Contractul de Societate

Cuprins disertatie Cum descarc?

Introducere.4
Capitolul 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de societate comerciala.6
1.1. Notiunea contractului de societate comerciala.6
2.2. Caracterele juridice ale contractului de societate comerciala.8
Capitolul 2. Conditiile generale de fond ale contractului de societate comerciala. 12
2.1.Capacitatea partilor. 12
2.2.Consimtamantul partilor. 13
2.3.Obiectul contractului. 14
2.4. Cauza contractului . 15
Capitolul 3. Conditiile de forma ale contractului de societate comerciala. 17
Capitolul 4. Conditiile specifice de fond ale contractului de societate comerciala. 20
4.1. Affectio societatis. 20
4.2. Aportul asociatilor. 22
4.3. Participarea la beneficii si pierderi.23
Capitolul 5. Conditiile de validitate ale contractului de societate comerciala.25
Capitolul 6. Efectele contractului de societate comerciala.27
Capitolul 7. Cuprinsul contractului de societate.28
7.1. Clauzele de identificare a partilor.28
7.2. Clauzele privind identificarea viitoarei societati.28
7.3. Clauzele privind caracteristicile societatii.29
7.4. Clauzele privind conducerea si gestiunea societatii.29
7.5. Clauzele privind drepturile si obligatiile asociatilor.30
7.6. Clauzele privind sediile secundare ale societatii.30
7.7. Clauzele privind dizolvarea si lichidarea societatii.31
Capitolul 8. Modificarea actului constitutiv al societatilor.32
Capitolul 9. Contractul de societate al formelor de societate.33
9.1. Contractul de societate al societatii in nume colectiv.33
9.2. Contractul de societate al societatii in comandita simpla.33
9.3. Contractul de societate al societatii pe actiuni.34
9.4. Contractul de societate al societatii in comandita pe actiuni.35
9.5. Contractul de societate al societatii cu raspundere limitata.35
Capitolul 10. Nulitatea societatii in lumina noului Cod Civil.37
10.1. Nulitatea contractului de societate.38
Capitolul 11. Capitalul social si aportul la capitalul social.42
11.1. Capitalul social.42
11.2. Aportul la capitalul social.43
11.3. Obiectul aportului.46
Bibliografie.47


Extras din disertatie Cum descarc?

