Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație

Cuprins disertație Cum descarc?

Introducere 
Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivația angajaților 
1.1 Conceptul de motivare ..
1.2 Formele motivației 
1.3 Teorii ale motivației ..
1.4 Factorii și mecanismele motivației 
1.5 Modalități de motivare a personalului unei organizații .
1.6 Influența culturii organizaționale ...
Capitolul 2. Cadrul teoretic privind satisfacția angajaților
2.1 Conceptualizare și scurt istoric al satisfacției în muncă ..
2.2 Teorii ale satisfacției în muncă 
2.3 Dimensiunile satisfacției în muncă ..
2.4 Factori ce determină satisfacția în muncă 
2.4.1 Satisfacția privind munca în sine ..
2.4.2 Satisfacția privind salariul 
2.4.3 Satisfacția privind posibilitățile de promovare .
2.4.4 Satisfacția privind relațiile cu șeful ..
2.4.5 Satisfacția privind relațiile cu colegii ...
2.5 Relația dintre motivație și satisfacție ...
Capitolul 3. Gradul de motivație și satisfacție într-o organizație 
3.1 Descrierea firmei ...
3.1.1 Organigrama firmei.. .
3.1.2 Analiza PESTLE .. .
3.1.3 Analiza SWOT . .
3.2 Metode utilizate în cadrul firmei pentru a motiva resursa umană 
3.3 Identificarea gradului de motivație în cadrul firmei și metode de creștere a motivației
3.4 Analiza satisfacției în cadrul firmei și metode de îmbunătățire ...
Concluzii
Bibliografie


Extras din disertație Cum descarc?

Introducere
Societatea din zilele noastre se confruntă cu schimbări ce succed cu o mare rapiditate și în care, pentru lumea afacerilor, provocările, adaptarea și obligativitatea schimbării aparțin de domeniul normalității. Managerii au devenit tot mai preocupați de motivare în muncă, pe de-o parte angajații doresc recunoaștere, pe de altă parte instrumentele trecutului, autoritatea și controlul nu mai oferă rezultatele dorite. Una din variabilele esențiale în contextul organizațional este motivația resurselor umane, fiind bine știut că efortul comun al acestora contribuie decisiv la atingerea scopurilor, chestiune ce a suscitat tot mai mult interes de-a lungul timpului, studiile încercând să traseze teorii concrete referitoare la mecanismele motivaționale ce stau la baza performanțelor notabile ale unei organizații și la factorii comportamentali ce determină indivizii să realizeze interesele organizației pentru a avea ca finalitate satisfacția în muncă.
Putem afirmă faptul că omul este imprevizibil, această caracteristică poate fi privită atât într-o manieră pozitivă cât și negativă. La fel cum am afirmat faptul că fiecare individ este unic, anumiți factori externi precum stresul, nesiguranță, dezechilibrul financiar pot motiva pozitiv un angajat care astfel să obțină performanțe sau pot deveni piloni eșecului.
Procesul din spatele deciziilor, comportamentului unui individ diferă, în acesta direcție se remarcă apariția mai multor teorii care privesc spre explicare dezvoltarea societății industriale utilizând că pion principal motivația. Totodată există o paletă largă de teorii ale motivației, unde sunt analizați în prin plan factori psihologici și psihosociali. 
Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivația angajaților
Capitolul inițial cuprinde o abordare din punct de vedere teoretic, având că principale obiective analiza factorilor care influențează și stimulează motivația, urmată de o perspectivă organizațională. Modul de dirijare a performanțelor, stimuli interi și externi dar și metode care îmbunătățesc rezultatele resursei umane.
1.1. Conceptul de motivație
Provenind din latinescul „movere”, care înseamnă mișcare, motivația este elementul cheie care pune bazele și clădește o organizație de succes. Motivația de-a lungul timpului în literatură de specialitate a fost definită din mai mute perspective. În urmă analizării definițiilor date motivației putem observă centrarea pe procesul din spatele motivației și încercarea de a oferi un răspuns cele mai dificile întrebări ,,Ce anume îi face pe oamenii să muncească eficient?”.
Abordată uneori superficial, motivația a pus în dificultate cercetătorii care au căutat premise sau ipoteze general valabile plecând de la comportamentul observat. Astfel putem afirmă că definirea acestui concept are întotdeauna un element de subiectiv. Existent în literatură încă din anul 1930 a devenit un subiect de interes până în zilele noastre mai ales în domenii precum: pedagogie, psihologie, sociologie, politică, economie, religie. Devenind un subiect de interes în atâtea domenii utilitatea sa este generalizată, analizată din perspective diferite dar având în prim plan unicitatea ființelor umane.
,,Motivația se referă la dinamica comportamentului, procesul de inițiere, susținere și direcționare a activităților organismului” (Goldenson, 1983).
,,Motivația este primul element cronologic al conduitei, fiind cea care pune în mișcare organismul, persistând până la reducerea tensiunii” (Sillamy N., 1996).
,,Motivația reprezintă măsura în care un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop”. (Johns G, 1998).
,,Motivația corespunde unei modificări a organismului care o pune în mișcare până la reducerea acelei modificări” (Lagache, Pieron, 2003).
,,Motivația se referă la influențele care guvernează inițierea, direcționarea, intensitatea și persistența comportamentului” (Evans, Roy B., Wickens S, 2009).
,,Motivația se referă la factorii interiori individului, care stimulează, mențin și canalizează comportamentul în legătură cu un scop” (Papalia D. E., Wendkos S.,Feldman R. D., 2010).


