Lucrari de Disertatie pentru Drept Civil

doc

Imperativul Interzicerii Recurgerii la Forta Armata in Relatiile Internationale

REZUMAT SI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulata ,,Imperativul interzicerii recurgerii la forta armata in relatiile internationale" este structurata in patru mari capitole, concluzii si bibliografie reprezentativa. Prima parte a lucrarii analizeaza problematica razboaielor juste care sunt cele care nu au un caracter cotropitor si agresiv, ci urmaresc apararea popoarelor impotriva asupririi nationale. Dreptul la aparare este un drept indiscutabil, razboiul de aparare, actiunea de respingere a actiunii de cotropire sunt pe deplin justificate. Cel ce se apara ,,nu poate infaptui o nedrept... vezi detalii

doc

Statutul Juridic al Minoritatilor Nationale din Ucraina

REZUMAT SI CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie: resortisanti, minoritati, straini, apatrizi, ICNUR, drept de veto, relatii interetnice. Rezumat: Lucrarea intitulata ,,Statutul juridic al minoritatilor nationale din Ucraina" este constituita din doua mari capitole urmate de concluzii si bibliografie selectiva reprezentativa. In primul capitol am analizat drepturile si libertati egale pentru toti cetatenii tarii precum si egalitatea acestora in fata legii, mentiune care este prezenta in Constitutia Romaniei si in Legea privind minoritatile nationale (art. l). Am considerat important sa mentio... vezi detalii

doc

Aplicarea in Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Notiuni introductive Etimologic, cuvantul contencios provine prin filiera franceza (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certaret, adjectivul substantivului contentio = conflict, disputa, confruntare. Notiunea de contencios administrativ este o notiune traditionala a dreptului administrativ, fiind utilizata pentru a delimita caile de atac jurisdictionale impotriva actelor si operatiunilor administrative de recursurile administrative obisnuite. Un recurs, deci o cale de atac, dobandea caracter jurisdictional (contencios) ori de... vezi detalii

doc

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astazi insa, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleaca asupra acestei institutii mai mult ca oricand. Necesitatea protejarii unor interese nationale si existenta unor categorii de persoane fizice carora trebuie sa li se asigure o protectie speciala din diverse ratiuni au condus la adoptarea de reglementari care contureaza regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Prin ocrotirea persoanei fizice se intelege ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul carora se as... vezi detalii

doc

Raportul donatiilor

Conform prevederilor legale, orice persoana fizica poate dispune liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, astfel incat patrimoniul lasat la moarte poate fi, valoric cu totul neinsemnat; nimeni nu este obligat sa lase o mostenire, chiar daca are rude apropiate sau sot supravietuitor. Dar dreptul de dispozitie, drept exclusiv si absolut, poate fi exercitat numai in limitele si cu modificarile determinate de prevederile legale Astfel de limitari - cele mai importante ale dreptului de dispozitie in materia analizata sunt prevazute in favoarea unor rude apropiate ale defunctului (desc... vezi detalii

Hopa sus!