Contractul - donație

Cuprins disertație

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. Consideratii generale privind contractele 4
1.1. Notiunea privind contractul 4
1.2. Caractere juridice si conditii de validitate ale contractului 5
1.3. Clasificarea contractelor: 6
1.4. Efecte ale contractelor 10
CAPITOLUL II.Contractul de donatie 14
2.1. Notiune si caracterele juridice ale contractului de donatie. 14
2.2. Conditii de validitate ale contractului de donatie. 16
2.3. Conditii de forma. Categorii de donatii exceptate de la regula formei autentice a contractului de donatie 23
2.3.1. Donatii simulate 25
2.3.2. Donatii indirecte 28
2.3.3. Darurile manuale 30
2.4. Conditia autorizarii donatiilor facute anumitor persoane juridice, institutiilor publice sau statului 33
CAPITOLUL III.Efectele contractului de donatie 34
3.1. Efectele intre parti 34
3.2. Opozabilitatea efectelor contractului fata de terti 38
3.3. Cauzele legale de revocare a donatiilor 39
3.3.1 Principiul irevocabilitatii donatiilor 39
3.3.2. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 41
3.3.3. Revocarea pentru ingratitudine 43
STUDIU DE CAZ 46
CONCLUZII 53
BIBLIOGRAFIE 56


Extras din disertație

INTRODUCERE
Materia contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor civile si comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia bunurilor (de exemplu, vanzarea - cumpararea, donatie, schimbul, imprumuarea), de folosinta si conservarea lor (de exemplu, locatiunea, depozitul) ori crearea de valori (de exemplu antrepriza).
In dreptul roman contractul de donatie (practum donatignis) era recunoscut ca o intelegere neformala prin care ,,o parte, donator, pune la dispozitia unei alte parti, donatar, cateva valori din contul patrimoniului sau, cu scopul maririi patrimoniului, celui din urma (animus donanoi). Donatia poate fi infaptuita in diverse forme juridice: transmiterea nemijlocita a dreptului de proprietate asupra bunului, in particular, plata sumei de bani, in forma acordarii dreptului de servitute. Un caz aparte al donatiei era promisiunea de a pune ceva la dispozitie, de a savarsi niste actiuni determinate - promisiunea de donatie.
Deci, inca legislatia romana privea donatiunea ca un act prin care o parte numita, donator, isi micsoreaza patrimoniul in favoarea celeilalte parti, numita donatar, cu scopul de a o imbogati.
Contractul de donatie nu era recunoscut de catre clasicii juristi romani ca un contract tipic (contractus), dar se atribuia la intelegeri nefiind inclus in nici categorie de contracte (pacta).
In cursul dezvoltarii ulterioare a legislatiei, unele din aceste intelegeri (pacta) au primit apararea citarii (pacta legitima). In aceasta ordine de idei, I.A.Pokrovskii scria: ,,Un astfel de statut l-a primit si data, dar mai ales promisiunea de donatie -  donatio. Donatio poate fi efectuata pe cele mai diverse cai: transmiterea nemijlocita a bunului, iertarea datoriei, promisiunea de donatie; ultima nu numai in perioada republicii, dar si in dreptul juristilor clasici, fiind valabila doar atunci cand imbraca forma stipulatio. Un simplu pactum donatious putere juridica nu avea."
Prin stipulatio in dreptul roman se intelegea o oarecare formula magica prin care fata de o persoana se adresa o intrebare, iar aceasta din urma, raspundea, ca da sau face la ceea ce a fost ca interogata.
In acelasi timp dreptului roman ii era cunoscut si revocarea donatiunilor. Asa donatorul putea revoca donatiunea pentru ingratitudinea donatarului.
La origine, ingratitudinea a fost o cauza de revocare a donatiei numai in cadrul raporturilor dintre patroni si clienti. In epoca lui Justinian aceasta cauza de revocare a fost extinsa si la alte donatii.
Daca patronul a facut o donatie clientului sau, iar dupa aceea i s-a nascut un copil (survenire de copii) poate iarasi sa revoce actul de libertate.
In cazul donatiunii cu sarcini (donatorul trebuie sa faca o prestatiune pentru un tert), daca sarcina nu este executata, donatorul poate revoca actul prin actio pracscriptis verbis sau prin condictio causa data causa non secuta.
CAPITOLUL I. 
Consideratii generale privind contractele
1.1. Notiunea privind contractul
Potrivit art.1166 din Codul civil, contractul reprezinta acordul dintre doua sau mai multe persoane prin care isi manifesta vointa cu intentia de a constitui, de a modifica sau de a stinge un raport juridic. 
Stiinta dreptului civil considera aceasta definitie ca fiind incompleta, deoarece nu sunt enumerate toate efectele pe care le poate produce un contract, cum ar fi modificarea si stingerea unui raport juridic. De aceea intr-o definitie mai relevanta contractul se poate defini ca acordul de vointa realizat intre doua sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic, dand nastere unei obligatii sau constituind un drept real, a modifica sau in momentul in care partile contractante si-au exprimat vointele concordante, cu respectarea conditiilor de fond si de forma cerute de lege, prin raportare la specificul fiecarui tip de contract .
Incheierea contractului este guvernata de principiul libertatii contractuale deoarece orice contract este creatia unei vointe umane . 
Codul civil roman de la 1864 consacra, cu titlu de principiu de drept, libertatea oricarei persoane fizice sau juridice de a incheia orice tip de contracte. Acest principiu este consacrat in doctrina sub denumirea de principiul libertatii contractuale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul - donatie.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Albu I., Contractul si raspunderea contractuala, Editura Dacia, 1994
2. Alexandresco D., Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil roman, vol. IV, Editura Socec, Bucuresti, 1913
3. A. Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil, Editura Hamangiu, 2012
4. Chirica D., Drept Civil. Contracte speciale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994
5. Deak Fr., Tratat de drept civil -  Contracte speciale, Editura Actami, Bucuresti, 1999
6. Deak Fr., Tratat de drept civil -  Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007
7. Deak Fr., St. Carpenaru, Contracte civile si comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993
8. Florescu D., Drept civil -  Contractele speciale, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2006
9. Florescu D., Contracte Civile, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011
10. Gradinaru Nicolae, Drept civil. Contracte civile speciale, Editura AIUS Craiova, 2010
11. Gradinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independenta Economica, 2004
12. Gradinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independenta Economica, 2008
13. Ivascu A., Vointa juridica, Studia Napocensis, Editura Academiei, Bucuresti, 1974
14. Malaurie Ph., L. Aynes, Cours de droit civil, Editura Cujas, Paris, 1989
15. Motica R. I., F. Motiu, Contracte special- in noul cod civil.Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011
16. Mursean M., Contracte civile Vol II, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996
17. Pop L., Drept civil. Teoria generala a oblgatiilor. Tratat, editie revazuta, Editura Fundatiei ,,Chemarea", Iasi, 1994
18. Prescure Titus, Andreea Ciurea, ,,Contracte civile", Editura Hamangiu, Bucuresti 2007
19. Stanciulescu Liviu, Drept civil. Partea speciala. Contracte si succesiuni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2006
20. Stanescu C., Barsan C. Drept civil, Universitatea Bucuresti, 1998
21. Zinveliu I. Contracte civile, Editura Dacia, 1978


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!