Introducere
Procedura de constituire a societatii comerciale cuprinde ansamblul formalitatilor si regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia infiintarii unei societati comerciale. Societatea comerciala este, in esenta, un contract si, de asemenea, o persoana juridica. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv. 
Pentru a putea analiza contractul de societate comerciala si a stabili regimul sau juridic este imperios necesar ca, in prealabil, sa determinam legea aplicabila acestuia, adica legea care-i va carmui conditiile de validitate si efectele. Iar cum efectul cel mai semnificativ al contractului de societate comerciala consta in crearea premiselor necesare pentru nasterea societatii a carei infiintare se urmareste, rezulta in mod logic ca legea aplicabila acestui contract va reglementa atat natura, cat si regimul juridic al societatii la a carei temelie sta. 
Orice societate trebuie in mod necesar sa fie supusa, in privinta statutului ei organic, legii unei anumite tari. O societate nu poate exista in mod valabil daca nu este regulat constituita in raport cu legea sub imperiul careia a fost infiintata si nu-si poate exercita activitatea (activitate ce presupune incheierea de acte juridice) daca nu dispune de organe de administrare si reprezentare, a caror constituire si functionare depinde, de asemenea, de legea aplicabila statutului sau personal. Pentru a cunoaste aceasta lege este necesar sa stabilim, in prealabil, nationalitatea societatii.
Conceptia care s-a bucurat de cea mai larga audienta este cea a sediului social. In aceasta conceptie, societatea va avea nationalitatea tarii in care si-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social. Aceeasi solutie rezulta si din art. 1 alin 2 al Legii 31/1990 privind societatile comerciale: "Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane"
Asadar, societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Trebuie avut in vedere faptul ca in cadrul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, intalnim cinci tipuri de societati, de care trebuie sa se tina cont o data cu intocmirea documentelor de infiintare, pentru a putea infiinta una din tipurile de societati dorite. Legea 31/1990 modificata prin OUG 37/2011 prevede ca, "in vederea desfasurarii unor activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea prezentei legi". 
Intrucat odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Civil (NCC), Codul Comercial a fost abrogat, intentia NCC fiind aceea de a reuni dreptul comercial (precum si celelalte ramuri de drept privat), intr-o singura ramura de drept, NCC constituie dreptul comun al societatilor comerciale, numite, mai nou, societati speciale. NCC dispune in art. 2 alin. 1 ca "dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil." Totusi art 2. alin. 2 declara ca NCC este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale. Asadar, ori de cate ori norma speciala nu dispune (in cazul societatilor comerciale, Legea nr. 31/1990) se aplica in subsidiar sau in completare regulile din Codul Civil. 
Potrivit noilor reglementari, societatile se impart in simple (civile) si speciale. Societatile simple sunt cele constituite prin contractul de societate, exclusiv in conditiile Codului Civil. Societatile speciale sunt toate celelalte societati, constituite, tot in baza unui contract de societate, insa in vederea exercitarii unor activitati economice sau diverse profesii, reglementate prin legi speciale, cum ar fi Legea 31/1990 privind societatile comerciale, bazata pe un control prealabil judiciar de legalitate. Asadar, una dintre schimbarile fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile si cele comerciale, cu toate frecvent intalnite in practica, au primit o forma, cu indicarea drepturilor si a obligatiilor corespunzatoare.
. Punctul de plecare in constituirea unei societati comerciale este intocmirea actului sau actelor constitutive ale viitoarei societati. Actele constitutive sunt diferite, in functie de forma juridica a societatii. Astfel, in cazul societatii in nume colectiv si a societatii in comandita simpla se va intocmi contractul de societate iar in cazul societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni si a societatii cu raspundere limitata, atat contract de societate cat si statut. 
Capitolul 1
Notiunea si caracterele juridice ale contractului de societate comerciala
1.1. Notiunea contractului de societate comerciala
Potrivit primului alineat al art. 5 din Legea societatilor comerciale, actul constitutiv poate fi reprezentat de unul sau mai multe inscrisuri cu semnificatie si continut juridic diferit, criteriul de distinctie constituindu-l forma juridica a societatii pentru care au optat asociatii. Contractul de societate este modelul originar, prototipul actului constitutiv al oricarei societati comerciale, in timp ce statutul, este doar un act dezvoltator al contractului de societate. Ele difera atat ca functie cat si sub aspectul continutului: contractul de societate este actul prin care se constituie societatea comerciala iar statutul este actul care cuprinde regulile potrivit carora este organizata si functioneaza societatea. In lipsa unor distinctii legale clare intre aceste doua documente, din cauza confuziei create, legiuitorul a promovat o conceptie unificatoare cu privire la rolul acestora, stabiliind ca ele pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Aceeasi denumire o poate avea numai statutul sau numai contractul de societate, atunci cand legea nu prevede obligatia intocmirii ambelor documente. 
Conchidem ca actul constitutiv va putea fi incheiat in trei forme juridice:
-fie sub forma a doua acte juridice separate (contract de societate si statut) constatate prin doua inscrisuri distincte, care pot fi numite impreuna act constitutiv;
-fie sub forma a doua acte distincte, incheiate insa sub forma unui inscris unic, numit act constitutiv;
-fie sub forma unui singur act juridic, creat prin contopirea contractului si statutului, numit act constitutiv, continut intr-un singur inscris.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Societate.docx

