Contractul de Management - Premiza Performantei in Cadrul Firmei SC Post-Com SA

Cuprins disertatie Cum descarc?

Cuprins 2
Content 3
Written evidence 4
Memoriu Justificativ 5
PARTEA a I-a Contractul de management: importanta, experienta, structura ,
Continut, negocierea, incheierea si semnarea contractului 
1. Importanta si experienta internationala 8
2. Baza legala a contractului de management 9
3. Continutul cadru al contractului de management 10
3.1. Partile contractante 10
3.2. Obiectul contractului 11
3.3. Durata contractului 12
3.4. Clauze speciale : garantii, loialitate, confidentialitate 13
3.5. Modificarea si incetarea contractului de management 13
3.6. Litigii 14
3.7. Incheierea contractului de management 14
3.8. Dispozitii finale si anexe la contract 14
4. Societatea comerciala : drepturi, obligatii si raspunderi 15
5. Managerul 16
5.1. Drepturi, obligatii si raspunderi 16
5.2. Fisa postului (functiei) de manager 19
6. Calitatile de manager - vector al eficientei activitatii de conducere 24
7. Candidatii - persoane fizice : conditii minime 26
8. Candidatii - persoane juridice : conditii minime 27 
9. Raporturile managerului cu A.G.A. 28
10. Negocierea, incheierea si semnarea contractului de management 29
11. DINAMICA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 30
11.1 Consideratii pe marginea modificarilor si completarilor aduse Legii contractului de management prin Ordonanta Guvernului nr. 39/10 iulie 1997 30
11.2 HG nr. 527/2009 privind aplicarea Ordonantei de urgenta nr. 37/2009 32
PARTEA a II-a STUDIU DE CAZ:
Evaluarea performantelor echipei manageriale prin contractul de management la S.C. ,,Post-Com" S.A 33
CONCLUZII SI RECOMANDARI 47
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din disertatie Cum descarc?

