Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2

Cuprins disertatie Cum descarc?

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 
1.1. Definitia auditului public intern ,tipuri de audit
1.2. Organizarea auditului public intern in Romania 
1.3 Norme de functionare a auditului public intern 
1.3.1. Elaborarea planului de audit public intern
1.3.2. Referatul de justificare 
1.3.3. Structura planului de audit public intern 
1.3.4. Actualizarea planului de audit public intern 
1.4 Prezentarea institutiei publice supusa auditarii
2. CAPITOLUL II: DERULAREA PLANULUI DE ACHIZITII LA PRIMARIA SECTOR 1- ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE 
2.1. Scopul misiunii de audit
2.2. Ordinul de serviciu
2.3. Declaratia de independenta
2.4. Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern
2.5. Colectarea si prelucrarea informatiilor
2.6. Analiza riscurilor
2.6.1. Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile
2.6.2. Identificarea riscurilor
2.6.3. Determinarea punctajului total
2.6.4. Tabelul puncte tari si puncte slabe
2.6.5. Tematica in detaliu a misiunii de audit
2.6.6. Factorii de analiza a riscurilor si nivelul de apreciere
2.7. Elaborarea proiectului de raport de audit
2.7.1. Introducere
2.7.2. Obiective
2.7.3. Tehnici si instrumente de audit public intern
2.7.4. Documente si materiale examinate in cadrul unitatii
2.7.5. Materialele intocmite pe timpul auditarii
2.7.6. Constatari si recomandari
2.7.7. Concluzia finala
3. CAPITOLUL III : CONCLUZII, RECOMANDARI


Extras din disertatie Cum descarc?

1. CAPITOLUL I :
APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA
1.1. Definitia auditului public intern ,tipuri de audit
Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica 
sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. 
Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit: 
a) Auditul de sistem - reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora; 
b) Auditul performantei - examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 
c) Auditul de regularitate - reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile. 
1.2. Organizarea auditului public intern in Romania 
In conformitate cu art. 4 din Legea privind auditul public intern, auditul public intern este organizat astfel: 
a) UCAAPI - structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, constituita din compartimente de specialitate, in directa subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, care efectueaza si misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale. UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI; 
b) CAPI - organism cu caracter consultativ, constituit din 11 membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice, condus de un presedinte. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern in sectorul public; 
c) Compartimentele de audit public intern din entitatile publice - structuri functionale de baza in domeniul auditului public intern, care exercita efectiv functia de audit public intern. 
1.3. Norme de functionare a auditului public intern 
Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern. 
- Planificarea activitatii de audit public intern bazata pe analiza riscurilor 
1.3.1. Elaborarea planului de audit public intern : 
Planul de audit public intern se intocmeste anual de catre compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare: 
a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe, proiecte sau operatiuni; 
b) Criteriile semnal, sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: eficiente constatate anterior in rapoartele de audit; deficiente constatate in procesele-verbale incheiate in urma inspectiilor; deficiente consemnate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem;analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale functionarii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute in mediul in care evolueaza sistemul auditat; 
c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducatorii entitatilor publice sunt obligati sa ia toate masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse in planul anual de audit public intern al entitatii publice, realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat; 
d) Numarul entitatilor publice subordonate; 
e) Respectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la 3 ani; 
f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata; 
g) Recomandarile Curtii de Conturi. 
Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza. 
Conducatorul entitatii publice aproba proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent. 
Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat in arhiva institutiei publice impreuna cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale. 
1.3.2. Referatul de justificare 
Proiectul planului anual de audit public intern este insotit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan. 
Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective. 
1.3.3. Structura planului de audit public intern 
Planul anual de audit intern are urmatoarea structura: 
- scopul actiunii de auditare; 
- obiectivele actiunii de auditare; 
- identificarea,descrierea activitatii,operatiunii supuse auditului public intern; 
- identificarea,descrierea entitatii,entitatilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfasura actiunea de auditare; 
- durata actiunii de auditare; 
- perioada supusa auditarii; 
- numarul de auditori proprii antrenati in actiunea de auditare; 
- precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se incheie contracte externe de servicii de expertiza-consultanta (daca este cazul); 
- numarul de auditori care urmeaza sa fie atrasi in actiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!