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii
Dana. A. Popescu, ,,Contractul de societate comerciala", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996
Ioan Schiau, Titus Prescure "Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. Analize si comentarii pe articole", Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007, p.40
Octavian Capatana "Societatile comerciale", Editura Lumina Lex, 1996
Ion Turcu, "Tratat teoretic si practic de drept comercial", volumul al II-lea, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008
Philippe Merle, ,,Droit Commercial. Societes commerciales", Dalloz, Paris, 1990
Claudia Rosu, Lavinia Tec, ,,Drept societar. Curs universitar", Editura Mirton, Timisoara, 2004
Francisc Deak, ,,Tratat de drept civil. Contracte speciale", Editura Actami, Bucuresti, 1999
Dan A. Popescu, ,,Contractul de societate", Editura. Lumina Lex, Bucuresti, 1996
Paul Vasilescu, ,,Relativitatea actului juridic. Repere pentru o noua teorie generala a actului de drept privat" Editura Rosetii, Bucuresti, 2003
Lavinia Tec, ,,Constituirea si functionarea societatilor comerciale", Editura World Teach, Timisoara 2006
Stanciu D. Carpenaru, ,,Tratat de drept comercial roman", editia a II-a, Editura Universul juridic, 2009
Mircea Costin, Corina Aura Jeflea, "Societatile comerciale de persoane", Editura Lumina Lex, 1999 Stanciu D. Carpenaru, ,,Drept comercial roman", editia a V-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004
Ioan Adam, Codrut Nicolae Savu, ,,Legea societatilor comerciale. Comentarii si explicatii", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010
I.L. Georgescu, ,,Drept comercial roman", volumul II Editura ALL BECK, Bucuresti, 2002
Ciutacu Florin, ,,Codul comercial roman adnotat", Editura Sigma, Bucuresti, 2001
Francisc Deak, "Tratat de drept civil. Contracte speciale ", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999
Gheorghe Piperea ,,Societati comerciale, piata de capital", Editura All Beck, Bucuresti, 2005
Yves Guyon, ,,Affectio societatis", Editura Juris-Classeur, 2000
Stanciu D. Carpenaru, ,, Drept comercial roman", editia a III-a Editura ALL Beck, Bucuresti, 2000
Dan Lupascu, ,,Legislatia taxelor de timbru si timbrului judiciar", Editura ALL, Bucuresti, 1996
Angheni S., Stoica C., Volonciu M., Drept comercial, Editura Universitara, Bucuresti, 2003
Carpenaru, Stanciu D., Drept comercial roman, editia a VIIIa revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008;
O. Capatana, Societatile comerciale, Ed. LuminaLex, Bucuresti, 1996
Ioan Schiau, Note de curs drept comercial, 2010
Articole
Gheorghe Piperea, ,,Despre simplificarea procedurii de inregistrare si autorizare a functionarii societatilor comerciale" in Pandectele Romane, nr. 1/2002, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2002
Dan. Ciobanu, ,,Inadmisibilitatea obligarii prin ordonanta presedintiala a unei persoane fizice sau juridice de a se asocia cu alte persoane fizice sau juridice" in Dreptul nr. 2/1992
Marius Scheaua,"Unele probleme legate de obiectul de activitate al societatii comerciale", in Dreptul nr. 9/1994
Gheorghe Beleiu, ,,Capacitatea juridica a societatilor comerciale in Romania", in Revista de drept comercial, nr. 1/1991
Vasile Patulea, ,,Partea cuvenita fiecarui asociat din beneficiile realizate", Dreptul nr. 8/1992, 
Cristian Gheorghe, Nulitatea contractului de societate si nulitatea persoanei juridice in noul Cod civil, in Revista Dreptul, nr. 6/2010
Acte normative
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata
Noul Cod Civil (NCC)
Ordonanta de Guvern 26/2000 privind asociatiile si fundatiile
Jurisprudenta
Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia comerciala, decizia nr. XXII/2006, in Monitorul Oficial nr. 936/20. 11. 2006
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr. 303/1994, http://www.e-juridic.ro
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr. 128/1993 in Dreptul nr. 8/1994
Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr. 2310/1997, Dreptul nr. 6/1998
Surse electronice
http://www.e-juridic.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!