Aspecte Privind Informatizarea Administratiei Publice

Cuprins disertatie Cum descarc?

1. Administratia publica . 5
1. 1. Administratia publica centrala si administratia publica locala
1. 2. Autoritatile administratiei publice locale, natura lor juridica si actele pe care le emit sau le adopta
1. 3. Reforma in administatia publica .12
2. Informatizarea administratiei publice . 16
2. 1. Conceptul de ,,e-administratie".16
2. 2. Conceptul de ,,e-guvernare". 19
2. 3. Strategia Guvernului pentru informatizarea administratiei publice . 20 
2. 4. Infrastructura pentru reteaua nationala . 23
2. 5. Actiuni ale administratiei publice centrale . 26
2. 6. Actiuni ale administratiei judetene si locale . 30
2. 7. Integrarea registrelor de stare civila. 36
2. 8. Sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale . 39
2. 9. Cartea de identitate electronica . 40
2. 10. Informatizarea managementului documentelor . 42
2. 11. Achizitia electronica ,,e-Procurement" . 43
3. Instruirea si specializarea functionarilor publici . 44
3. 1. Activitati de instruire si specializare . 44
3. 2. Instruirea primara. 44
3. 3. Cursuri de specializare . 45
4. Concluzii . 46
Bibliografie


Extras din disertatie Cum descarc?

1. Administratia publica
Activitatea executiva consta in organizarea executarii si executarea in concret a legii si a actelor normative. Aceasta este realizata de un sistem de organe ce porta denumirea de organe executive. Totalitatea acestor organe ce exercita atributii executive formeaza puterea executiva, alaturi de celelalte doua puteri organizate in stat : legiuitoare si judecatoreasca.
Dupa criteriul competentei materiale, organele executive se clasifica in organe cu competenta generala si organe de specialitate, iar din punctul de vedere al competentei teritoriale distingem intre organele centrale si locale.
1. 1. Administratia publica centrala si administratia publica locala.
Distinctia dintre administratia publica centrala si cea locala are la baza utilizarea mai multor criterii cumulative. Ele au in vedere competenta teritoriala si materiala a organelor ce compun administratia publica si natura interesului pe care il promoveaza.
Astfel, administratia publica centrala isi exercita competenta teritoriala la nivelul intregului teritoriu national, iar cea locala doar la nivelul unitatilor administrativ teritoriale in care au fost alese autoritatile respective.
Pe de alta parte, organele ce compun administratia publica centrala dispun fie de competenta materiala generala - Guvernul, pe cand autoritatiile locale au o competenta materiala ce se circumscrie in jurul realizarii interesului local. Nu in ultimul rand, in timp ce administratia centrala promoveaza interesul general - national, cea locala promoveaza interesul localitatii respective avand in vedere in primul rand interesul cetatenilor din respectiva unitate administrativ-teritoriala. 
1. 2. Autoritatiile administratiei publice locale, natura lor juridica si actele pe care le emit sau le adopta
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala, republicata, prevede ca autoritatile administratiei publice in comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. 
Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune si orase, in conditiile legii.
Consiliile locale
Consiliile locale sunt compuse dintr-un numar de consilieri pe care legea ii determina in functie de numarul populatiei unitatii administrativ - teritoriale. Ei sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
Consiliul local, ca autoritate deliberativa, este un organ colectiv de conducere care isi exercita atributiile in principal prin adoptarea unor acte normative, denumite hotarari.
Atributiile principale ale consiliilor locale (comunale, orasenesti, municipale) se circumscriu in domeniul interesului local, constand din:
a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;
b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;


Fisiere in arhiva (2):

  • Aspecte Privind Informatizarea Administratiei Publice.doc
  • LUCRARE-DIZERTATIE-cuprins.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!