Bursa de Valori București

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1-NOȚIUNEA DE DECIZIE DE DIVIDENDE 6
1.1.Contextul deciziei de dividende 6
1.2.Definiția deciziei de dividende 12
1.3.Importanța deciziei de dividende 13
1.4. Politica deciziei de dividende 14
1.5. Analiza deciziei de dividende 16
1.5.1. Teoria deciziei de dividente și modelele de decizie 17
1.5.2. Performanța financiară și decizia de dividende 19
1.5.3.Diferite politici de dividende 21
1.6. Factorii de influență a politicii de dividend 23
CAPITOLUL 2 26
ANALIZA DECIZIEI DE DIVIDENDE ÎN CAZUL COMPANIEI LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI. STUDIU DE CAZ PRIVIND COMPANIA ANTIBIOTICE IAȘI(ATB) 26
2.1. Prezentarea Bursei de Valori București 26
2.2.Analiza politicilor de dividende ale companiilor studiate 30
2.3. Piețele principale ale Bursei de Valori București 33
2.3.1. Piețe de acțiuni ale Bursei de Valori București 34
2.3.2. Piața de obligațiuni a Bursei de Valori București 34
2.3.3. Piața la termen a Bursei de Valori București 35
2.4. Listarea la Bursa de Valori București 36
2.5. Listarea la bursă a Antibiotice Iași (ATB) 38
2.5.3. Analiza indicatorilor financiari și de performanță 39
2.5.4. Politica de dividende a Antibiotice Iași(ATB) 41
2.5.5. Antibiotice Iași(ATB) pe piața de valori mobiliare 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 47


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Motivarea alegerii temei
Motivul pentru care am ales să cercetez tema intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” în vederea susținerii lucrării de disertație este determinat de gradul semnificativ pe care le are dividende în cadrul societăților listate și de importanța acestora în procesul de atragere a investitorilor.
În egală măsură motivul pentru care am ales să studiez această temă este generat de dorința personală de a putea înțelege ce factori conduc o anumită organizație să distribuie dividende și modalitatea în care aceste hotărâri ajută sau dimpotrivă, afectează prețurile acțiunilor, astfel încât să fiu capabilă să înțeleg ce tendință se înregistrează în viitor.
Problematica abordată și scopul lucrării
Problematica abordată
Problematica abordată abordată de mine în cadrul temei de cercetare intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la bursa de valori București”este structurată pe două părți. Astfel, în prima parte voi expune informații de ordin teoretic din cadrul acestui domeniu de activitate, în timp ce ultima parte este destinată studierii aplicative ale acestui concept.
În partea de incipit a lucrării voi expune informații privind noțiunea de decizie de dividente, astfel încât să îmi pot crea un cadru optim de acumulare a informațiilor necesare privind conceptul de dividende. În cadrul acestui capitol voi prezenta contextul actual al deciziei de dividende, definiția concretă a acestui concept, de ce este importantă decizia de dividente pe piața bursei de valori și totodată voi prezenta politica deciziei de dividende.
În continuare, capitolul al doilea îl voi dedica expunerii de informații privind analiza deciziei de dividende, secțiune în cadrul căreia voi prezenta teoria deciziei de dividende și modelele de decizie, considerând aceastea ca fiind noțiuni elementare în cursul elaborării lucrării mele, urmând a continua cu imaginea performanței financiare și a deciziei de dividende. Finalul acestui capitol este marcat de prezentarea noțiunilor cu privire la procedura ce trebuie urmată în cadrul deciziei de dividende și criticile aduse la politicile de dividende.
După finalizarea abordării noțiunilor din spectrul teoretic ce țin de contextul deciziei de dividende, ultimul capitol, pe care eu îl consider definitoriu pentru elaborarea temei mele de cercetare îl voi dedica prezentării analizei deciziei de dividende în cazul companiilor listate la Bursa de Valori București. Astfel, urmează să expun informații cu privire la prezentarea Bursei de valori București, pentru a crea o imagine de ansamblu cu privire la aceasta, urmând a analiza politicile de dividende ale companiilor studiate și voi expune prezentării factorii ce influențează decizia de dividende în cadrul acestor companii. Finalul lucrării mele este marcat de crearea unor recomandări pentru companiile existente la Bursa de Valori București în ceea ce privește politica de dividende.
Importanța și actualitatea cercetării
Studierea temei aleasă de mine prezintă o importanță deosebită în vederea înțelegerii locului pe care dividendele le înregistrează în cadrul organizațiilor listate, astfel încât au un rol esențial pentru clarificarea informațiilor atât de necesare pentru persoanele care investesc în Bursa de Valori București dar și pentru companii.
