Lucrări de Disertație pentru domeniul Calculatoare

doc, mdb

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice pentru elaborarea sistemelor de gestionare a evidentei clientilor si furnizorilor pentru o anumita firma(in cazul acestei lucrari pentru firma:ALFA). Avantajele principale ale aplicatiei constau în administrarea sa destul de simplă deoarece dispune de o interfaţă intuitivă şi atrăgătoare. Utilizatorii precum şi cei care administrează baza de date nu trebuie să cunoască SGBD-ul Microsoft Access. Aplicaţia poate fi uşor modificată deci ar putea fi ad... vezi detalii

doc

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală. Pentru desfăşurarea acestor activităţi s-au dezvoltat intreprinderi şi organizaţii speciale care, in vederea indeplinirii scopului propus, necesită manevrarea unui volum ridicat de informaţii. Au apărut şi s-au dezvoltat sisteme informaţionale care ocupă astăzi un loc important în funcţionarea complexului mecanism reprezentat de societatea modernă. Sistemele informatice sunt sisteme de organizare, manevrare şi exploatare a informaţiilor (respecti... vezi detalii

docx

Aspecte comparative, funcțional constructive și economice ale procesoarelor multicore din tehnică de calcul

Capitolul I: Familii de procesoare multicore,caracteristici, avantaje dezavantaje,ierarhizarea calitativă după firmele producatoare pe plan mondial 1.1Generalităţi Componenta cea mai importantă dintr-un sistem electronic de calcul, compatibil PC, este procesorul. El este cel care de fapt execută calculele matematice cele mai complexe şi prelucrarea datelor, în general, iar, în funcţie de parametrii lui se pot stabili performanţele întregului sistem. Procesorul, sau unitatea centrală de prelucrare (CPU - Central Processing Unit) este cea mai costisitoare componentă din sistem. Procesoru... vezi detalii

doc

Sistem Pentru Managementul Centralizat al Credențialelor Utilizatorilor

1. INTRODUCERE Organizaţiile depind de sistemele de identificare în fiecare zi pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea. Pe măsură ce companiile se confruntă cu probleme legate de managementul identităţii într-un amalgam tot mai eterogen de infrastructuri şi medii de lucru, devine din ce în ce mai important pentru acestea să utilizeze soluţii de management al identităţii capabile să sprijine procesul de simplificare a infrastructurii lor IT, să reducă potenţialele riscuri şi să sprijine iniţiativele de afaceri îndreptate către creşterea cifrei de afaceri sau a profitului. În timp ce o... vezi detalii

doc

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de la fotografie profesională oferită spre vanzare pe internet la albume fotografice pe diverse teme( oraşe, oameni, peisaje) si in final site-urile despre comunitati virtuale, exemplul cel mai cunoscut fiind “myspace”, ce permit inter-relaţionarea grupurilor de persoane pe baza unor interese sau caracteristici comune. Plecând de la această nevoie de relaţionare online sesizată deja în societatea actuală, şi analizând site-urile specializate in ast... vezi detalii

doc

Transmisii voce prin protocol IP - Voice over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest tip de retea permitea doar comunicatii de voce si fax, nu si transportul de date. Pe masura ce retelele s-au dezvoltat, a crescut simtitor nevoia de a schimba nu doar informatii de tip voce, ci si date. Cei care doreau sa transmita voce si date aveau nevoie de linii separate. Totul se dubla: închirierea liniei, serviciul, instalarea sau costurile de apel. Situatia aceasta se mai mentine, în ciuda retelelor de date precum Internetul sau a celor p... vezi detalii

doc

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană să ia măsuri şi să se informeze asupra unui sistem de protecţie. Un sistem antiefracţie este folositor deoarece protejează viaţa oamenilor dar şi reduce riscul producerii unuor pagube materiale. Orice sistem antiefracţie functioneaza daca este alimentat cu energie electrică. Există zone unde energia electrică nu a pătruns in totalitate sau deloc insă acolo sunt proprietăţi si persoane care trebuie protejate din calea răufăcătorilor.Aceste zone s... vezi detalii

doc, ppt

Crearea unei Pagini Web

Capitolul 1. Introducere în HTML 1.1 Noţiuni generale HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afişate într-un browser (sau navigator). HTML este o formă de marcare orientată către prezentarea documentelor text pe o singura pagină, utilizând un software de redare specializat, numit agent utilizator HTML, cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web. HTML furnizează mijloacele prin care conţinutul unui document poate fi adnotat cu diverse tipuri de metadate şi indicaţii de redare. Indicaţiile de redare pot ... vezi detalii

doc

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel calculatoarele personale s-au dezvoltat din necesitatea stocării şi prelucrării cât mai rapide a informaţiilor. În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei, având un impact decisiv asupra modului de organizare şi funcţionare a numeroaselor instituţii şi servicii cum ar fi companiile de comunicaţie, intreprinderile de comerţ, serviciile bancare, ser... vezi detalii

doc

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte problemele de calcul ale unui sistem a fost înlocuit cu un model în care munca este făcută de un număr mare de calculatoare, care sunt utilizate separat, dar interconectate. Prin cooperarea între calculatoare se pot realiza o multitudine de activităţi: • transferul unui fișier de la un calculator la altul; • se poate accesa o baza de date existentă pe un alt calculator; • se pot transmite mesaje; • se pot utiliza resursele hardware (imprimante, sca... vezi detalii

doc

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de calcul a datelor este esenţială, se caută mereu noi forme de a fluidiza aceste procese şi de a ajuta utilizatorul să realizeze structuri informatice cât mai complexe dar şi mai simplu de manevrat, se caută moduri cât mai facile de comunicare între designerul/creatorul de soft, utilizator şi computer. Această lucrare are un scop bine definit, realizarea „la scară mică” a unei baze de date care poate fi folosită de diverse firme în gestionarea produs... vezi detalii

doc, ppt

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R printr-o alta funcţie F(x) relativ simplă, astfel ca pentru orice valoare a lui x, valoarea lui F(x) sa fie "suficient de aproape" de valoarea lui f(x). Vom scrie f(x)≈F(x), x € a, b . Există în special două cazuri în care se impune aproximarea funcţiei f(x). Primul este acela în care funcţia f(x) are o expresie complicata sau este dificila de evaluat sau de manipulat în calcule. Astfel, de exemplu, pentru evaluarea funcţiei cos(x) prin operaţi... vezi detalii

docx

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și competențelor. În timpul de față evaluarea prin testare electronică este aplicată ca metodă de evaluare în învățământul preuniversitar și universitar. Astfel, această metodă de evaluare poate fi implementată pentru orice disciplină din programul de studiu preuniversitar: istorie, g... vezi detalii

doc

Site de prezentare a școlii 35 București

CAPITOLUL I Noţiuni de bază în HTML HTML (HyperTextMarkupLanguage) este un set de coduri speciale care se inserează într-un text, pentru a adăuga informaţii despre formatare şi despre legături. HTML se bazează pe Limbajul Generalizat Standard de Marcare (Standard Generalized Markup Language-SGML). a) HYPER - semnificaţia cuvântului HYPER este „în orice loc” adică, în Internet, prin interiorul unui browser se poate oricând merge în orice loc; - HYPER este opozitul cuvântului „liniar”. Liniar impune existenţa unei ordini care trebuie urmată pentru a ajunge dintr-un loc în altul. Limbajel... vezi detalii

Hopa sus!