Lucrari de Disertatie pentru Contabilitate

doc

Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale

Studiul imobilzarilor corporale in aceasta lucrare acopera aspecte conceptuale relevante (definitia, aria de aplicabilitate, recunoasterea si evaluarea imobilizarilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum si aspecte specifice imobilizarilor corporale (amortizarea imobilizarilor, metode de amortizare, durata de viata, valoarea reziduala utila, tratamente contabile, reevaluari, interpretari si analize financiare anuale). 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a imobilizarilor corporale Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei intreprind... vezi detalii

docx

Imobilizarile corporale in standardele internationale de raportare financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de disertatie, intitulata "Imobilizarile corporale in Standardele Internationale de Raportare Financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene" isi propune sa analizeze contabilitatea imobilizarilor corporale atat din punct de vedere teoretic, conform legislatiei in vigoare cat si din punct de vedere practic analizand activitatea contabila a unei entitati. Astfel, contabilitatea se ocupa cu cunoasterea, gestiunea si controlul patrimoniului unei entitati, precum si cu rezultatele ce se obtin dupa preluc... vezi detalii

doc

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice

Motivatia si metodologia cercetarii Dinamica economica actuala si acerba concurenta existenta pe toate pietele, indiferent de profil, impun modificari majore in sistemul de conducere al intreprinderilor si adoptarea unei noi conduite manageriale. In acest context, se aplica tot mai adesea sistemul de management al performantelor si guvernanta corporativa, ca sisteme de conducere moderne si extrem de eficiente. Datorita cresterii continue a competitivitatii mediului de afaceri national si international, managerii de astazi isi axeaza actiunile, in primul rand, pe cresterea eficacitatii intre... vezi detalii

docx

Cercetare si aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementari nationale

INTRODUCERE Tema lucrarii mele de disertatie se intituleaza "Cercetarea si aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementari nationale" si trateaza, pe baza unei documentari adecvate, aspectele cele mai importante din realizarea si colectarea impozitelor indirecte, in special a TVA-ului in tarile Uniunii Europene si in Romania. Impozitele constituie o componenta importanta a vietii economice, prin intermediul careia statul isi procura resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a carei realizare depinde indeplinirea functiilor sale. Impozitele indirec... vezi detalii

docx

Guvernanta corporativa si performanta bancara

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa prezinte cele mai importante aspecte teoretice si practice cu privire la importanta guvernantei corporative in performanta bancara. Guvernanta corporativa dispune in momentul de fata de o atentie deosebita, argument fiind numeroasele studii realizate si interesul tot mai ridicat pe care il au firmele in privinta acestui concept. Aplicarea guvernantei corporative la nivelul companiilor este un atuu in ceea ce priveste increderea investitorilor si formarea opiniei publice. Partea teoretica a lucrarii cuprinde aspectele fundamentale ale guvernantei... vezi detalii

doc

Contabilitatea si fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA

INTRODUCERE Datorita efectelor sale atat asupra consumatorulul cat si asupra interprinderilor si bugetului de stat, taxa pe valoarea adugata a fost in repetate randuri dezbatuta , analizata si criticata in literatura de specialitate . Interesul in abordarea acestei teme mi-a fost trezit de actualitatea acestei teme precum si impactului taxei pe valoarea adugata asupra unei intreprinderi , intr-o economie de piata , atat la nivel national cat si la nivelul international, in special in cadrul Comunitatii Europene . Taxa pe valoarea adugata este un impozit indirect asupra consumului care are ... vezi detalii

pdf

The budgeting process in the context of an integrated business plan approach

ABSTRACT Presentation of the research area: The purpose of this study is to identify the budgeting mechanism within public companies and to recommend the ways to implement budgeting systems in public organizations. Research purpose: How does the budgeting process impact the performance of public companies? Methodology: The study was based on Literatures and an empiric study. Key Results: Mostly positive correlation between the budgeting process and the performance of ACROPO. INTRODUCTION The current research seeks to provide further information on how budgeting influences the efficiency of ... vezi detalii

Hopa sus!