Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

Cuprins disertatie Cum descarc?

Cuprins 3
Introducere 4
CAP I. PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN INTR-0 INSTITUTIE DE CREDIT 5
I.1 Principalele reglementari legale in domeniul auditului intern 5
I.2 Generalitati privind auditul 5
I.3 Auditul principalelor activitasi bancare 8
1.3.1 Auditul situatiilor financiare 8
1.3.2 Riscul operational.Fraudele 14
1.3.3 Riscul de credit 17
1.3.4 Auditui portofoliului de imprumuturi 20
1.3.5 Auditui lichiditatii societatilor bancare 24
1.3.6 Auditui rezervelor si provizioanelor 29
CAP II. AUDITUL INTERN aplicatie la RAIFFEISEN BANK SA 33
II.1 Date generale 33
II.2 Caegoruii de riscuri 35
II.3 Metode de masurare a riscului 36
II.4 Definirea capitalului de risc 45
II.5 Limite de rise 46
II.6 Raportarea riscurilor 48
II.7 Structura - Planificarea & Raportarea 48
II.8 Raportul de audit si Comunicarea cu Comitetul de Audit si cu Managementul 50
Concluzii si propuneri 51
Bibliografie 53


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Definitie : 
Prin AUDIT se intelege examinarea profesionala efectuata de o persoana autorizata, independenta in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale. Etimologia cuvantului audit provine de la latinescul "AUDIRE" si inseamna a asculta.
Evolutia : 
La inceputul sec. al XVIII- lea auditul era ordonat de regi, imparati, biserica si stat avand drept scop pedepsirea hotilor pentru frauda si prevenira unor astfel de fapte.
La sfarsitul sec. al XIX-lea se contureaza relatia dintre auditori care erau alesi din randul profesionistilor contabili sau juristi .
Obiectivul auditorilor era atestarea realitatii situatiilor financiare, cu scopul de a evita erorile si frauda.
Incepand cu sec. XX auditul este realizat de profesionisti specializati in audit , alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de actionari.
Dupa anul 1970 obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea codului contabil si a normelor de audit. Faptele analizate, operatiunile si documentele aveau ca scop formularea unor opinii care atestau imaginea fidela a conturilor, respectarea normelor si protectia contra fraudelor.
Aria de aplicae :
Diversitatea activitatilor economico-financiare, dezvoltarea pietelor de capital, a institutiilor bancare, etc. au condus la cresterea complexitatii lucrarilor contabile ce pot atrage erori in prelucrarea datelor, interpretarea si evaluarea lor cu consecinte negative asupra deciziilor utilizatorilor de informatii contabile.
Susceptibilitatea realitatii informatiei contabile cuprinse in situatiile financiare anuale poate fi data si de calitatile moral-profesionale ale producatorilor de informatii .
Pronind de la faptul ca una din prioritatile Romaniei dupa aderare la UE o reprezinta perfectionarea mediului de afaceri, in vederea accelerarii procesului de atragere a investitorilor externi, sistemul contabil si de audit financiar reprezinta factorii esentiali in acest demers.
Cap I. PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN 
INTR-O INSTITUTIE DE CREDIT
I.1 Principalele reglementari legale in domeniul auditului intern
Printre principalele reglementari legale in domeniul auditului intern se numara:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata 2003;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul MFP nr. 880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
- Norme BNR nr. 17/2003 privind organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor de credit.
- Ordonanta Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 peivind reglementarile auditului intern; 
- Hotararea nr. 35/2004 a Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea asimilarii Standardelor Internationale de Audit Intern, editia 2004, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit Intern.
I.2 Generalitati privind auditul
Definitii:
Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Auditorul financiar este persoana fizica/ juridica ce dobandeste calitatea de auditor.
Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.
Obiectivele auditului intern 
Obiectivele auditului intern sunt:
a) verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acesteia, in conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
Obiectivul central al activitatii de autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a bancilor il constituie realizarea stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar prin stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara si urmarirea respectarii cu strictete a acestora, precum si prin asigurarea eliminarii din sistem a bancilor neviabile. Prin urmare, rolul supravegherii prudentiale a bancilor este acela de a preveni riscul sistemic, avandu-se insa in vedere respectarea autonomiei fiecarei banci in organizarea si desfasurarea activitatii sale pe baze concurentiale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!