Lucrări de Disertație pentru domeniul Economie

doc

Management Bancar

Bancile de emisiune, ca banci centrale, sunt amplu implicate in emisiunea monetara, in procesul de creditare si de influentare a economiei prin moneda si credit, in operatiunile bursiere si in alte operatiuni importante din punct de vedere monetar si al creditului. Toate acestea ne arata ca pentru a intelege importanta si implicatiile bancilor centrale, din punct de vedere al managementului bancar, se impune o buna cunoastere a functionalitatii lor, intelegerea corelatiilor si a influentelor lor in cadrul sistemului bancar, in special, si al economiei, in general. I.1.Abordarea managementul... vezi detalii

pdf

Responsabilitatea Socială a Firmei

Introducere Dacă Milton Friedman afirma că „singura responsabilitate socială în managementul afacerilor este maximizarea profitului”1, astăzi responsabilitatea socială a corporaţiei (CSR – Corporate Social Responsibility) poate fi definită ca „un concept prin care companiile integrează preocupări sociale şi de mediu în strategiile de afaceri şi la nivelul relaţiilor cu celelalte părţi interesate, în mod voluntar, în încercarea continuă de îmbunătăţire a performanţelor, de creştere a profitului şi de dezvoltare.”2 Este un angajament asumat de companii de a avea un comportament etic şi... vezi detalii

doc

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta primară a structurii organizatorice şi funcţionale a organizaţiei. Gruparea posturilor conduce la realizarea structurilor numite, după caz: colective, ateliere, birouri, servicii, secţii, departamente, direcţii generale, direcţii şi alte entităţi de rang superior. Pentru individ, postul reprezintă suma activităţilor pe care acesta trebuie să le presteze în coordonate spaţiale şi de timp bine determinate ”. De multe ori termenii "post", funcţie" ... vezi detalii

doc

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei economice a societăţii S.C. PRESCOM S.A., până în momentul intrării în faliment a acesteia. Am utilizat date reale corespunzătoare perioadei până în 2010, evidenţiind în acelaşi timp propunerile pentru o mai bună gestionare a situaţiei actuale la nivel de transport local, după preluarea acestei activităţi de către societatea Brantner. Primele două capitole prezintă aspecte teoretice ale analizei economico – financiare, cu accent pe întreprindere în ... vezi detalii

docx

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului față de raportul calitate-preț la produsele lactate

Capitolul 1 Abordari teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing incepe de la ideea ca orice activitate economica trebuie dirijata in directia satisfacerii dorintelor potentiale si efective ale consumatorilor, cu un maxim de eficienta. Orientarea catre nevoile de consum ori catre cerintele pietei obliga in primul rand la cunoasterea cerintelor consumatorilor, la urmarirea sistematica si chiar la anticiparea pe cat posibila a acestora, pe baze stiintifice, prin conceperea si aplicarea unui intrumentar adecvat de investigare. O componenta fundamentala a compor... vezi detalii

doc

Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizata la economia de piata se face greoi, datorita vidului de idei in gasirea de solutiilor oportune, si conflictului politic, adesea determinat de interesul de grup in dauna interesului general, de legislatia imperfecta, in special in ceea ce priveste repunerea in proprietate a terenurilor agricole si a padurilor, de managementul mostenit din sistemul centralizat de comanda. Toate acestea ingreuneaza dezvoltarea normala a economiei nationale, cat si a sectorului agroalimentar. Managementul in economia nationala a devenit inefic... vezi detalii

docx

Factori determinanți ai probabilității de nerambursare a creditelor acordate persoanelor fizice - Studiu de caz

