Lucrări de Disertație pentru domeniul Economie

doc

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale intre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv: a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); b) Fondul Social European(FSE); c) Fondul de Coeziune (FC); şi două Acţiuni Complementare, respectiv: 1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rura... vezi detalii

doc

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de întreprindere recurgând la raţionament profesional, economic şi favorizează înţelegerea necesităţii şi mecanismul metodologic de abordare al evaluării la nivelul firmei. Evaluarea constituie un instrument de gestiune pentru orice conducător de întreprindere, deoarece acesta trebuie să descopere în întreprindere surse potenţiale de valoare şi să le exploateze în scopul creşterii valorii întreprinderii. Evaluarea prezintă un mare interes pentru activita... vezi detalii

docx

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitățile practicii sociale. Managementul întreprinderii, datorită numărului mare de specialiști implicați, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanțial între ele. Privit prin prisma evoluției sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienței, a formulării unor princip... vezi detalii

doc

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii străini, pune în faţa întreprinderilor o serie de provocări. Astfel, pentru aceste ţări, la această etapă este foarte importantă consolidarea eforturilor sectorului public şi al celui privat în vederea sporirii competitivităţii externe. O primă sarcină ţine de valorificarea potenţialului de export prin: îmbunătăţirea esenţială a calităţii acesteia şi diversificării gamei de produse oferite şi eficientizarea costurilor, pentru a putea asigura prod... vezi detalii

doc

Riscul de țară, între liberalizarea și globalizarea piețelor

PARTEA I. STADIUL CUNOAŞTERII LA NIVEL INTERNAŢIONAL Capitolul 1. Conceptul de risc în economie 1.1. Noţiunea de risc economic şi evoluţia acesteia Oricărei activităţi umane îi poate fi asociată o anumită doză de risc. Activităţile economice, categorie de primă importanţă a activităţilor umane, sunt la rândul lor caracterizate prin riscuri; viitorul fiind incert, orice decizie, orice acţiune cu caracter economic are consecinţe cu atât mai greu de evaluat cu cât realizarea acţiunii respective este mai îndepărtată. Riscul economic a fost descris ori luat în calcul de-a lungul timpului de ... vezi detalii

doc

Reorganizarea întreprinderilor aflate în dificultate - plan de reorganizare al societății SC Design Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor şi scop Cadrul legal: Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 173/2008. Legea insolvenţei, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei şi pe cel al preeminenţei reorganizării faţă de faliment şi care-şi găseşte consacrarea explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe lângă o fundam... vezi detalii

doc

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a control... vezi detalii

doc

Analiza diagnostic a activității Oltchim SA

INTRODUCERE În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui diagnostic, pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficienţei funcţionării întreprinderii, care în procesul activităţilor desfăşurate se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete, ce asigură sporirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilităţii producţiei, stabilităţii financiare, capacităţii de plată şi credibilităţii întreprinderii. În scopul deţinerii unei poziţii competitive pe pi... vezi detalii

pdf

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Introducere "Europa nu este decat o vointa comuna a celor care traiesc in ea, printr-o vocatie comuna... Unitatea europeana sta in spiritul european."1 Lucrarea de fata pleaca de la ideea de a analiza integrarea monetar europeana, care in prezent este o tema de interes mondial, datorita importantei Uniunii Monetar Europene in cadrul economiei mondiala dar si din cauza numeroaselor crize prin care economia europeana a trecut. Precum spunea si Bernard Voyenne ,,Europa nu este decat o vointa comuna a celor care traiesc in ea...", astfel vointa de a fii uniti si de a crea o uniune si un spatiu ... vezi detalii

doc

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă operaţiile generate de realizarea obiectului de activitate, în viaţa întreprinderii şi-a făcut apariţia şi o serie de activităţi complexe generate de fuziunea, divizarea, lichidarea societăţilor comerciale. Într-o economie în continuă mişcare, problematica fuziunii societăţilor comerciale se află în centrul atenţiei majorităţilor agenţilor economici. Criza financiară şi economică a accelerat fuziunile. Operaţiunea de fuziune va încuraja restructurar... vezi detalii

doc

Impozitele pe avere - analiza pe modele de stat al bunăstării

INTRODUCERE Cunoscând greşelile trecutului şi învăţând din ele, avem şansa de a lua deciziile corecte pentru prezent şi viitor Ţinând seama de provocările ridicate de actuala criză economic mondială, devine firească preocuparea în privinţa găsirii soluţiilor pentru depăşirea acesteia şi pentru asigurarea premiselor de creştere economic sănătoasă şi durabilă, capabilă să asigure bunăstare socială şi un mediul de afaceri eficient În evoluţia lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activităţi, ... vezi detalii

doc

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli nescrise care ne guvernează în atitudinea faţă de ceilalţi ”. "Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia sa din 1975 defineşte etica ca fiind: "ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau societăţi" O înţelegere a eticii este critică pentru noi ca indiv... vezi detalii

doc

Reclama comercială

Introducere “Publicitatea este cea mai importanta problema a timpului nostru. Ea este Zeita Comertului si a Industriei moderne. O arta deloc usoara ce necesita mult tact si care are scopul de a atrage atentia publicului – mai intii sa il socheze si apoi sa il convinga. Arta publicitatii consta anume in alegerea unei metode optime de obtinere a acestui rezultat, metoda ce difera in dependenta de produsul promovat. Guy de Maupeasant O initiere in lumea reclamei nu ar parea multora dintre noi prea necesara, asa cum majoritatea populatiei considera ca cunoaste tot ce ar trebui de stiut apar... vezi detalii

docx, pptx

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, in anul 2002. In anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicand, in luna februarie, o evaluare critica a progreselor inregistrate dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat in continuare. Documentul a ev... vezi detalii

docx

Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Lucrarea de fata are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice si practice cu privire la departamentul de logistica dintr-o companie, analizand cheltuielile si implicit costurile de productie. Un aspect important il reprezinta identificarea unor directii strategice de desfasurare a activitatii , in vederea obtinerii unei performante ridicate si a maximizarii profitului prin nivel de servire maxima dar cu costuri de distributie minime. Continutul studiului elaboreaza problematica costurilor, care are legatura cu mai multe ramuri de activitate, contabilitatea financ... vezi detalii

Hopa sus!