Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

Cuprins disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I 1
DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL
1.1. Bilanţul contabil - document contabil de sinteză 
privind situaţia patrimonială 1
1.2. Structura patrimonială specifică bilanţului 5
1.3. Directiva a IV-a a comunităţii europene privind bilanţul 7
1.4. Normele contabile din românia privind bilanţul contabil 9
CAPITOLUL II 12 
LUCRĂRILE CONTABILE PRELIMINARE ÎNTOCMIRII BILANŢULUI CONTABIL
2.1. Verificarea şi înregistrarea în conturi a operaţiilor 
economico-financiare 12
2.2 Intocmirea balanţei conturilor înainte de inventariere 13
2.3 Inventarierea generală a patrimoniului 14
2.4. Contabilizarea operaţiilor de regularizare 20
2.5. Verificarea concordanţei datelor din contabilitatea sintetică 
cu cele din evidenţa operativă şi analitică 27
2.6. Întocmirea balanţei conturilor după inventariere 28
2.7. Determinarea rezultatului exerciţiului şi 
contabilitatea repartizării profitului 31
2.8. Distribuirea profitului sau finanţarea pierderii 32
2.9. Redactarea bilanţului contabil 34
CAPITOLUL III 37
INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL
3.1. Aspecte generale privind analiza bilantului 37
3.2. Conceptul de bilanţ funcţional 41
3.3. Construcţia bilanţului funcţional 49
BIBLIOGRAFIE 81


Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I
DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL
1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ
Bilanţul reprezintă un instrument contabil de mare importanţă în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea finanţelor, utilizarea şi recuperarea fondurilor, cât şi pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii şi a unor răspunderi şi cointeresări provenite din activitatea de gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului.
Conducerea eficientă a activităţii oricărui agent economic şi cunoaşterea rezultatelor obţinute, inclusiv a aspectelor legate de rezultatele finale, sunt posibile în activitatea curentă prin analiza datelor asigurate de evidenta economică, în cadrul căreia locul cel mai important îl ocupă evidenţa contabilă, însă în cea de perspectivă acest deziderat se poate realiza numai prin analiza informaţiilor pe care le oferă bilanţul contabil.
Bilanţul contabil poate fi definit ca reprezentând documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor economici şi instituţiilor publice, învr-o formă sistematică şi unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată şi un control al activităţii derulate şi rezultatelor obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune.
Datorită posibilităţilor sale informative, bilanţul constituie un instrument
deosebit de important în procesul de fundamentare a deciziilor pe care le adoptă organele de conducere în vederea dirijării activităţii curente şi îndeosebi a celei de perspectivă, precum şi pentru efectuarea îndrumării,şi a controlului privind modul de îndeplinire a prevederilor de natura economică şi financiară.
Bilanţul contabil, prin structura pe care o are şi implicit prin datele pe care le conţine, reflectă, în comparaţie cu anul precedent şi după normele metodologice unitare, în mod sistematizat şi sintetizat, activitatea desfăşurată de fiecare agent economic la sfârşitul fiecărui trimestru şi pentru întregul an financiar.
Importanţa pe care o prezintă bilanţul, în mod sintetizat, se poate reliefa prin următoarele aspecte mai importante:
• constituie mijloc de cunoaştere, control şi analiză a activităţii agenţilor economici de către consiliile de administraţie, adunările generale ale acţionarilor sau asociaţilor, de organele fiscale, de statistică şi altele;
• informaţiile pe care le oferă stau la baza fundamentării a numeroase decizii privind activitatea curentă şi îndeosebi cea de perspectivă;
• constituie un factor mobilizator pentru îmbunătăţirea conţinutului şi organizării evidenţei contabile, care trebuie să asigure datele necesare, exacte şi la timp, în vederea elaborării sale în mod corespunzător şi la termenele prevăzute.
Condiţia fundamentală pe care trebuie să o îndeplinească bilanţul o constituie reflectarea realităţii privind elementele de activ şi de pasiv existente la dispoziţia agentului economic. în acest scop este necesar ca operaţiile economice să fie înregistrate integral, corect şi la timp, pe baza documentelor justificative în care au fost consemnate. Se impune compararea periodică a operaţiunilor din conturi cu situaţia de pe teren, şi verificarea exactităţii înregistrărilor din conturi.
Pentru asigurarea conţinutului real al bilanţului contabil este foarte important sa se calculeze cât mai exact costul efectiv, iar evaluarea indicatorilor importaţi să se facă la aceste costuri la preţuri efective.
Bilanţul contabil trebuie să prezinte datele după un sistem unitar, după aceleaşi norme metodologice, ceea ce determină aprecierea corectă şi comparativ a activităţii şi pentru realizarea centralizării la direcţiile generale ale finanţelor şi controlul financiar de stat şi la alte organisme interesate.


Fisiere în arhivă (2):

  • Delimitari si Premise Privind Bilantul Contabil
    • cuprins.doc
    • Delimitari si Premise Privind Bilantul Contabil.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!