Drogurile

Cuprins disertație Cum descarc?

ABREVIERI 4
Capitolul I 5
TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 5
1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072 5
1.1.1 Fundamentarea strategiei Uniunii Europene în problema drogurilor 5
1.1.2 Scopul strategiei Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 6
1.1.3 Premise ale elaborării Planurilor de acţiune pe anii 2004-2008 şi 2009-2012 ale Strategiei europene antidrog 6
1.1.4 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri până în anul 2012 8
1.1.4.1- Scopurile strategiei 8
1.1.4.2. Strategia antidrog a Uniunii Europene pentru perioada 2005-2072 8
1.1.4.3- Selectarea acţiunilor ce sunt cuprinse în Planurile de acţiune (2005-2008 şi 2009-2012) 10
1.1.4.4. Coordonarea strategiei Uniunii Europene 10
1.1.5 Strategia Uniunii Europene în domeniul reducerii cererii de droguri 12
1.1.6 Strategia Uniunii Europene în perioada 2005-2072 în domeniul cooperării internaţionale 13
1.1.7 Strategia antidrog a Uniunii Europene în perioada 2005-2012 în domeniul informării, cercetării şi evaluării 15
Capitolul II 16
STRATEGIA ROMÂNIEI ÎN PREVENIREA , COMBATEREA ŞI CONSUMULUI TRAFICULUI DE DROGURI PÂNĂ ÎN ANUL 2012 16
2.1. Fundamentarea strategiei naţionale antidrog 16
2.2. Viziunea, scopul şi obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
2.2.1. Viziunea şi scopul strategiei 21
2.2.2. Obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
2.3 Strategia naţională antidrog a României pe perioada 2005-2012 22
2.3.1 Observaţii preliminare 22
2.3.2 Strategia reducerii cererii de droguri 23
2.3.2.1 Prevenirea consumului de droguri 23
2.3.2.3 Activitatea de prevenire a consumului ilicit de droguri în şcoli 23
2.3.2.4 Activitatea de prevenire a consumului de droguri desfăşurată ia nivelul familiei 25
2.3.2.5 Activitatea de prevenire comunitară 25
2.3.3 Asistenţa medicală, psihologică si socială, reducerea riscurilor şi reinserţia socială a consumatorilor 27
2.3.3.1 Asistenţa medicală, psihologică şi reinserţia socială îmbunătăţite cantitativ si calitativ 27
2.3.3.2 Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile (harm-reduction) 30
2.3.4 Strategia reducerii ofertei de droguri 30
2.3.4.1 Observaţii generale privind nivelul traficului ilicit de droguri în România, ca element de bază în abordarea strategiei 31
2.4.2. Tendinţele traficului ilicit cu droguri în România, important reper în abordarea strategiei naţionale antidrog 32
2.4.3. Reducerea ofertei de droguri în România 33
2.5. Strategia naţională antidrog în domeniul cooperării internaţionale 35
2.6. Strategia naţionala antidrog în domeniul informării şi evaluării 36
CAPITOLUL III 39
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI MAREA ALIANŢĂ ANTIDROG 39
ŞI REGIMUL DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ROMÂNIEI 39
3.1. Importanţa constituirii sistemului naţional integrat de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri 39


Extras din disertație Cum descarc?

