Lucrări de Disertație pentru domeniul Drept Civil

doc

Imperativul Interzicerii Recurgerii la Forța Armată în Relațiile Internaționale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Imperativul interzicerii recurgerii la forţa armată în relaţiile internaţionale” este structurată în patru mari capitole, concluzii şi bibliografie reprezentativă. Prima parte a lucrării analizează problematica războaielor juste care sunt cele care nu au un caracter cotropitor şi agresiv, ci urmăresc apărarea popoarelor împotriva asupririi naţionale. Dreptul la apărare este un drept indiscutabil, războiul de apărare, acţiunea de respingere a acţiunii de cotropire sunt pe deplin justificate. Cel ce se apără „nu poate înfăptui o nedreptate", a... vezi detalii

doc

Statutul Juridic al Minorităților Naționale din Ucraina

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie: resortisanţi, minorităţi, străini, apatrizi, ICNUR, drept de veto, relaţii interetnice. Rezumat: Lucrarea intitulată „Statutul juridic al minorităţilor naţionale din Ucraina” este constituită din două mari capitole urmate de concluzii şi bibliografie selectivă reprezentativă. În primul capitol am analizat drepturile şi libertăţi egale pentru toţi cetăţenii ţării precum şi egalitatea acestora în faţa legii, menţiune care este prezentă în Constituţia României şi în Legea privind minorităţile naţionale (art. l). Am considerat important să menţionăm că... vezi detalii

doc

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare. Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative de recursurile administrative obişnuite. Un recurs, deci o cale de atac, dobândea caracter jurisdicţional (contencios) ori de... vezi detalii

doc

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând. Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie specială din diverse raţiuni au condus la adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Prin ocrotirea persoanei fizice se înţelege ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora se as... vezi detalii

doc

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoana fizica poate dispune liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, astfel incat patrimoniul lasat la moarte poate fi, valoric cu totul neinsemnat; nimeni nu este obligat sa lase o mostenire, chiar daca are rude apropiate sau sot supravietuitor. Dar dreptul de dispozitie, drept exclusiv si absolut, poate fi exercitat numai in limitele si cu modificarile determinate de prevederile legale Astfel de limitari - cele mai importante ale dreptului de dispozitie in materia analizata sunt prevazute in favoarea unor rude apropiate ale defunctului (desc... vezi detalii

Hopa sus!