Introducere Lucrarea de disertație prezintă creditele neperformante acordate persoanelor fizice precum și modalități de prevenire și recuperare. Acest risc de nerambursare se înregistrează atunci când debitorul nu își poate onora la timp față de bancă obligațiile scadente conform contractului de credit. Am ales această temă din dorința de a cerceta etapele acordării creditelor cu precădere cele pentru persoanele fizice și de a analiza factorii ce pot duce la producerea unui risc de nerambursare, astfel încât să propun proceduri de prevenire si diminuare ale unui astfel de risc. Obiective... vezi detalii

doc

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului şi ele datează din epoca bronzului. Aşezările dacice aveau un nivel de trai ridicat şi legături comerciale intense cu alte popoare. Toate aşezările dacice de la Câmpulung şi din zonele limitrofe reflectă concret masa extensivă şi intensivă de populaţie cu o remarcabilă dinamică demografică şi cu o continuitate neĩntreruptă, atât ĩn perioada daco-romană, cât şi mai târziu, ceea ce justifică, totodată, posibilitatea formării unui centru de populaţi... vezi detalii

doc

Evaluare Furnizori

Introducere O reflecţie de moment ne arată pur şi simplu faptul că într-o lume a vitezei ne aflăm în faţa problemei că nu ştim ce să alegem: calitate sau cantitate, performanţe sau mediocritate, rezultate pe termen lung sau rezultate pe termen scurt, plus o serie de elemente fără sfârşit care creează confuzie în rândul nostru ca indivizi unici, dar şi în rândul entităţilor economice. Strategia face parte dintre termenii manageriali la modă în România. Utilizarea sa este frecventă în management, dar şi de către economişti, politicieni, ingineri, jurişti sau profesori. Mass-media în toate ... vezi detalii

doc

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune esenţialā, atât în viaţa per-sonală cât şi cea profesională. Nici un fel de activitate din rutîna cotidianā, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi zilnic, de la banalele schimburi şi amabilităţi şi până la diversele şi complex-ele activităţi ale organizaţiilor, societăţilor, nu poate fi concepută în exteriorul unui proces de comunicare. Comunicarea reprezintă o condiţie sînequanon, nu numai pentru funcţionarea oricărei organizaţii, ci chiar ... vezi detalii

doc

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a united Europe for individual citizens even if it is, as we know, subject to the limitations and conditions laid down in the EC Treaty and by the measures adopted to give it effect. Millions of European Union citizens have taken advantage of their rights and now live in another Member State of the Union. The right to free movement was given a boost in 1985 when Germany, France and the Benelux countries ( Belgium, the Netherlands and Luxembourg) signed... vezi detalii

doc

Analiza tendințelor de dezvoltare a pietei lactatelor în contextul integrării

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO - STIINTIFICA A INTEGRARII 1.1 Esenta conceptului de integrare. Clasificarea integrarii Notiunea de ,,integrare" provine din latinescul integro, integrare, respective integratio, care inseamna a pune la un loc, a reuni mai multe parti intr-un tot unitar sau in vederea constituirii unui intreg, a restabili, a intregi; in aceasta situatie elementele constitutive devin parti integrante. Preluat initial din matematica termenul de ,,integrare" a fost preluat si de stiintele economice, acoperind o gama larga de procese si fenomene. In literatura de specialitate exista... vezi detalii

doc

Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România

1. Procesul de internaţionalizare: obiective, strategii Implantarea în străinătate – este o modalitate de creştere externă a firmei, faţă de creşterea internă (care se face prin acumularea de capital) se realizează prin investiţii directe în străinătate şi duce la construirea diferitelor structuri organizatorice (filialele şi sucursalele aflate în străinătate). Definirea obiectivelor internaţionale ale firmei: Aceste obiective decurg din operaţiunile de bază ale strategiei de internaţionalizare, care reflectă finalitatea firmei, aşa cum sunt exprimate de politica sa generală. Obiectivel... vezi detalii

doc

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei entităţi, poziţia financiară şi performanţele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi. Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul conceptelor contabile să nu mai răspundă aşteptărilor diferitelor categorii de utilizatori. Adesea, principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică, diversitatea pr... vezi detalii

docx

Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață

Introducere ,,Internetul și impactul său asupra economiei de piață” este o lucrare deosebit de actuală, care corespunde cu cerințele studenților economiști, agenților economici și altor categorii de persoane interesate de acest domeniu al noii economii, de sisteme și aplicații economice cât mai performante, strategice și flexibile pentru adaptarea acestora pe piață. Lucrarea are la bază implicațiile Internetului în economie, fiind considerat una dintre cele mai rentabile, eficiente şi facile modalităţi de comunicare şi informare contemporane. Întreprinderile, prin personalul care le deser... vezi detalii

Hopa sus!