Capitolul I
TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA)
1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072
Pentru a înţelege mai bine strategia României în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la care un aport deosebit îl aduc Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei, vom prezenta, în primul capitol, strategia Uniunii Europene în acest domeniu, fiind ştiut că strategia naţională îşi are izvorul în strategia europeană care abordează fenomenul la nivel global.
1.1.1 Fundamentarea strategiei Uniunii Europene în problema drogurilor
Strategia Uniunii Europene în problema prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri se fundamentează pe:
a) principiile de bază ale legislaţiei Uniunii Europene; în acest sens, măsurile cuprinse în Strategia europeană pe droguri şi în cele două Planuri de acţiune pe anii 2005-2008 şi 2009-2012 respectă valorile fundamentale ale Uniunii, cum sunt: respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, solidaritatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului;
b) prevederile convenţiilor internaţionale în materia drogurilor si Recomandarea Adunării Generale a O.N.U. din anul 1998, care în politica drogurilor a statelor pune accentul pe abordarea integrală şi echilibrată a reducerii cererii şi ofertei de droguri ca elemente ce se susţin reciproc;
c) cadrul legal actual al tratatelor Uniunii Europene şi Comisiei Europene cu respectarea competenţei Uniunii, Comunităţii şi ale statelor membre;
d) faptul că, deşi problema drogurilor este o chestiune naţională a fiecărui stat membru, ea reprezintă o problemă globală pentru toate statele Uniunii, motiv pentru care trebuie abordată într-un context transnaţional;
În contextul abordării transnaţionale a chestiunii drogurilor, în domeniul sănătăţii, Comunitatea completează acţiunile statelor membre de reducere a riscurilor de sănătate asociate consumului de droguri prin acţiuni de informare şi prevenire.
În controlul comerţului cu precursori folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, Comunitatea oferă un cadru juridic corespunzător. De asemenea, legislaţia Comunităţii prevede o serie de măsuri pentru prevenirea spălării banilor murdari proveniţi din traficul ilicit de droguri. Reglementările din tratatele Uniunii referitoare la cooperarea între poliţie, vamă şi autorităţile judiciare constituie un element esenţial în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri în hotarele Comunităţilor.
Sub acest aspect Decizia-cadru pentru combaterea traficului ilicit cu droguri a reprezentat un pas major în stabilirea prevederilor minime ale elementelor componente ale infracţiunilor şi pedepselor aplicabile în cazul traficului ilicit de droguri.
e) relaţiile externe ale Uniunii cu alte organe internaţionale cu vocaţie în materia drogurilor cu care iniţiază diferite planuri de acţiune sau dialoguri pe această temă.
1.1.2 Scopul strategiei Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Scopul declarat al strategiei Uniunii Europene este protejarea şi îmbunătăţirea nivelului de bunăstare al societăţii şi al individului, protejarea sănătăţii publice, asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru cetăţeni şi abordarea de o manieră echilibrată şi integrată a problemei drogurilor.
În acelaşi timp, prin strategia Uniunii Europene în domeniul drogurilor, se urmăreşte a se adăuga forţă strategiilor naţionale ale statelor membre, concomitent cu respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, stabilite prin tratatele existente.
Din întreaga strategie a Uniunii Europene în domeniul drogurilor se desprinde ideea că statele membre trebuie să ia în considerare impactul strategiilor lor naţionale asupra altor state membre, cât şi modul în care diferitele strategii naţionale ale statelor membre se pot sprijini reciproc şi contribuţiile pe care aceste strategii le pot aduce în vederea îndeplinirii obiectivelor din Strategia Uniunii Europene.
Prin Planurile de acţiune ale Strategiei europene pe droguri s-a avut în vedere sprijinirea iniţiativelor locale, regionale, naţionale şi transnaţionale pentru folosirea cât mai eficientă a resurselor şi poten¬ţialului disponibil. Totodată au fost luate în considerare şi constrân¬gerile bugetare şi organizaţionale ale statelor membre şi instituţiilor Uniunii Europene.
1.1.3 Premise ale elaborării Planurilor de acţiune pe anii 2004-2008 şi 2009-2012 ale Strategiei europene antidrog
În elaborarea Strategiei Europene antidrog s-a avut în vedere faptul că problematica drogurilor poate fi abordată din diverse perspective, cum ar fi de la cele politice la cele de sănătate, de cercetare ştiinţifică, de practica de zi cu zi în domeniu şi până la cooperarea operaţională împotriva traficului de droguri. De asemenea, nu în ultimul rând, s-a avut în vedere cadrul legislativ existent al Uniunii Europene şi al ţărilor membre, cât şi politicile prin care problema drogurilor să fie abordată într-o manieră coerentă şi realistă.
Un prim element de care s-a ţinut seama în abordarea strategiei europene antidrog a fost situaţia actuală a drogurilor în Uniune.


Fisiere în arhivă (1):

  • Drogurile.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!