Lucrări de Disertație pentru domeniul Ecologie

doc, ppt

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria omenirii. Chiar Biblia face referire de mai multe ori la acest circuit, în special în legătură cu potopul. Următorul citat este tradus din textul sanscrit al cărţii indiene Manusmrti, carte cu o origine de cel puţin 2500-3000 de ani: “Apa se ridică la cer sub formă de vapori; din cer coboară sub formă de ploaie, din ploaie se nasc plantele, şi din plante, animalele” (Manusmriti - Cartea III, sloka 76). Circuitul apei în natură (denumit uneori şi cic... vezi detalii

doc

Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar

Introducere Dezechilibrul ecologic existent la scară globală generalizează îngrijorarea omenirii şi motivează creşterea cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care interacţionează. De aceea, educaţia ecologică trebuie să devină o preocupare coerentă şi permanentă a tuturor cadrelor didactice. Un obiectiv extrem de important pentru viitorul omenirii este acela de a asigura îmbunătăţirea constantă a calităţii vieţii pentru această generaţie şi pentru cele viitoare, în aşa fel încât să fie respectată moştenirea noastră... vezi detalii

doc

Schimbări climatice - Studiu de caz Câmpia Olteniei

1. Introducere – “Schimbări Climatice, Încălzire Globală” sau Variabilitate Naturală În realitatea secolului XXI, în goana după senzaţional şi de a fi primul care îşi dă cu părerea despre o idee, însuşindu-şi-o mai apoi, mass-media şi multiple personalităţi, din toate domeniile, inclusiv politic, mai mult sau mai puţin specializate, au fabricat sintagmele "Schimbări climatice” sau “Încălzire Globală” şi le-au însuşit mai multor perimetre locale, regionale şi la nivel global, fără a ţine cont sau a avea curiozitatea să verifice măcar sensul cuvântului " SCHIMBARE”. Conform DEX cuvântul ”S... vezi detalii

pdf

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standarde de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care această naţiune s-a comportat faţă de apă de-a lungul istoriei sale şi în acelaşi timp, o responsabilizează în prezent şi în viitor să conserve şi să protejeze calitatea apelor, prin aplicarea unor politici durabile de gospodărire a apelor. Nivelul poluării apelor a crescut mult în u... vezi detalii

docx

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbarile rapide din mediul inconjurator sunt cauzate de cresterea populatiei globului, de cresterea ratei de consum a resurselor de catre societatea umana si de schimbari ale tehnologiilor si ale organizarii politico-sociale. Fenomenul de incalzire globala a condus la cresterea frecventei evenimentelor extreme, alternanta rapida intre canicula severa/seceta accentuata si precipitatii abundente/inundatii fiind din ce in ce mai evidenta. Variabilitatea climatica va avea efecte directe asupra unor sectoare precum agricultura, silvicultura, gestionarea resurselor de apa, va cond... vezi detalii

doc

Buna Guvernare în Gestionarea Resurselor Neregenerabile

1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi a asigurat aproximativ 1,1 miloane de locuri de muncă directe. Sectorul IENE, ce cuprinde peste 16.500 companii, este dominat de întreprinderi mici şi mijlocii. În afara de contribuţia directă pe piaţa cererii de forţă de muncă şi producţie, aceste firme joaca un rol esenţial ca furnizori pentru sectoarele industriale majore din amonte, cum sunt construcţiile, sectoarele de metale şi substanţe chimice. Disponibilitatea şi utilizarea eficientă a ... vezi detalii

doc

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Solul reprezintă unul dintre cele mai complexe sisteme naturale ale Terrei. Este un agregat structurat de substanţe în continuă schimbare, complex biologic în care pulsează continuu viaţa, datorită activităţii extraordinare a microorganismelor, ... vezi detalii

docx

Schimbările climatice globale - gestionarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș - Vedea

INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o provocare uriasa pentru noi toti. Temperaturile cresc, regimul precipitatiilor se schimba, ghetarii se topesc, nivelul marilor este din ce in ce mai ridicat si fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundatiile si seceta, sunt tot mai frecvente. Mai mult, se asteapta o intensificare a efectelor dramatice ale schimbarilor climatice in deceniile urmatoare. Oamenii exercita o influenta tot mai mare asupra climei si asupra temperaturii Pamantului, prin arderea combustibililor fosili, taierea padurilor tropicale si cresterea animalelor. Aceste ... vezi detalii

docx

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de 43°47' lat N 43°39' lat N şi merdianele de 24°29'->25022' long E în zona climei temperat continentale. Lucrări bibliografice cu referire strictă la sectorul Corabia-Zimnicea al Văii Dunării nu există, sunt în general lucrări cu caracter general şi complex care fac unele referi la zona analizată. Un rol insemnat în elucidarea problemelor de geomorfologice a Văii Dunării şi Câmpiei Române 1-a avut George Vâlsan (face o analiza a sectorului dintre Olt ... vezi detalii

doc

Aspecte metodologice și practice ale evaluării impactului antropic a SC Antibiotice SA - Iași asupra mediului

INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii SC. ANTIBIOTICE SA. Temeiul de bază al opţiunii de abordare a acestei problematici rezidă în intenţia realizării unui studiu aprofundat asupra evaluării impactului produs de SC. ANTIBIOTICE SA. asupra calităţii mediului şi asupra biodiversităţii. Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu legislaţia naţională de mediu şi prevede ca activităţile cu impact semnificativ asupra mediului să fie... vezi detalii

doc

Investigarea Măsurilor de Protecție a Mediului în Carierele de Piatră din Rezervația Naturală Munții Măcinului

„După cum se cunoaşte, perioada contemporanã se caracterizează, printre altele, printr-o rapidă dezvoltare economică – respectiv a industriei, agriculturii, transporturilor, turismului, relaţiilor economice internaţionale etc. ceea ce a impus o folosire tot mai intensă a resurselor naturale, limitate, desigur, în timp în privinţa rezervelor exploatabile. Tocmai de aceea, cunoaşterea actualei game de resurse naturale, ca şi distribuţia acestora pe cuprinsul planetei şi, totodată, interpretarea raporturilor existente între resursele naturale, pe de o parte, şi economie, pe de alta parte, cons... vezi detalii

doc

Eticheta ecologică europeană

CAPITOLUL I ETICHETA ECOLOGICǍ EUROPEANǍ Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piata. Eticheta ecologica europeana (Floarea Europeana), creata de Comisia Europeanǎ in 1992, este o schema unicǎ de certificare pentru a ajuta consumatorii sǎ distinga produsele/serviciile verzi, care nu afecteazǎ mediul. In ultimii 10 ani, eticheta ecologicǎ europeanǎ a devenit un simbo... vezi detalii

doc

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat legislaţia specifică auditului institu’iilor publice, am studiat actele normative, am consultat documentele emanate de la diferite instituţii ale căror preocupări vizează în sfera auditului bancar : CAFR, Institutul auditorilor interni( IIA). Am avut ocazia de a-mi realiza lucrearea de didertaţie într-o instituţie publică, mai exact la Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă. Am ales să îmi fac lucrarea de disertaţie la această instituţie, deoarece ... vezi detalii

docx

Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș

Introducere Schimbarile climatice afecteaza intreaga planeta, avand repercusiuni asupra intregii populatii, sub aspect economic, social si ecologic. Acestea genereaza una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta omenirea in momentul de fata, datorita efectelor dezastruoase induse de catre acestea: cresterea temperaturii aerului si apei oceanelor, riscul crescut de inundatii, seceta, diminuarea rezervelor de apa potabila, riscul crescut de incendii si reducerea resurselor naturale vegetale si animale, modificari si degradari ale ecosistemelor si degradarea resurselor naturale, ris... vezi detalii

Hopa sus!