Lucrări de Disertație pentru domeniul Economie

doc

Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați

INTRODUCERE Activitatea oricărei firme de afaceri este dependentă direct de mediul în care funcţionează – atât prin elementele controlabile, cât şi prin cele cu influenţă indirectă cum ar fi criza economico-financiară pe care o parcurge economia. Această criză perturbă toate componentele mediului de afaceri începând de la factorii şi condiţiile economice – venituri, credite, impozite, piaţă, până la condiţiile de viaţă ale familiilor. În plus, anumite componente ale mediului de afaceri crează instabilitate, măresc riscurile afacerilor şi diminuează încrederea întreprinzătorilor în capaci... vezi detalii

doc

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând sistemul economic dincolo de graniţele unui singur stat, ne forţează, de fapt, să ne dăm seama ce simţim cu adevărat în legatură cu mâna invizibilă. Dacă privim pieţele ca fiind în esenţă un lucru bun, aunci capacitatea globalizarii de a produce avuţie – îndeosebi puterea ei de a ridica rapid ţările sărace şi de a le aduce în lumea modernă - ne poate încânta peste măsură. Dacă pe de altă parte, nu avem absolut deloc încredere în pieţe – daca sunt... vezi detalii

doc

Analiza Diagnostic la SC Technic Development SRL

REZUMAT Cuvinte cheie: analiză economică, diagnostic, bilanţ, întreprindere, potenţial Această lucrare are ca scop prezentarea analizei diagnostic la societatea S.C. Technic Development S.R.L. Datele utilizate în elaborarea studiului de caz au cuprins perioada 2007 – 2010, fiind corelate şi cu cele oferite de sursele oficiale: Anuarul Statistic al României. Lucrarea este structurată în patru capitole, din care primele două conţin aspecte teoretice referitoare la analiza economică, pe de o parte, respectiv analiza diagnostic şi rolul acesteia în evaluarea întreprinderii. Capitolele trei ... vezi detalii

doc

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei societăţi, împărtăşită prin viu grai sau prin alte modalităţi de comunicare şi care se transmite din generaţie în generaţie. Prezenta lucrare, intitulată „Influenţa culturii asupra promovării produselor”, este structurată în 3 capitole, 2 capitole de analiză teoretică şi un studiu de caz, concluzii şi referinţe bibliografice. Scopul acestei lucrări este de a analiza influenţa pe care cultura unei ţări o poate avea în promovarea unui produs dar ş... vezi detalii

doc

Riscul de Țară și Modalități de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE Comerţul în sistem deschis, libertatea circulaţiei capitalului, cooperarea în dezvoltare sunt subiecte foarte abordate în economia contemporană. Ultimele decenii au aruncat o nouă provocare în lumea industrializată, aceea a globalizării. Astfel au fost create pe pieţele internaţionale noi oportunităţi, prin pieţe noi, cerinţe noi, comportamente de consum noi, irezistibile pentru firmele orientate spre succes. Pe măsură ce orizontul internaţional se lărgeşte, informaţiile devin incomplete şi tot mai dificil de obţinut, mediul în care se desfăşoară activitatea economică devenind ... vezi detalii

doc

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice sustenabile şi, pe de altă parte, reducerea sărăciei, obiectivul cheie fiind aderarea la Uniunea Europeană. Elementele-cheie ale acestei politici includ intărirea disciplinei financiare in intreaga economie, intărirea constrangerilor bugetare pentru intreprinderile de stat, urmărind activ privatizarea şi restructurarea intreprinderilor şi a băncilor, consolidand protecţia şi siguranţa socială. Pe termen mediu, continuarea redresării economice a... vezi detalii

docx

Studiu Comparativ Privind Cariera Funcționarilor Publici în State ale Uniunii Europene

Cap.I.Cariera profesională în funcţia publică I.1.Delimitări conceptuale privind funcția si funcționarul public I.1.1 Funcția public Administrația publică, privită dintr-un unghi ideal, ar trebui să conțină un sistem de norme, reguli, tehnici și proceduri de organizare și funcționare, o ierarhie a funcțiilor însoțite de o disciplină strictă și omogenă și nu în ultimul rând, o funcție publică permanentă, specializată, calificată, remunerată și dotată cu garanții de avansare. În mod general Administrația Publică, reunește totalitatea serviciilor care au drept obiectiv realizarea interesul... vezi detalii

