Diagnosticarea economico-financiară a SC S.M.A.R.T. SA

Cuprins disertație

Introducere .. 4
CAPITOLUL 1: Consideratii teoretice privind diagnosticarea firmei 5
1.1. Necesitatea diagnosticarii intreprinderii . 5
1.2. Diagnosticul financiar al firmei in cadrul diagnosticului general 7
1.3. Indicatori in cadrul diagnosticului financiar 8
1.3.1. Indicatori ai trezoreriei 8
1.3.2. Indicatori ai starii financiare .. 12
1.3.3. Indicatori ai structurii financiare ... 13
CAPITOLUL 2: Prezentarea generala a S.C. S.M.A.R.T.- S.A. . 15
2.1. Scurt istoric 15
2.2 Structura organizatorica si functionala a S.C. S.M.A.R.T.- S.A. .. 15
2.3 Evolutia principalilor indicatori ai activitatii S.C. S.M.A.R.T.- S.A. .. 17
2.3.1 Evolutia principalilor indicatori economico-financiari din perioada 2011-2014 .. 17
2.4. Concluzii privind coordonatele generale ale desfasurarii activitatii S.C. S.M.A.R.T.- S.A.. ... 19
CAPITOLUL 3: Diagnosticarea activitatii S.C. S.M.A.R.T.- S.A. ... 21
3.1 Analiza SWOT a activitatii societatii S.C. S.M.A.R.T.- S.A. .. 21
3.1.1 Puncte tari 21
3.1.2 Puncte slabe . 21
3.1.3 Oportunitati .. 21
3.1.4 Riscuri ... 22
3.2 Diagnostic specializat privind activitatea economico-financiara a S.C. S.M.A.R.T.- S.A. ... 22
3.2.1. Diagnosticul patrimoniului . 22
3.2.2. Diagnosticare prin comparare . 25
3.2.3 Diagnosticul rentabilitatii . 26
3.2.4 Analiza riscului intreprinderii ... 27
3.3 Concluziile diagnosticarii activitatii S.C. S.M.A.R.T.- S.A. .. 32
CAPITOLUL 4: Propuneri de imbunatatire a activitatii firmei si de crestere a eficientei economice 33
Capitolul 5 Concluzii .. 38
Bibliografie 39


