Conflictele de muncă în legislația muncii

Cuprins disertație

Introducere . 4
Capitolul I. Notiunea si clasificarea conflictelor de munca
1.1. Conflictele de munca . . ..7
1.2. Conflictele de munca. Clasificare . .11
1.3. Conflictele colective de munca. Obiectul conflictelor colective de munca . 14
1.4. Nivelurile la care pot avea loc conflictele colective de munca . 16
1.5. Concilierea ca actiune sindicala si forma de rezolvare a conflictelor . ..16
1.6. Medierea si arbitrajul conflictelor colective de munca. Analiza asupra folosirii lor ca metode de solutionare a conflictelor in Romania .. . 20
Capitolul II.Greva conflict de munca
2.1. Analiza etimologica a notiunii . ... ..23
2.2. Caracteristicile grevei .. . .24
2.3. Dreptul la greva .. . .25
2.4. Categorii de greve .27
2.5. Declansarea grevei .. . .32
2.6. Hotararea de declarare a grevei ... . .32
2.7.Categorii de persoane care pot sau care nu pot declara greva . . .36
2.8. Suspendarea inceperii sau continuarii grevei .. . .38
2.9. Desfasurarea grevei ...39
Capitolul III. Conflictele individuale de munca
3.1. Categorii de conflicte individuale de munca . 42
3.2.Conflictele in legatura cu executarea contractelor individuale de munca . .50
3.3.Competenta de solutionare a conflictelor de munca . .52
3.4. Armonizarea dreptului intern cu legislatia comunitara in materia conflictelor de munca ...53
Capitolul IV. Reglementari ale actiunilor revendicative si a modului de solutionare a conflictelor de munca in cateva tari din Uniunea Europeana
4.1. Reglementari privind greva in Austria . . 56
4.2. Reglementari privind conflictele de munca din Finlanda 59
4.3. Reglementari privind greva in Italia . .63
4.4. Legislatia muncii in Spania . .67
4.5. Reglementari privind conflictele de munca in Belgia ... . ..71
4.6. Reglementari privind greva in Germania . 74
STUDIU DE CAZ ... 77
Concluzii .. 86
Bibliografie .. 90


Extras din disertație

INTRODUCERE
Viata omului este de neconceput fara munca. Omul, prin munca, se integreaza in societate, se afirma printre semeni, se realizeaza din punct de vedere material si spiritual, creeaza premisele dezvoltarii generatiilor viitoare. 
Omul s-a diferentiat de animale prin inteligenta si modul in care comunica, prin muncasi nu numai. Deosebirea dintre munca facuta de om si activitatea altor fiinte este aceea ca omul, ca fiinta inteligenta, a trecut de la stadiul activitatilor simple, bazate in special pe forta fizica proprie, la munca mecanizata. Punand in slujba omului ,,masina", s-au creat, pe de o parte, premisele unei dezvoltari rapide a vietii personale, de grup si a celei nationale. 
Pe de alta parte, numarul celor care au inceput sa lucreze in folosul altora, depasind activitatile din propria gospodarie ori familie, a crescut constant. In aceste conditii, in mod obiectiv, a aparut necesitatea unor reglementari ale raporturilor juridice de munca. Aceste reglementari au parcurs diverse stadii de evolutie, de la forma nescrisa la cea scrisa, de la reglementari locale la cele nationale ori cu aplicare internationala. 
Munca fiind o activitate prezenta in orice societate si care influenteaza intr-o anumita masura relatiile in cadrul acestei societati, este necesar ca aceasta activitate sa fie guvernata de anumite reguli acceptate unanim la nivelul societatii.
Examinarea relatiilor de munca si definirea lor a impus sa se faca o analiza atenta si asupra conflictelor de munca, in general, si asupra conflictelor colective si individuale de munca si solutionarii acestora. Conflictele de munca au aparut odata cu cresterea gradului de organizare a sindicatelor si cu initierea de catre acestea a primelor actiuni colective. 
In tara noastra prima reglementare moderna in domeniul conflictelor de munca a fost cea din 1920. In literatura juridica de specialitate, atat din tara noastra, cat si din unele tari europene, s-a vorbit despre actiuni comune ale salariatilor, ale sindicatelor pentru apararea intereselor lor si pentru promovarea si sustinerea revendicarilor lor, precum si despre greve si alte forme de protest, acestea fiind denumite conflicte de munca.
In capitolul I al acestei lucrari am analizat conflictul de munca la nivel conceptual evidentiind faptul ca orice conflict de munca priveste interese cu caracter profesional, social, sau economic ori drepturile rezultate din raporturile de munca. Aceste drepturi si interese nu sunt altceva decat consecinta drepturilor fundamentale ale salariatilor si anume : dreptul de munca, dreptul la salariu, dreptul la odihna, dreptul la asociere in sindicate, dreptul la conditii de munca corespunzatore, dreptul la asigurari sociale si securitate sociala. Asemenea drepturi, atunci cand sunt nesocotite, pot fi aparate prin declansarea unor conflicte colective de munca, inclusiv a grevei.
In capitolul II am analizat greva pornind de la etimologia cuvantului, pana la conditiile si caracteristicile acesteia, centrandu-mi interesul pe dreptul la greva, conceput ca un drept constitutional ( art. 45 din Constitutie ).
In cadrul capitolului III am analizat conflictele individuale de munca asa cum sunt ele reglementate de noua Lege nr. 62/ 2011. 
Astfel, conflictul individual de munca este conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele: 
- conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu; 
- conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora; 
- conflictele in legatura cu constatarea incetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora. 
In ultimul capitol am realizat o scurta analiza a reglementarilor privind conflictele de munca dintr- o serie de state membre ale Uniunii Europene, insistand, in final, asupra modului in care legislatia romana din acest domeniu a fost armonizata cu legislatia comunitara.