Fisiere în arhivă (1):

  • Cai de crestere a motivatiei si satisfactiei angajatilor intr-o organizatie.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Ajzen, I., Fishbein, M., 1980. Understanding attitudes and predicted social behavior. New Jersey: Englewood Сliff.
2. Albrecht H., 2011. Performance management. UK: Edinburgh Business School.
3. Alexe C., Ciurea S., 2007. Management: Elemente aplicative. București: Editura Universitară.
4. Bogathy, Z., 2004. Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Editura Polirom.
5. C. Zamfir, 1980. Dezvoltarea umana a întreprinderii. s.l.:s.n.
6. Catalin Zamfir, 1980. Munca și satisfacție. București: Editura Economică.
7. Constantin D., 2004. Managementul de succes: motivarea angajaților. s.l.:s.n.
8. Crețu,T., 1997. Componentele orientative ale personalității și sistemul social și personal de valori în psihologia vieții cotidiene. Iași: Editura POLIROM.
9. Dalton M., Wilson M., 2000. The Relationship of the Five- Factor Model of Personality to Job Performance for a Group of Middle Eastern Expatriate Managers în Journal of Cross-Cultural Psychology. s.l.:s.n.
10. Dan Ariely, Alan Cooke, 2005. Psychology, Behavioral Economics, and Public Policy, Marketing letters. s.l.:s.n.
11. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.
12. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.
13. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.
14. Drăgan Burghelea, 1981. Determinarea și motivarea angajaților. s.l.:s.n.
15. Drugaș, M., 2011. Psihologie organizațional-managerială. Concepte fundamentale și aplicații. Oradea: Editura Universității din Oradea.
16. Emilian R., 1999. Conducerea resurselor umane. s.l.:s.n.
17. Evans, Roy B., Wickens S, 2009. Work and motivation. s.l.:s.n.
18. Gary Johns, 2001. Organization theory. s.l.:s.n.
19. Goldenson, 1983. The Enciclopedia of Human Behavior. s.l.:s.n.
20. Hackman T., Oldham C., Johns G., 1998. Improvement of employees motivation. s.l.:s.n.
21. Hăhăianu L., 2014. Managementul carierei profesionale și dezvoltarea personală a angajaților. s.l.:s.n.
22. Hare R., 1970. Psychopathy. s.l.:University of British Columbia.
23. Herzberg F., Barbara B., 2008. The Motivation to Work. New York: s.n.
24. Ioan Mihai Micle, 2009. Motivarea personalului: ghid pentru manageri. s.l.:s.n.
25. Johns G, 1998. Comportament organizațional. București: Editura Economică.
26. Johns R., 1998. Manager's motivation desk book. s.l.:s.n.
27. Kenrick, 1992. Psychology. New Jersey: Prentice Hall.
28. Kleiman C., 2004. Concise Adair on teambuilding and motivation. s.l.:s.n.
29. Lagache, Pieron, 2003. Measuring and improving employee motivation. s.l.:s.n.
30. Locke R., 1968. Public sector performance: management, motivation and measurement. s.l.:s.n.
31. Maslow A., 1987. Motivation and Personality. s.l.:s.n.
32. Maslow A., 2009. Personality theories. s.l.:s.n.
33. Muchinsky A., 1987. Introduction to organizational behaviour. s.l.:s.n.
34. Müller C., 2010. Employee Motivation and Incentives at Apple.. Grin Verlag: s.n.
35. Octave Gelinier, 1990. Strategie d'entreprise et motivation des hommes. s.l.:s.n.
36. Papalia D. E., Wendkos S.,Feldman R. D., 2010. Motivation through the work itself. s.l.:s.n.
37. Paul E., 1996. Satisfacția în muncă. s.l.:s.n.
38. Popescu-Neveanu P., 1978. Dicționar de psihologie. București: Editura Albatros.
39. Pralong S., 2010. De ce m-am întors în România. București: Editura Polirom.
40. Prof. univ. dr. ing. Florin Danalache, fără an Motivarea - Arma strategică suport curs specializare masterat „Proiectarea structurilor socio-tehnice”. București: Universitatea Politehnică.
41. Schein E., 1998. Theory of employee motivation and satisfaction. s.l.:s.n.
42. Sillamy N., 1996. Corporate Motivation. s.l.:s.n.
43. Sutton A., 2015. Work Psychology in Action. China: Palgrave Macmillan.
44. Zlate M., 1994. Fundamentele psihologiei. București: Editura Hyperion.
45. Zlate M., 1999. Eul și personalitatea. București: Editura Trei.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!