Extras din disertație

Introducere
Prin intermediul acestei lucrari mi-am propus scoaterea in evidenta a modului in care informatiile situatiilot financiare sunt prezentate si valorificate pentru caracterizarea pozitiei financiare a intreprinderii, caracterizarea activitatii firmei si a performantelor sale. Situatiile financiare ale intreprinderii reprezentad ce mai important mijloc prin careinformatiile contabile sunt puse la dispozitia decidentilor. Intreprinderea publica anual situatiile financiare, intr-un mod cat mai explicit.
Lucrarea de fata este destinata analizei economico-financiare a intreprinderii S.C.SMART-S.A., pe baza informatiilor ce se regasesc pe site-ul intreprinderii cu privire la evidenta contabila si activitatea intreprinderii si in urma stagiului de practica pe care l-am desfasurat in cadrul acesti companii, lucrarea fiind impartita in 5 capitole
In primul capitol sunt prezentate notiunile tereticeprivind diagnosticul intreprinderii, respectiv aspecte legate de necesitatea diagnosticarii intreprinderii, diagnosticul financiar al acesteia, prezentarea indicatorilor din cadrul diagnosticului financiar (de trezorie, de stare financiara, de structura financiara). In cel de al doilea capitol am incercat sa prezint pe scurt societatea S.C.SMART-S.A., a structirii organizatorice, evolutia principalilor indicatori ai activitaiti cat si pe cei economico financiari din perioada 2011-2013
In capitolul al III-lea am am abordat in mod concret diagnosticul activitatii S.C.SMART-S.A.,. In acest capitol am inclus analiza SWOT cat si diagnosticul specializat privind activitatea economico financiara a sa in cadrul caruia am inclus diganosticul patrimoniului, cel al rentabilitatii cat si analiza riscului de faliment.
In penultimul capitol am incercat sa propun anumite activiati de imbunatatire a activitatii firmei cat si de crestere a eficentei sale economice cu exemple clare pe care le.am observat in cadrul firmei.
In incheiere am concluzionat aspectele cele mai importante referitoare la analiza capitolelor.
CAPITOLUL 1: Consideratii teoretice privind diagnosticarea firmei
1.1.Necesitatea diagnosticarii intreprinderii
Ca si activitate practica, analiza de ansamblu a firmei are un caracter permanent indiferent daca este realizata de un compartiment din interiorul firmei, sau de un organism si nu reprezinta un scop in sine, ci este un mijloc utilizat pentru atingerea unor obiective, oferind solutii pentru a se fundamenta in mod corespunzator deciziile.
Realizare oricarui obiectiv, indiferent de complexitate din activitatea firmei nu se realizeaza prin analiza acestuia ci mai ales pe baza actiunii factorului uman, utilizand diagnosticul stabilit, concluziile desprinse ce dirijeaza eforul pentru a avea efecte maxime.
Asadar diagnosticul general al intreprinderii are ca si obiectiv principal evidentierea ,,starii de sanatate a firmei" fara a propune aplicarea deciziilor si a programului de redresare. Rolul acestui diagnostic nu este unul pasiv ci indica directiile strategice pe care trebuie sa se axeze intreprinderea pe viitor, oferind informatii despre punctele forte si punctele slabe, despre sansele de viitor ale intreprinderii si despre riscurile posibile.
Activitatea legata de diagnosticul firmei este realizata de conducerea intreprinderii, de specialisti interni si externi si de cadrele abilitate din cadrul acesteia. Cele mai mari sanse de realizare a unui diagnostic util o au specialistii interni si externi.
In functie de scop, diagnosticul intreprinderii se poate restrange la anumite probleme sau poate fi extins si privit ca si diagnostic global.
Indiferent de activitatea intreprinderii, se impune efectuarea cu regularitate a diagnosticului pentru a conoaste in mod continuu starea de sanatate a acesteia.
Din punct de vedere practic apar situatii in care firma se confruta cu anumite dificultati grave ce necesita un diagnostic mai complex in cadrul ,,procedurii de alerta" ce este initiata de Curtea de Conturi, de tribunal sau este trecuta in regim de supraveghere daca intreprinderea este cu capital majoritar de stat sau cu capital integral de stat.
Diagnosticul general, cuprinde mai multe caracterisitici, cei 5 M dupa cum se face referire si in litaratura de specialitate:
- Man (omul) este reprezentat de potentialul angajatilor (compentente, calitate, dimensiune)
- Money (bani) ce vizeaza problemele financiare
- Marchandise (marfa) ce evidentiaza starea produselor sau a serviciilor prestate de intreprindere (cantitate, stocuri, calitate)
Evaluarea din punct de vedere financiar a intreprinderii este practic rezultatul procesului de diagnsticare si evaluare, ce apare ca un proces strategic ce este utila mai ales in cazul negocierii intreprinderii.
Operatiunea de evaluare se desfasoara in viziunea contabila ca o evolutie statica, urmarind intreprindecera ca un patrimoniu ce este compus din elemente independente a caror suma reprezinta valuarea ce constituie firma ca pe o investitie complexa, valuare ce este data de suma veniturilor viitoare de realizat a intreprinderii.
Valuarea intreprinderii este privita din punct de vedere practic ca si situatia sa concurentiala, calitatea serviciilor sau a produselor, climatul social, modul de gestionare si calitatea sa, competenta personalului.
Pentru a realiza diagnosticul firmei ar trebui parcurse cel putin cateva etape:
-  Analiza intreprinderii
-  Analiza mediului intern a intreprinderii (produse, angajati, active, pasive)
-  Analiza mediului extern a intreprinderii (concurenta, piata, clientii)


Fisiere în arhivă (1):

  • Diagnosticarea economico-financiara a SC S.M.A.R.T. SA.pdf

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Bailesteanu Gh, 1997, Diagnostic, risc si eficienta in afaceri, Timisoara, Editura Mirton,
2. Cristea H., Stefanescu N., 1996, Gestiunea financiara a intreprinderii, Timisoara, Editura Mirton
3. Cristina L., 2013, Bazele contabilitatii, Bucuresti, Editura ASE
4. Mirela P., Daniela A., 2012 , Contabilitate financiara, Bucuresi, Editura ASE
5. Parvu Fl., Vasile Deac, 2013, Management, Bucuresti, Editura A.S.E
6. Parvu Fl., Stanescu A., 2012, Management, Bucuresti, Editura A.S.E.
7. Parvu Fl., Olaru S., 2008, Managementul Intreprinderii, Bucuresti, Editura Lumina Lex
8. Parvu Fl., Nedelea S., 2008, Managementul Organizatiei, Bucuresti, Editura A.S.E.
9. Parvu Fl., Pricop M., Bigu C., 2003, Managementul Intreprinderii, Bucuresti, Editura Tribuna Economica
10. Silvia Sumedrea, 2012, Managementul organizatiei, Bucuresti, Editura ASE
Webografie
1. http://www.smart-sa.ro
2. http://www.transelectrica.ro
3. http://www.dex.ro
4. http://www.risco.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!