Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLULUL 1
PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L.
POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU
1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău”
Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993.
Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform Legii nr.31/1990 republicată. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, iar modificările de capital, forma de proprietate sau desfiinţarea se fac în conformitate cu legislaţia din România.
Societatea TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L.-are un capital social subscris şi vărsat la constituirea societăţii în valoare de 103800 lei, aport adus în numerar care se divide în 1380 parţi sociale egale, a câte 10 lei fiecare, contribuţia exclusivă a asociatului unic. Toate părţile sociale aparţin în exclusivitate asociatului unic şi ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, sub sancţiunea prevazută de art.29 din Legea 31/1990 republicată.
Societatea are o gamă largă de activităţi prevăzută în actul constitutiv, completat cu menţiunile ulterioare.
Principalul obiect de activitate al societăţii, conform nomencltorului CAEN este: PRODUCŢIA, PRELUCRAREA ŞI CONSERVAREA CĂRNII. 
După gradul de mărime, firma „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L se încadrează în clasa întreprinderilor mici (10-100 salariaţi). Fiind o întreprindere mică, în situaţia unor evoluţii economice deosebite ( crize economice), se comportă mai bine decât cele mari şi mijlocii, deorece întreprinderile mici sunt flexibile şi pot adapta imediat fabricaţia..
Alte avantaje datorate încadrării în clasa întreprindereilor mici este structura organizatorică simplă ( 3 nivele ierarhice), care conduc la cost scăzut, circulaţia corectă a informaţiei şi deciziilor, o bună gestiune a resurselor umane şi crearea unor noi locuri de muncă.
Societatea poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară si în străinătate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate înfiinţa magazine, depozite, puncte de lucru în orice localitate din ţara, în spaţii proprii, închiriate sau atribuite.
Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea este proprietatea a S.C. TOTAL ACTIV PRODCOM SRL prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 15-02-2000 sub numărul 2022. Spaţiul constă în clădiri din beton, compartimentate astfel încât să permită desfăşurarea fluxului tehnologic de obţinere şi depozitare a preparatelor din carne, şi este dotat cu toate utilajele necesare desfăşurării acestei activităţi.
1.2 Performanţele economice şi de producţie 
Organizarea procesuală se referă la organizarea proceselor de muncă fizică şi 
intelectualădintr-o firmă şi se concretizează în delimitarea şi definirea funţiilor întreprinderii şi a componentelor acestor activităţi, atribuţii, sarcini.
Conform obiectului de activitate, programul de producţie începe cu prepararea cărnii în vederea tranşării pentru prelucrarea în producţia de preparate, comercializarea cărnii şi a produselor din carne prin unitaţi de alimentaţie publică.
Programul de producţie se desfăşoară în raport cu materia primă recepţionată, cu capacitatea de tranşare şi depozitare corespunzătoare şi cu cererea pentru consum sau industrializare a produselor rezultate, respectând normele impuse de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.
Grupa preparatelor din carne cuprinde diverse produse cunoscute sub numele de salamuri, carnaţi, tobe, specialităţi, afumături, în compoziţia cărora intră materii prime de origine animală,materii auxiliare (condimente, sare, înveliş, sfoară).
Fazele procesului tehnologic de pregatire a compoziţiei cuprind urmatoarele operaţii:
• cântarirea materiilor prime şi auxiliare;
• măruntirea, omogenizarea şi fabricarea şi fasonarea;
• umplerea şi legarea.
În cadrul grupei „ salamuri ” se pot fabrica diferite sortimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de standardele în vigoare. Pentru fiecare sortiment producătorul va întocmi specificaţia tehnică ce va cuprinde toate caracteristicile produsului şi anume: forma, aspectul exterior, aspectul de secţiune, gustul, mirosul şi consistenţa conform STAS 9063-5/3-73.
Activitatea este coordonată de administratorul societăţii, dl. Gheorghe. Rădulescu, care îndruma, conduce şi raspunde de activitatea ei, având în principal următoarele preocupări:
• prospectarea pieţelor de desfacere a produselor; 
• asigurarea în timp util cu materie primă, materiale auxiliare şi materiale de întreţinere;
• asigurerea de comenzi şi contracte;
• încheie contracte pentru produsele din profilul său de fabricaţie pe baza orientărilor şi prognozelor de dezvoltare în perspectivă;
• răspunde de livrarea produselor la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele economice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!