Fisiere în arhivă (1):

  • Conflictele de munca in legislatia muncii.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Serban Beligradeanu- I. Tr. Stefanescu - Dictionar de drept al 
muncii, Ed.Lumina Lex. Bucuresti, 1997. 
2. Raluca Dimitriu- Concedierea salariatilor, Ed. Omnia Unisast Brasov, 1999.
3.Raluca Dimitriu- Obligatia de fidelitate in raporturile de munca,Ed.Tribuna Economica, Bucuresti, 2001. 
4. Valer Dorneanu -  Dreptul muncii. Partea generala. Ed. Universul Juridic.2012.
5. Sanda Ghimpu, Al. Ticlea- Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001.
6. Nicolae Gradinaru- Dreptul muncii si securitatii sociale, Editura Independenta 
Economica, Pitesti, 2005.
7. Andrei Popescu - Dreptul international al muncii, Editura All Beck, Bucuresti, 2006.
8. R.R. Popescu -  Dreptul muncii. Curs Universitar. Ed. Universul Juridic. 2011.
9. Ion T. Stefanescu- Tratat de Dreptul Muncii, vol. I si II, Ed. 
Lumina Lex,Bucuresti, 2003.
10. Ion T. Stefanescu- Tratat de Dreptul Muncii, Ed. Universul Juridic,Bucuresti, 2012.
11. Alexandru Ticlea- Contractul individual de munca, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003. 
12. Alexandru Ticlea, A. Popescu, Marioara Thichindelean, C-tin Tufan, 
Ovidiu Tinca- Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucuresti 2004.
13. Alex. Ticlea -  Tratat de dreptul muncii 2012. Editia a VI-a, revazuta si adaugita. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta. Editura Universul Juridic 2012.
14. Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu -  Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara. Ed. Hamangiu. Bucuresti.2009.
15. Nicolae Voiculescu- Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare, Editura Rosetti, Bucuresti, 2007.
16. Nicolae Voiculescu- Dreptul comunitar al muncii, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005.
17. Victor Popa, Ondina Pana- Dreptul muncii comparat, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
18. Victor Popa- Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004. 
Legislatie 
Codul muncii. Codul dialogului social si 7 legi uzuale. Ed. Hamangiu. 2012.
Codul muncii republicat in M.Of.nr.345/18.05.2011.
Legea nr.62/2011 privind dialogul social, republicata in M.Of.nr.625/31.08.2012.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!