Lucrări de Disertație pentru domeniul Drept Comercial

doc

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii, deoarece activez în domeniul contabil, astfel am ocazia să asimilez noi cunoştinţe cu privire la tema analizată. Abordarea temei proiectului a stârnit interesul multor economişti, dar şi magistraţi, de-a lungul timpului. Totodată, trebuie menţionat că această temă prezintă un interes deosebit şi la nivel macroeconomic, care se confruntată în prezent cu o criză profundă manifestată prin numeroase comp... vezi detalii

doc

Patru principii ale dreptului internațional public - cooperarea internațională, autodeterminarea, egalitatea în drepturi și respectarea obligațiilor internaționale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE Dezvoltare istorică,autodeterminare,egalitate,suveranitate REZUMAT Suveranitatea statelor reclamã ca relaţiile dintre ele sã se stabilească de la egal la egal, acest principiu fiind denumit deseori şi principiul suveranităţii statelor. Statele sunt egale în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care decurg din suveranitatea lor, drepturi care trebuie respectate în mod egal de toate statele. Ele trebuie -şi îndeplinească în mod egal şi obligaţiile pe care şi le asumă. Egalitatea în drepturi redã concepţia egalităţii funcţionale sau absolute, aceast... vezi detalii

doc

Contractul internațional de vânzare de mărfuri

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul tradiţional al acestei naturi şi una largă care include şi formele moderne de desfăşurare a relaţiilor economice internaţionale. Stricto sensu comerţul internaţional cuprinde totalitatea operaţiunilor de import-export de mărfuri, lucrări şi servicii pe care le desfăşoară persoanele fizice sau persoanele juridice având calitatea de subiecte ale dreptului comerţului internaţional cu parteneri de naţionalitate străină sau bunuri aflate în tranzit int... vezi detalii

doc

Administratorul societăților pe acțiuni

CAPITOLUL I PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR 1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori În cadrul elaborării prezentei lucrări mi-am propus să expun cât mai multe informații cu privire la noțiunea de administrator al unei societăți pornind de la considerentul că acesta ocupă funcția centrală în cadrul unei entități de care depinde succesul sau eșecul acesteia. În cadrul acestui prim capitol urmează să expun informații din spectrul noțiunii calității de administrator, urmând ca pe parcursul acestuia să prezint categoriile de persoane care pot o... vezi detalii

docx

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență

Introducere Opiniile exprimate în această lucrare rezultatul unei analize critice a teoriilor actuale și a jurisprudenței în materie și au ca scop să ofere o înțelegere mai detaliată a procedurilor de insolvență. Pornind de la aspectele reglementate de legislația în vigoare, lucrarea prezintă domeniul de aplicare a legii, termenii și expresiile specifice, delimitarea rolurilor în cadrul procedurii (practician în insolvență, creditor, debitor, administrator judiciar, lichidator, expert, administrator special), costurile aferente procedurii, acțiunile de anulare a cesiunilor efectuate de de... vezi detalii

Hopa sus!