doc

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun instituţiile financiare la noi riscuri şi provocări, necesitând inovarea continuă a modelelor, tehnicilor şi instrumentelor de gestionare a activităţii şi a riscurilor aferente, în scopul creşterii competitivităţii. Cunoaşterea, analiza şi luarea în considerare a noilor tendinţe în managementul riscurilor financiar-valutare pot oferi instituţiilor fi... vezi detalii

doc

Studiu de marketing în domeniul serviciilor bancare

CAP. I - Serviciile bancare si comportamentul bancar Un rol determinant in cadrul economiei il are sistemul bancar, prin institutiile sale, prin oferta de produse si servicii puse la dispozitia clientilor sai. Pentru client este important sa cunoasca oferta bancara pentru a putea beneficia de aceasta in functie de nevoile sale reale. 1.1. Evolutia sistemului bancar si rolul serviciilor bancare Sistemul bancar indeplineste functia de atragere si concentrare de resurse banesti a persoanelor fizice si juridice si de canalizare a acestora printr-un proces reglementat de alocare catre activitati... vezi detalii

doc

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un accent deosebit asupra Fondului Social European şi a cadrului general şi legal de implementare a acestuia în România, şi, prin exemplificare, să aducă în prim plan cele două programe operaţionale care vor finanţa proiecte din FSE, ca şi documente programatice elaborate de către o Autoritatăţile de Management care le gestionează. Motivul alegerii acestui subiect, Fondul Social European, a fost determinat în primul rând de noutatea şi amplitudinea d... vezi detalii

doc

Implantările în Străinătate ca Modalitate de Extindere a Afacerilor Companiei

Introducere Prin lucrarea de faţă “Implantările în străinătate ca modalitate de extindere a afacerilor companiei” am urmărit stabilirea necesităţii şi formelor de extindere a afacerilor pe plan internaţional, pentru o eficientizare a companiilor în mediul actual, în contextul internaţionalizării. De-a lungul timpului, literatura de specialitate a încercat să surprindă cauzele care stau la baza formării şi evoluţiei fluxurilor internaţionale de capital, în special în forma investiţiilor directe în străinătate. Aceasta, datorită importanţei lor în creştere, a dinamicii şi caracteristicil... vezi detalii

docx

Proiect de monitorizare a obiectivelor calității în cadrul SC Smart Logistics SRL

INTRODUCERE Pentru a avea succes o firmă trebuie să aducă pe piaţă produse sau servicii care au o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit, satisfac aşteptările clientului, sunt produse în conformitate cu standardele şi specificaţiile aplicabile şi sunt furnizate la un cost ce îi va da posibilitatea să obţină un anumit profit. Pentru a-şi atinge obiectivele trebuie să organizeze factorii tehnici, administrativi şi umani, astfel incat să aibă loc reducerea, eliminarea şi cel mai important, prevenirea deficienţelor calitative. Aşadar, există părerea larg răspandită potrivit cărei... vezi detalii

docm

Riscurile în afacerile economice internaționale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Riscurile în afacerile economice internaţionale” s-a urmărit stabilirea riscurilor evidente şi mai puţin evidente în cadrul afacerilor internaţionale în contextul actual al globalizării afacerilor. Mediul internaţional de afaceri este influenţat de evoluţia contradictorie a economiei mondiale şi de fenomene de instabilitate care caracterizează majoritatea economiilor naţionale. În viaţa economică intervin mulţi factori şi condiţii a căror apariţie, manifestare şi evoluţie este greu de prognozat cu exactitate. Din acest motiv, tranzacţiile economice inte... vezi detalii

docx

Analiza riscului de țară

Mulți investitori aleg să își plaseze o parte a portofoliilor deținute în străinătate. Această decizie implică o analiză detaliată asupra fondurilor mutuale, asupra ratelor de schimb sau a volumului stocurilor. Cu toate acestea, investitorii neglijeaza adeseori un prim pas important în procesul de investiții la nivel internațional. Când se acționează în mod corect, decizia de a investi în străinătate începe cu o determinare a riscului climatului economic al statului ales ca destinație a investițiilor. Riscul de țară se referă la riscul de a investi într-un stat anume, depinzând de mediul d... vezi detalii

doc

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile profesionale). Etimologic, cuvântul motivaţie derivă din verbul moveo, motum, movere care din limba latină se traduce prin a mişca, a pune în mişcare. Cuvântul motivaţie este cel mai adesea folosit pentru explicarea comportamentului oamenilor. Putem defini motivaţia ca un proces intern, individual, introspectiv, care energizează, direcţionează şi susţine un anume comportament. Motivaţia este o "forţă" personală care determină un anume comport... vezi detalii

Hopa sus!