?ul ?ur????n.
R?man?? s? ?fla d??? in m??l??ul ???st?r s?h?mbar? ?vand s?r??n? d? ? st??? f?n?m?nul ??ntr?b?nd?st l? gr?n?t?l? s?l?. D?n ???st ?un?t d? v?d?r? ??dul v?m?l v? m?? suf?r? m?d?f??ar? g?n?r?t? d? s?h?mb?r?? ??rm?n?nta ? s?tu?t??? ???r?t?v? in d?m?n?u, l?g?sl?t?? ?vand s?r??n? d? ? s? ?ut??d??t? l? s?tu?t??l? n?u ?r??t?. 
In ?r?n????l ??t?v?tat?l? d? ??ntr?b?nda s? v?r ??n??ntr? ?? tr?f??ul ?u ?r?dus? s? subst?nt? su?us? ?ut?r?zar?? s?u ?nt?rz?s? s? m?? ?ut?n ?su?r? s?nsulu? ??ntr?b?nd?? in g?n?r?l, s? ?num? tr???r? ?l?g?la ? fr?nt??r?? ?r?n l??ur? n???rm?s?. ? ?m??rt?nta d??s?b?ta v? tr?bu? ???rd?ta t?nt?t?v?l?r d? ? ?ntr?du?? s?u s???t? d?n t?ra marfur? fara d??l?r?r?? l?r, lu?ru ?? ?r ?r??ud???? m???r bug?tul st?tulu?.
??r?b?r?r?? l?g?sl?t??? ?ur???n? ?u ??? ?nt?rna, in m?r? ??rt? s-? r??l?z?t d?r m?? sunt mult? ?t??? d? ??r?urs ?ana ?and s? v? ??ung? l? ? ?rm?n?z?r? ??rf??ta in ???st d?m?n?u. ?r?bu?? sa n? ?m?nt?m r?lul ??mun?tat?l?r ?ur???n? ??r? ?st? d? ? ?r?m?v? ?nt?r?s?l? ???n?m???, s????l? s? ??l?t??? ?l? st?t?l?r m?mbr?, urmar?nd ? un?un? m?n?t?ra, l?g?sl?t?va s? in ??l? d?n urma ??l?t??a. ?ana ?and ???st lu?ru s? v? r??l?z? R?man?? v? raman? l? m?rg?n?? Un?un?? tr?bu?nd sa su??rt? r?lul d? gr?n?ta ? Un?un??, tr?bu?nd sa su??rt? ??ns???nt?l? ???stu? st?tut, ?r??? tr?ns??rt ?l?g?l d?s????r?t in vr?un st?t ?ur????n v?st?? f??nd urmar?t in tr?s?ul sau ?ana R?man??, ?ut?r?tat?l? r?man? f??nd r?s??ns?b?l? d? ?ntr?r?? ???stu?? ?? t?r?t?r?ul Un?un??. 
In ???? ?? ?r?v?st? ??n?luz??l? ?? ??r? l? ?ut?m tr?g? ?u ?r?v?r? l? ??ntr?b?nda in s?ns l?rg, s? m?? ?r???s, ?u ?r?v?r? l? r?gl?m?nt?r?? s? ?ur?d??a, ?r?z?nta s? ?? v??t?r, ?r??t????n?? sust?n ? ?num?ta ?n???r?b?l?t?t? ? m?dulu? ?um sunt ?n?r?m?n?t? ??ndu?t?l? s????f??? ?nfr??t?un?l?r v?m?l?, s?l???tand ?xt?nd?r?? ?r??? d? ??ndu?t? s????f??? ?nfr??t?un?l?r v?m?l?, ? ?at m?? mult? n?t?un? s?, ?h??r, l?m?t? in t?m? s? s??t?u. 
???r?t????n??, ??? ??r? ??t ?nflu?nt? in m?d h?tarat?r m?d?f??ar?l? l?g?sl?t?v?, ??r ? f? in f?t? un?? d?l?m?: sa ?r?m?v?z? ? l?g?sl?t?? ??n?la ?u ?n?r?m?nar? v?st? s? ?u r?zult?t?, ?r?b?b?l, ?m??rt?nt? in ?l?nul ?n?r?m?nar?? unu? f?n?m?n f?l?s?nd ??d??s? dur?, s????f??? sf?r?? ??n?lulu?, insa ?u n???unsul un?u ?f?rt d? ?n?h?ta, un?? ingr?unar? ? r?tmulu? ???r?t?un?l?r v?m?l?, un?r ?r???s? ?ud????r? ?nt?rm?n?b?l?, ?t?., s?u sa ?d??t? s?lut?? un?? ?b?rdar? gl?b?l? ? f?n?m?nulu?, ?u ?nfr??t?un? f?rmul?t? in ?s? f?l in?at ??n?lul sa ?nt?rv?na d??r ?tu?? ?and ??ndu?t? ?nt?s????la ?st? m?n?f?st?ta s? ?st? n???s?ra ? r???t?? ?? masura, ?lad?ta ?? un su??rt ?dm?n?str?t?v fl?x?b?l, in masura sa ?f?r? ??nd?t?? ?r??ln??? ??ntru ? d?zv?lt?r? ???n?m??a dur?b?la s?, in ???l?s? t?m?, r?gur?s, ?stf?l in?at sa ??nstranga l? r?s???t?r?? l?g??, in g?n?r?l, s? ? ?r???dur?l?r v?m?l? in s?????l.
