Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

Cuprins disertație

Introducere 7
Capitolul 1 - Prezentarea societăţii ROMTELECOM S.A. 9
1.1. Date identificare 9
1.2. Acţionariat 9
1.3. Organizare teritorială 10
1.4. Subsidiare Romtelecom 11
1.5. Obiect de activitate 12
1.6. Istoric si traditie 13
1.7. Evolutie, tendinte in telecomunicatii 14
Capitolul 2 – Comunicarea pe Internet - consideraţii teoretice 17
2.1. Conceptul de comunicare 17
2.2. Internetul 19
2.2.1. Cum a apărut Internetul ? 20
2.2.2. Structura Internetului 20
2.2.3. Echipamentul minimal necesar utilizatorului pentru,
accesul la Internet 22
2.3. Comunicarea de masă pe Internet 23
2.4. Modalităţile de plată a publicităţii online 25
2.5. Riscuri pe Internet 26
2.9. Reglementări privind Internetul 27
Capitolul 3 – Publicitatea pe Internet 32
3.1. Migrarea audienţei către Internet 32
3.2. Publicitatea tradiţională versus publicitatea pe Internet 33
3.3. Formele publicităţii în WWW 37
3.3.1. Pagini Web 30
3.3.2. Motoare de căutare 42
3.3.3. Bannere 44
3.3.4. E-mail 47
3.3.5. Newsletter 47
3.3.6. Newsgroups 48
3.3.7. Alte tehnici Net – pub folosite pe Internet 49
3.4. Piaţa de publicitate online 50
3.4.1. Piaţa de publicitate online în lume 51
3.4.2. Piaţa de publicitate online în România 51
Capitolul 4 – Piaţa comunicaţiilor electronice 53
4.1. Indicatori ai pieţei de comunicaţii electronice 53
4.1.1. Cifra de afaceri 53
4.1.2. Salariaţii 54
4.1.3. Câştigul salarial 55
4.1.4. Produsul Intern Brut 57
4.2. Furnizori de servicii pe piaţa comunicaţiilor electronice 58
4.3. Reglementări ale pieţei de comunicaţii electronice 60
4.4. Competitorii Romtelecom pe piaţa de comunicaţii electronice 62
4.4.1. Piaţa serviciilor de telefonie fixă 63
4.4.1.1. Indicatori ai pieţei de telefonie fixă 63
4.4.1.2. Competitorii Romtelecom
pe piaţa de telefonie fixă 67 
4.4.2. Piaţa serviciilor de Internet 68
4.4.2.1. Indicatori ai pieţei de Internet 69
4.4.2.2. Competitorii Romtelecom pe piaţa de Internet 71
4.4.3. Piaţa serviciilor de retransmisie a programelor TV 74
4.4.3.1. Indicatori ai pieţei de retransmisie TV 63
4.4.3.2. Competitorii Romtelecom
pe piaţa de retransmisie TV 77
4.4.4. Piaţa serviciilor de telefonie mobilă 78
4.4.4.1. Indicatori ai serviciilor de telefonie mobilă 78
4.4.4.2. Competitori pe piaţa de telefonie mobilă 80
4.5. Analiza activităţii Romtelecom pe piaţa telecomunicaţiilor 81 
Capitolul 5 – Comunicarea pe Internet la Romtelecom S.A. 87
5.1. Comunicarea prin site-uri la Romtelecom 87
5.1.1. Site-ul oficial al Romtelecom 88
5.1.1.1. Administrarea site-ului Romtelecom 94
5.1.1.2. Concluzii privind site-ul Romtelecom 95
5.1.2. Site-urile de produs ale Romtelecom 99
5.1.2.1. Site-ul ClickNet 100
5.1.2.2. Site-ul Dolce 103
5.1.2.3. Alte site-uri Romtelecom 107
5.2. Alte forme de comunicare pe Internet la Romtelecom 108
5.2.1. Bannere 108
5.2.2. E-mail 109
5.2.3. Newsletter 109
5.2.4. Jocuri si concursuri 109
5.2.5. Comunicarea interna pe Intranet 110
5.3. Concluzii privind comunicarea pe Internet la Romtelecom 111
Bibliografie 115
Anexe 117


