Campania de relații publice desfășurată pentru un produs bancar

Cuprins disertație

Introducere 4
CAPITOLUL I TEZE DE BAZĂ PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE 5
1.1. RELATIILE PUBLICE-STRATEGII DE COMUNICARE 
1.1.1 Comunicarea publică 6
1.1.2 Comunicarea organizaţională 7
1.1.3 Comunicarea mediatică 7
CAPITOLUL II IMPORTANTA RELATIIOR PUBLICE ÎN PROMOVAREA IMAGINII FIRMEI 10
CAPITOLUL III CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE – COMPONENTĂ A MIXULUI PROMOVĂRII 15
3.1. Definirea campaniei de relaţii publice 15
3.2. Tipuri de campanii de relaţii publice 15
3.3. Planul unei campanii de relaţii publice 17
CAPITOLUL IV
CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE A SC ALPHA BANK SA 34
4.1. Studiu privind impactul campaniei de relaţii publice a S.C. Alpha Bank S.A. 34
4.1.1. Prezentarea generală a structurii studiului cantitativ 34
4.1.2. Precizări metodologice 39
4.1.3. Calcularea structurii eşantionului non-exhaustiv 43
4.1.4. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute 46
4.1.5. Concluziile studiului 57
4.1.6. Reprezentarea grafică a structurii pe sexe a eşantionului non-exhaustiv 60
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 67


Extras din disertație

INTRODUCERE
Lucrarea intitulată CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE DESFĂŞURATĂ PENTRU UN PRODUS cuprinde:
Capitolul I, TEZE DE BAZĂ PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE, în care sunt definiţiile şi caracteristicile relaţiilor publice.
Capitolul II, Importanta campaniei de relaţii publice în promovarea imaginii firmei, prezintă importanta campaniei de relaţii publice in cadrul promovării imaginii firmei. 
Capitolul III, Campania de relaţii publice – componentă a mixului promovării, prezintă campania de relaţii publice – concept, caracteristici şi trăsături.
Capitolul IV, Campania de relaţii publice a S.C Alpha Bank S.A si cercetarea lucrării, prezintă compania şi serviciile oferite.
Cuvinte cheie: relaţii publice, marketing, alpha bank, campanie de relaţii publice.
CAPITOLUL I
TEZE DE BAZĂ PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE
Relaţiile publice au ca obiectiv primordial transmiterea de informaţii pentru a facilita comunicarea şi înţelegerea reciprocă dintre diverse instituţii şi diverse tipuri de public .
Relaţiile publice sunt, în esenţă un proces de influenţare socială, ele pot fi încadrate în sfera largă a proceselor de influenţare socială.
Stabilirea de politici de relaţii publice înseamnă, în primul rând, armonizarea intereselor unei întreprinderi cu interesele acelora de care depinde dezvoltarea ei.
Relaţiile publice presupun cercetarea tuturor publicurilor: primirea de informaţii cu privire la acestea, avertizarea conducerii cu privire la atitudinile şi reacţiile lor, ajutorul în stabilirea de politici care demonstrează atenţia crescută faţă de publicuri şi evaluarea constantă a eficienţei tuturor programelor de relaţii publice . Acest rol include toate activităţile legate de constatarea şi influenţarea opiniilor unui grup de persoane. Ca funcţie de management, relaţiile publice înseamnă responsabilitate şi înţelegere în stabilirea de politici şi în informare pentru atingerea celor mai nobile interese ale organizaţiei şi ale publicului ei.
Este foarte greu să concepem astăzi un anumit tip de activitate fără ca aceasta să fie însoţită de eforturi planificate şi constante de a comunica cu mediul. Fraser P. Seitel consideră că noi toţi, într-un fel sau altul, practicăm zilnic relaţii publice atunci când ne aflăm în contact cu alte fiinţe umane.
Scopul real al relaţiilor publice este de a sprijini informarea publicului, constituind astfel baza unei opţiuni/alegeri în cunoştinţă de cauză.
După cum arată Seitel, există patru factori de bază care au contribuit la dezvoltarea şi clarificarea acestui termen :
• dezvoltarea marilor instituţii şi creşterea sentimentului de responsabilitate a acestora faţă de public; 
• intensificarea schimbărilor, conflictelor şi confruntărilor dintre diverse grupuri de interese din societate;
• creşterea gradului de conştientizare a oamenilor ca urmare a răspândirii masive a tehnologiilor de comunicare tot mai sofisticate;
• răspândirea democraţiei mondiale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Campania de relatii publice desfasurata pentru un produs bancar.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Amariţei Constantin. Firma şi mass-media: managerul şi ziariştii. Ed. Irecson, Bucureşti, 2005.
2. Balaure V. (coord.), Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002.
3. Bretcu Angela, Marketing (curs), Editura Eftimie Murgu, Resita 2012;
4. Cioaric Vasile. Relaţii Publice: Istorie, teorie, practică: în ajutorul funcţionarului public. Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
5. Coman Cristina. Relaţiile Publice: principii şi strategii. Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
6. Coman Cristina. Relaţii Publice şi mass-media. Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
7. Dagenais Bernard. Campania de relaţii publice. Trad.: Surugiu Romina, Surugiu George. Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
8. David George. Tehnici de relaţii publice: comunicarea cu mass-media. Ed. Polirom, Iaşi, 2008.
9. Frohlich Karl, Lovric Daniela. Relaţii publice: comunicarea eficientă cu publicul şi cu presa. Trad.: Vidican Roxana. Ed. ALL, Bucureşti, 2009.
10. Gregory Anne. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice. Trad.: Manole Ioana. Ed. Polirom, Iaşi, 2009.
11. Kotler Ph. Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2007.
12. Kotler Ph. Principii de marketing. Ed. Teora, Bucureşti, 1997.
13. Marconi Joe. Ghid practice de relaţii publice. Trad.: Cmeciu Camelia. Ed. Polirom, Iaşi, 2007.
14. Miculescu Simona-Mirela. Relaţii publice din perspective internaţională. Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
15. Newson Doug. Totul despre relaţii publice. Trad.: Coman Cristina. Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
16. Oliver Sandra. Strategii de relaţii publice. Trad.: Andriescu Miruna. Ed. Polirom, Iaşi, 2009.
17. Petrescu Eva-Cristina. Marketing – concepte de bază şi aplicaţii. Ed. Uranus, Bucureşti, 2008.
18. Pop Nicolae Al. Marketing de V. Balaure(coord.), Ed. Uranus, Bucureşti, 2002.
19. Răilean V. Marketing: concepte, metode, studii de caz. IMI-NOVA, Chişinău, 2007.
20. Răilean V., Răilean N., Studeonov C. Publicitate. IMI-NPVA, Chişinău, 2006.
21. Şerb Stancu. Relaţii publice şi comunicare. Ed. Teora, Bucureşti, 2007.
22. Şerbănică Daniela, Brătfălean Nina. Relaţii publice. Ed. Gruber, Bucureşti, 2003.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!