Argument : The premise of performance management within the company
"In a way, organizations are like fingerprints. Each has its own structure...But, as in the case of fingerprints, no structure is truly unique. All fingerprints have common properties that allow their classification on the basis of common elements." Stephan Robbins
Taking the idea expressed by Robbins, with the much lighter and most pragmatically, on the organizations listed as valid in the Romanian microeconomic context. How much differentiation may exist, structurally speaking, between American and German firms, for instance and the Romanian ones?
The fact is that the " seed " of the organization, that is the manager-the person who thinks for everybody starting from the others think. So, everything depends on and starts from the manager-this engine of management existence.
In a changing world, the managerial inertness is more costly than the change itself, it is synonymous with isolation, excluding the change of the century, no matter what national origin it may have.
At present, Romania has reached a point in the speed of transition to a market economy depends so much on management, behavior management, the attitude towards change. Ferment of the market economy is the new ideas and managers who think and act in new ways.
Of course, Romanian managers have necessary creativity for transition but for this event, there has to let go the former centralized management. In fact, it is the nature of reform that is intellectual.
Wherever there is crisis, it may coexist danger and opportunity, the problem is that we reduce the danger to the crisis, ignoring the opportunity offered by it. This explains the permanent state of stress and anxiety decision.
We cannot overcome this feeling than by an understanding of this crisis as a couple of danger and opportunity and this is the basic foundation of education management.
In the confusion generated by this crisis management the insertion of management contracts could be a solution in guiding managers. Usefulness of contract management has been and still is confirmed by the practice of many industrialized countries that appeals to this very valuable tool, especially in the situation of countries in the transition period, as is the case of Romania.
Achieving a definition of contract management on legal background that governs it and bringing additions and modifications stipulated by the Ordinance mentioned, we state that the contract management is the agreement will between a juridical person who carries out an activity as an owner and a manager who is entrusted the ownership and management activity based on objective and quantifiable performance criteria in return for payment.
Performance is a result of the existence company. It reflects the degree to which the manager has fulfilled this objectives and performance criteria for which the firm committed by contract management.
Performance can be appreciated both aspects quantitatively measurable by comparing the results with those imposed by the management as well as qualitative aspect, which involves the subjectivity of the one who appreciates it. 
Memoriu Justificativ
De ce contractul de management - premisa performantei in cadrul firmei?
,,Intr un fel organizatiile se aseamana cu amprentele digitale. Fiecare isi are propria structura Dar, ca si in cazul amprentelor, nici o structura nu este cu adevarat unica. Toate amprentele au proprietati comune care permit clasificarea lor pe baza elementelor comune."
Stephan P. Robbins
Preluand ideea exprimata de Robbins cu atata lejeritate si la modul cel mai pragmatic, in privinta organizatiilor aceasta se regaseste ca valabila si in contextul microeconomic romanesc. Cat de multe diferentieri pot exista, structural vorbind, intre firmele americane sau germane, de pilda, si cele romanesti? Cert este ca ,,samanta" acestor diferentieri, atatea cate sunt ele, este sadita de insusi ,,seful" organizatiei, respectiv managerul acesteia acea persoana care gandeste pentru toti pornind de la ceea ce gandesc toti ceilalti. Asadar, totul depinde si porneste de la manager acest ,,motor" al existentei societatii.
Intr o lume in schimbare, imobilismul managerial este mult mai costisitor decat insasi schimbarea, este sinonim cu izolarea, cu excluderea din ,,secolul schimbarii", indiferent ce origine nationala ar avea el.
In conditiile actuale, Romania a ajuns intr un punct in care viteza trecerii la economia de piata depinde hotarator de management, de comportamentul managerului, de atitudinea fata de schimbare. Fermentul economiei de piata il reprezinta ideile noi si managerii care gandesc si actioneaza in directii noi. Desigur, managerii romani dispun de necesarul de creativitate pentru tranzitie, insa pentru manifestarea acestuia, este nevoie de o eliberare de ,,instinctele" intelectuale ale fostului management centralizat. in esenta, problemele reformei sunt unele de natura intelectuala.
Oriunde exista criza coexista pericolul si oportunitatea. Problema este ca noi reducem criza la pericol, ignorand oportunitatea, sansa oferita de aceasta. Asa se explica starea permanenta de stres decizional si de anxietate. 
Nu vom putea depasi aceasta stare decat printr o intelegere a crizei ca un cuplu de pericol si sansa, acesta fiind si fundamentul de baza a educatiei manageriale.
In cadrul confuziilor generate de aceasta criza manageriala, introducerea managementului contractual ar putea fi o solutie in orientarea managerilor. Utilitatea contractului de management a fost si inca mai este confirmata prin practica numeroaselor tari industrializate care apeleaza la acest instrument deosebit de valoros, mai ales in situatia unor tari aflate in perioada de tranzitie, cum este si cazul Romaniei.
Realizand o definire a contractului de management pe fundalul juridic care il reglementeaza si aducand completarile si modificarile stipulate prin ordonanta mentionata precizam faptul ca ,,contractul de management este acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica in calitate de proprietar si un manager, caruia ii este incredintata organizarea si conducerea activitatii proprietarului pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unui plati".
Performanta este un rezultat al functionarii societatii comerciale, o consecinta a activitatii de conducere. Ea reflecta gradul in care managerul a dus la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta pentru care s-a angajat in mod ferm prin contract de management.
Performanta poate fi apreciata atat sub aspect cantitativ prin compararea rezultatelor cuantificabile cu cele impuse prin contractul de management cat si sub aspect calitativ, care implica subiectivitatea celui care o apreciaza.
Un pas semnificativ in legislatia noastra a fost facut prin elaborarea Legii Contractului de Management Nr. 66/07.oct.1993, aplicarea acestuia facandu se in baza Normelor Metodologice privind selectia si incheierea contractului de management; aceasta constituie un element calitativ apreciabil cu efecte semnificative asupra nivelului general al activitatii manageriale din tara noastra, astfel , pentru prima data, se legifereaza ca profesie, functia de manager.
Obiectivele lucrarii de disertatie sunt urmatoarele:
1.Analiza situatiei existente(la nivelul anului de referinta 2006) la S.C. ,,Post-Com" S.A. firma, aparuta urmare a HG 371/1998, prin transformarea R.A. " POSTA ROMANA" in Companie Nationala- societate comerciala pe actiuni. S.C. ,,Post-Com" S.A se afla intr-un stadiu de dezvoltare birocratic, focalizata spre interiorul sistemului si politizata. In teritoriu pana in anul 1995 au functionat directii judetene, cand s-a trecut la faza de reorganizare , creandu-se zece directii regionale. Prin regionalizare s-a redus numarul centrelor de decizie, prin concentrarea autoritatii la nivelul directiilor regionale, a avut loc simultan o descentralizare reala si de mare amploare, prin delegarea autoritatii de la nivel ierarhic reprezentat de conducerea superioara a companiei catre directiile regionale.
Principalul scop al implementarii acestei structuri a fost ca sa se obtina o determinare a deciziilor intre nivele ierarhice: la nivelul conducerii superioare sa predomine deciziile strategice iar la celelalte niveluri cele tactice si curente.
Intrarea in vigoare incepand cu 01.03.2002 a Ordonantei nr.31 privind serviciile postale liberalizeaza piata serviciilor postale - deschide practic piata concurentei. Firme puternice precum D.H.L., T.N.T, U.P.S. dar si orice potential concurent intern are baza legala de a ataca un segment de piata pana acum protejat de legislatia noastra interna, astfel se impune programe de restructurare cu influenta directa asupra numarului de personal existent dar si cu influenta pozitiva asupra gamei de servicii oferite de Posta Romana si calitatea acestora.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Management Premiza Performantei in Cadrul Firmei SC Post-Com SA.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!