Actualitatea lucrării 
Lucrarea intitulată „Studiu privind decizia de dividende la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” are un grad de actualitate semnificativă având în vedere contextul în care se află economia din România dar și piața de capital românească. Astfel, consider a fi de actualitate studierea unei astfel de teme pentru a stabili în ce măsură o decizie în ceea ce privește atribuirea de dividende este esențială pentru orice societate comercială dar și pentru acționarii acesteia.
Actualitatea acestei teme derivă și din tendința tot mai mare din ultimii ani a companiilor de a acorda credit Bursei de Valori București pe de o parte pentru a acapara cât mai mulți investitori, iar pe de altă parte pentru a-și dezvolta imaginea organizației și pentru a menține acționarii deja existenți.
CAPITOLUL 1-NOȚIUNEA DE DECIZIE DE DIVIDENDE
Modul prin care o organizație hotărăște cât procent din profit îl varsă sub formă de dividende către acționari poartă denumirea de decizie de dividende. Acesta are un rol foarte important, deoarece dividendele reprezintă o parte importantă a randamentului investiției în acțiuni și pot influența prețul acțiunilor.
Decizia de dividende este influențată de cele mai multe ori de următorii factori :
- productivitatea întreprinderii;
- planurile de investiții și nevoile de finanțare a acestora;
- nevoile de lichiditate ale companiei;
- optica asociaților și a pieței cu privire la numărul de dividende.
Totodată, decizia de dividente este influențată și de principiile întreprinderii în ceea ce privește împărțirea profitului. Pe piață, există două modalități de distribuire, și anume politică stabilă, în care întreprinderile achită anual un procent fix din profit și o politică flexibilă în care plata dividentelor este făcută în funcție de fluctuațiile pieței sau de nevoile întreprinderii de finanțare.
În concluzie, procedura de decizie de dividende trebuie să aibă în vedere interesele întreprinderii cât și ale asociaților. Investitorilor le va crește încrederea în firmă dacă se abordează politica stabilă de distribuire a dividendelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Bursa de Valori Bucuresti.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. A.C.Popescu, Decizia privind dividendele. Evidențe și aplicații ,Editura Universitară din București, București, 2015
2. Anghel, C. Bălan, Management financiar. Teorie și practică , Editura Economică, București, 2016
3. Bursa de Valori București, Suport de curs pentru reatestarea agenților pentru valori mobiliare ca agenți pentru servicii de investiții financiare(format electronic)
4. D. Bucșa, C. V. Popescu, Piața de capital din România: Ghid pentru investitori, Editura Universitară , București, 2018.
5. D.D.Cuzdriorean, Politica de dividende în companiile românești, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2015
6. D.R.Rușanu, I.Stancu, Bursa de Valori București: 130 de ani de istorie, Editura Polirom, Iași, 2014.
7. E.M.Dobrescu, M. Busu, Managementul financiar-contabil: Studii de caz, , Editura Universității din Craiova, Craiova, 2015
8. G. Anghelache, Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000
9. I. Anghel, I. Dumitru, Managementul internațional al afacerilor, Editura Economică, București, 2015.
10. L.Popa, I.O.Mihai, Politica de dividende în cadrul întreprinderilor din România, Editura ProUniversitaria, București, 2014
11. M. Berindei, Piața de capital RASDAQ. Începuturile și dezvoltarea sa, Editura Universității, București, 2014.
12. M.A.Chicoș, Decizia de dividende și politica de plată a dividendelor, Editura Universitară, București, 2018.
13. M.C. Frunză, D.T. Pele, Articolul The Lintner Model Revisited: Evidence from Romania, publicat în revista Theoretical and Applied Economics , Editura Academiei Române, București, 2013
14. M.Moldovan, Investiții pe Bursa de Valori București, Editura Premium Editorial, București, 2017.
15. M.Oprea, Listarea la Bursa de Valori București, Editura Universul Juridic, București, 2014.
16. N. Bârsan - Management financiar, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2009.
17. Onofrei, M., Finanțele Întreprinderii, vol.II, Editura Univ.„Al. I. Cuza” Iași 2004
A. Săvoiu, Bursa de Valori București - Înțelegerea pieței de capital, Editura Economică, București, 2013.
18. Stancu - Managementul financiar al întreprinderii, Editura Economică, București, 2005. 
19. Stancu, M.Andronic, Management financiar. Evaluare, investiții, decizii financiare, Editura ASE, București, 2018.
20. T. Roman , F. Vasilică, Bursa de Valori București: Istorie, evoluție, perspective, Editura Hamangiu, București, 2015
21. V.Dragotă, Politica de dividend , Editura All Beck, 2003.
WEBOGRAFIE
https://www.antibiotice.ro
https://bvb.ro
LEGISLAȚIE
Art. 85 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 30 iunie 2012.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!