Extras din disertație

INTRODUCERE
În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu două decenii, a devenit astăzi una dintre principalele modalităţi de comunicare şi de informare, a lumii moderne. Mediul prietenos şi intuitiv în care se desfăşoară comunicarea pe Internet a permis folosirea resurselor disponibile de un număr impresionant de persoane. Numărul de utilizatori ai reţelei Internet se apropie de stabilizare în ţările dezvoltate şi creşte într-un ritm susţinut în ţările în curs de dezvoltare. În ţările dezvoltate ale lumii orice persoană educată foloseşte în mod curent reţeaua Internet pentru a obţine informaţii, în legătură cu cele mai diverse domenii.
Aproape fiecare organizaţie ce are pretenţia că este o organizaţie mijlocie este prezentă la această oră pe Internet. Observăm şi în România aceeaşi tendinţă globală, numărul prezenţelor pe Net fiind de la an la an vizibil mai mare.
Se poate vorbi chiar despre un fenomen de plonjare în Internet. Multe organizaţii îşi fac apariţia pe Net pentru a nu fi mai prejos decât concurentul care are site Web sau pentru că “suntem în secolul XXI şi nu putem rămâne pe dinafară”. Scopul este intrarea pe Internet, fără a fi privit ca un mijloc de comunicare sau de atingere a diverselor publicuri-ţintă. Prezenţa pe Internet este lăudabilă pentru o organizaţie, dar a vrea să fii prezent acolo cu orice preţ, fără un scop clar, consumă din păcate resurse importante, irosite fără nici un rost.
Experienţa acumulată în timp, de când a apărut Internetul, a început să-şi spună cuvântul. Tot mai multe situri Web şi-au întors privirea spre ceea ce aşteapată utilizatorul de la ele, punând în valoare cea mai importantă capacitate a Internetului - comunicarea interactivă. Modelul de comunicare de la organizaţie către public este depăşit. Internetul l-a înlocuit cu un model de tipul “mulţi către mulţi” (many-to-many). Dacă un site Web ignoră acest aspect, atunci are şanse mari de a ajunge să fie la fel ca multe altele, uitat printre milioanele de pagini de pe Net.
Internetul este un mijloc de comunicare, iar cei care apelează la acest mijloc de comunicare ar trebui să îi cunoască regulile ca să îl poată exploata în interesul comunicaţional al organizaţiei şi să înveţe din experienţa acumulată până acum pe Net.
1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII ROMTELECOM S.A.
Romtelecom S.A. este un furnizor major de servicii de telecomunicaţii în România şi operează o reţea de telecomunicaţii care acoperă întreaga ţară.
1.1. Date identificare
ADRESA:
ROMTELECOM S.A.
Strada Gârlei, nr. 1B, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 0214005203
Fax: 0214005602
Web-site: www.romtelecom.ro
Romtelecom este înregistrata în Registrul Comerţului sub nr. J40-8926-997, cod unic de înregistrare 427320.
Capitalul social al Romtelecom este de 314.864.490 RON, împărţit în acţiuni cu o valoare nominală de 10 RON. 
1.2. Acţionariat
Acţionarii Romtelecom sunt:
- OTE INTERNAŢIONAL INVESTMENTS LIMITED, companie de telecomunicaţii greacă (care a investit si în alte ţări: Bulgaria, Albania, Serbia, Armenia) deţinătoare a 17.200.354 acţiuni nominative, echivalentul a 172.003.540 ROL, reprezentând 54,00999058% din capitalul social;
- MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI (MCTI), exercitând toate competenţele aferente drepturilor şi obligaţiilor statului român în calitate de acţionar Romtelecom (conform OUG nr. 5 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii Romtelecom SA, aprobată şi modificată prin Legea nr. 433 din 18 iulie 2001). Acesta deţine 14.646.092 acţiuni nominative, echivalentul sumei de 146.460.920, reprezentând 45,99% din capitalul social. 
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (MCTI) a inţiat şi va întreprinde în perioada imediat următoare toate demersurile necesare pentru reluarea procedurii de listare a acţiunilor Romtelecom SA, ca urmare a unei oferte publice de vânzare. Deciziile strategice cu privire la piaţa sau pieţele pe care urmează a fi listate acţiunile Romtelecom SA, precum şi cele referitoare la succesiunea etapelor vor fi adoptate de MCTI pe baza studiului realizat de un consultant selectat, studiu care va avea în vedere atât evoluţia performanţelor Romtelecom, cât şi conjunctura de ansamblu a pieţei de capital naţionale şi a pieţelor internaţionale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Balaure, V. (coord) - Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000 şi 2002
2. Balaure, V., Popescu, I., Şerbanică, D., - Tehnici promoţionale, Editura Metropol, 1994
3. Cătoiu, I. (coord) - Cercetări de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002
4. Cătoiu, I. Teodorescu, N. – Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 1997
5. Duma, P., - Centrale telefonice electronice, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998
6. Epuran, Gh. - Comunicarea în afaceri. Tehnici, stategii, modele de decizie, Editura Alma Mater, 2002
7. Epuran, Gh. – Cybermarketing, Editura Plumb, Bacau, 1999
8. Florescu, C. - Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1997
9. Kotler, Ph. - Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997
10. Kotler, Ph. - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997
11. Mâlcomete, P.,Vorzak, A., Vorzak, M., - Strategii de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1976
12. Oacă, N. (analist telecomunicaţii), - Market Watch (revistă de soluţii informaticepe pentru management), nr.82&83, 2006
13. Prutianu, Şt., Munteanu, C., Caluschi, C., - Inteligenţa Marketing Plus, Editura Polirom, Iaşi, 2004
14. Vasiu, I, - Informatică juridică şi drept informatic, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2005
15. Vergheş, R., I. ,Grigore, B., - Relaţiile publice şi publicitatea online, Editura Polirom, Bucureşti, 2003
16. Şerbulescu, L, - Curs Web-marketing, Univ. Spiru Haret – Fac. Marketing şi relaţii economice internaţionale, Bucureşti, 2007
17. www.anrcti.ro
18. www.beonline.ro
19. www.clicknet.ro
20. www.delloite.com
21. www.cosmote.ro
22. www.dolce.ro
23. www.insse.ro
24. www.jupiterresearch.com
25. www.marketingmedia.com.ro
26. www.rdstel.ro
27. www.romtelecom.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!