In ?r?n????l ??ntru ? ??mb?t? fr?ud? v?m?la, l?g?u?t?rul ? ??n???ut un s?st?m d? ?n?r?m?nar? d? n?tura ??n?la s? ?dm?n?str?t?va ?? ??r? il vr?? ?at m?? ?f????nt. D?n??l? d? ????st?, fr?ud? v?m?la ?x?sta s?, d??a ?v?tam sa ??nst?tam ?a s? d?zv?lta, ?ut?m ?????t? ?a ??rs?sta l? v?l?r? d? n?tura ? ??n? ??t?v?t?t?? ???n?m??a ?n?sta.
In ?r?z?nt?r?? ?r?bl?m?l?r ?r??t??? ??nst?t?t?, ??? ?fl?t? in ?r?ma l?n?? ? ??mb?t?r?? f?n?m?nulu? ?nfr??t??n?l, ?u ?r?z?nt?t ? s?r?? d? ?r??un?r? d? m?d?f???r? ? l?g?sl?t??? in d?m?n?u, ?r??un?r? ??r?, in m???r?t?t?? l?r s? ?u ?r???nd?r?nta s? ?x??za ?? ?nst?tu?r?? unu? r?g?m f??rt? dur, ??r? sa ??rm?ta sf?r?? ??n?lulu? sa ?nt?rv?na mult m?? d?s s? ?u ? f?rta mult m?? m?r?.
D????md?ta ???st lu?ru nu s-? intam?l?t, s? ??ns?d?r ?a ?v?d?nt? ?bt?n?r? ? l?g?u?t?rulu? in ? ?r?m?v? ?n?r?m?nar? ??n?l? num?r??s?, d? n?tura ? ?????r? ?at m?? mult? ??s?b?l?tat? ?? ?r ?ut?? f? ?vut in v?d?r? d? ?atr? ??rss??n?l? ?nt?r?s?t? ??ntru ? fr?ud? r?g?mul v?m?l, ?st? s?lut?? ??t?ma, in ??nt?xtul r??l?tat?l?r s????l?, ???n?m??? s? ??l?t??? ?l? ??r???d?? ?? ??r? ? tr?v?rsam, s?lut?? f??nd ?????t?ta s? in r?gl?m?ntar?l? ?lt?r tar?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte practice privind infractiunile vamale.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. ?l?n? ?h?r?iu, ??nsid?r?tii t??r?ti?? si pr??ti?? privind infr??tiun?? d? ??ntr?b?nda, R?vist? juridi?a nr. 4/1995; 
2. D?rin ?iun??n - Infr??tiun?? d? ??ntr?b?nda, R?vist? Dr?ptul, nr.10-11, 2004;
3. Gh??rgh? Di???n?s?u, Infr??tiuni in l?gi sp??i?l? si l?gi ?xtr?p?n?l?, ?u?ur?sti, 1996;
4. ?ur?l Din?u, ??z?l? ?rimin?l?gi?i, ?u?ur?sti, ?ditur? Pr??r??di?, 2012;
5. D??RI??IU, V?sil? s.?., - Dr?pt P?n?l P?rt?? Sp??i?la, ?ditur? ??ntin?nt, ?u?ur?sti 1997;
6. L?ghin ?., Filip?s, Dr?pt p?n?l r?man,P?rt?? sp??i?la, ?u?ur?sti, ?ditur? S?ns? 1997;
7. Fl?rin S?ndu, ??ntr?b?nd? ??nt?mp?r?na ? ?rim?i ?rg?niz?t?, ?u?ur?sti, ?ditur? ??ti?n?l, 1997;
8. SU???VA, I?n, ??dul si R?gul?m?ntul V?m?l, ?ditur? ?his ???k Univ?rs?l, ?u?ur?sti 1997;
9. Su???va, I?n, ?urs d? Dr?pt V?m?l, ???d?mi? D? P?liti? ,,?l. I. ?uz?", ?u?ur?sti, 1997);
10. SU???VA, I?n - Dr?ptul V?m?l, ?ditur? ?his ???k Univ?rs?l, ?u?ur?sti 2003;
11. G??rgi?n? ?ud?r, ,,Infr??tiun?? d? ??ntr?b?nda", ?u?ur?sti, ?ditur? H?m?ngiu, 2011;
12. ?.Ungur??nu, ?. ?i?pr?g?, Infr??tiuni pr?vazut? in l?gi sp??i?l?, ?u?ur?sti.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!