Lucrări de Disertație pentru domeniul Economie

doc

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi anume despre ,,utilizarea sistemelor informatice colaborative în domeniul sănătăţii” sau mai pe scurt despre ,, e-Sănătate”. Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de servicii şi sisteme care sunt la graniţa dintre medicină şi tehnologia informaţiei. Dosarul electronic de sănătate (EHR) şi documentul electronic al pacientului (PHR) este un concept în dezvoltare definit ca o colectare sistematică a informaţiilor electronice privind sănătatea unor p... vezi detalii

doc, ppt

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care au generat imense pierderi financiare, atât pentru asiguratori, cât şi pentru reasiguratori. Piaţa românească a asigurărilor nu a fost defel ocolită de fenomenele care au afectat activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare pe plan internaţional. Generali Asigurări S.A. se confruntă, mai mult ca oricând, cu o piaţă din ce în ce mai competitivă, de vreme ce tot mai multe bănci precum şi alte entităţi specializate în servicii financiare îş... vezi detalii

docx, ppt, xlsx

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp a companiilor, mediul economic și concurenţial a devenit tot mai complex şi activitatea firmelor s-a diversificat fiind nevoie de noi instrumente şi tehnici manageriale mai performante care să permită firmelor să depăşească obstacolele din ce în ce mai numeroase şi mai costisitoare. În acest context, managementul tradiţional, bazat pe analiza şi interpretarea datelor contabile, şi-a dovedit incapacitatea de a evalua şi de a exprima, într-o manie... vezi detalii

docx

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile postuniversitare pentru elaborarea unor lucrări asemănătoare. În funcţie de profilul exploataţiei agricole, de obiectivul urmărit (investiţii, restructurare, constituirea unei societăţi mixte etc.) şi de modul de finanţare se adaptează structura lucrării, păstrându-se coordonatele principale (analiza diagnostic, analiza pieţei, evaluarea activităţii viitoare, analiza financiară). Planul de afaceri este instrumentul de conducere strategică a managementului ... vezi detalii

doc

Strategii Futures și Hedgingul prin Contractul Futures

Întroducere Lucrarea la tema "Strategii futures şi hedgingul prin contractul futures" conţine informaţia acestor contracte şi riscul deţinerii lor; ea poate prezenta interes pentru oricare dintre cei dornici să-şi lărgească orizontul de cunoştinţe în legătură cu contractului futures tranzacăţionate la bursele din diferite ţări dezvoltate. Bursa însă nu trebuie considerată ca fiind doar o instituţie, care trebuie să înlăcuiască formele administrative de realizare a legăturilor dintre operatorii economici cu cele caracteristice economici de piaţă liberă, ci şi un factor de maximă importanţă... vezi detalii

doc

Auditul extern al creanțelor și plăților ln avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered essential: the experience and ability of both parties, both colleagues audited and the audit committee, institutional culture of the organization audited, the format and development of the audit visit, and the desire to improve what is already good or to reflect on an activity developed by academic organization audited. External auditor’s role in the surveillance process requires standards, such as achieving the independence, objectivity and integrity. ... vezi detalii

doc

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ Bilanţul reprezintă un instrument contabil de mare importanţă în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea finanţelor, utilizarea şi recuperarea fondurilor, cât şi pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii şi a unor răspunderi şi cointeresări provenite din activitatea de gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului. Conducerea eficientă a activităţii oricărui agent economic şi cunoaşterea rezultatel... vezi detalii

doc

Priorități actuale ale managementului sistemului bancar

CAPITOLUL I. - Crearea cadrului necesar dezvoltarii pietei unor produse si servicii bancare Privind in perspectiva si avand in minte situatia actuala a sistemului bancar si gradul de liberalizare a pietelor financiare in Romania, voi incerca sa evidentiez cateva provocari importante a caror rezolvare va pozitiona favorabil sistemul bancar romanesc la intalnirea cu viitorul: crearea cadrului necesar dezvoltarii pietei unor produse si servicii bancare; consolidarea sistemului bancar; armonizarea accelerata a sistemului bancar romanesc cu cadrul juridic, institutional si de supraveghere al Uni... vezi detalii

doc

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si tehnici specifice, asigurării constituirii resurselor financiare publice, in speţa a veniturilor fiscale, parte covârşitoare a celor dintâi. Totodată, prin control fiscal se înţelege ansamblul activităţilor destinate a asigura respectarea obligaiilor de declarare si calculare corecta, precum si de plata la termenele legale a impozitelor, taxelor si altor vărsăminte obligatorii datorate bugetului de stat , bugetelor locale si bugetelor fondurilor sp... vezi detalii

doc, ppt

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de altă parte, un sistem fiscal trebuie să aibă ca obiective susţinerea dezvoltării economice a ţării şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate. Realizarea acestor obiective trebuie să fie însoţită de preocuparea permanentă a administraţiei fiscale pentru creşterea eficienţei sale. În acest proces, un factor de o importanţă deosebită este reprezentat de reducerea evaziunii fiscale, în condiţiile în care aceasta contribuie la diminuarea eficien... vezi detalii

doc

Analiză economico-financiară în Cadrul Societății cu Răspundere Limitată Miturix-Agro

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia. O dată cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se integrează hotărîtor în susţinerea programelor economice curente şi de perspectivă pentru a aşeza economia pe baze noi, sănătoase, în măsură să creeze condiţiile intrării ţării noastre în rîndul ţărilor cu economia de piaţă. În condiţiile economiei de piaţă conducerea oricărei enti... vezi detalii

doc

Metode computaționale în studiul bursei de valori

Іntrоduсеrе Οrісе есоnоmіе nɑţіоnɑlă, іndіfеrеnt dе nіvеlul ѕău dе dеzvоltɑrе, еѕtе сɑrɑсtеrіzɑtă dе еxіѕtеnţɑ şі funсţіоnɑrеɑ unоr ріеţе ѕресіɑlіzɑtе, undе ѕе întâlnеѕс şі ѕе rеglеɑză, lіbеr ѕɑu dіrіjɑt, сеrеrеɑ şі оfеrtɑ dе ɑсtіvе fіnɑnсіɑrе, nесеѕɑrе сrеărіі dе rеѕurѕе реntru dеzvоltɑrеɑ рrоduсţіеі dе bunurі şі ѕеrvісіі în сɑdrul fіrmеlоr. În есоnоmіɑ fіnɑnсіɑră сіrсuіtul ɑсtіvеlоr fіnɑnсіɑrе ɑrе lос întrе mulţіmеɑ оfеrtɑnţіlоr dе fоndurі (іnvеѕtіtоrіі) şі mulţіmеɑ utіlіzɑtоrіlоr ɑсеѕtоrɑ, în vеdеrеɑ rеɑlіzărіі unісuluі ѕсор: ѕɑtіѕfɑсеrеɑ nеvоіі есоnоmісе, ɑ сărеі fіnɑlіzɑrе еѕtе рrоfі... vezi detalii

doc

Analiza rebtabilitatii economice și financiare a firmei

Prezenta lucrare este structurata in 6 capitole,fiecare fiind bine asezat si evidentiind punctele esentiale intelegerii temei propuse.Doresc sa prezint detaliat rentabilitatea ,analiza rentabilitatii si fiecare dintre ratele de rentabilitate aplicate la o societate,pentru o exemplificare amanuntita a problematiic economico-financiare intr-o intreprindere. Am descris obiectivul rolul,necesitatea analizei rentabilitatii,precum si continutul procesului de analiza economico-finanaciara a intreprinderii,toate in capitolul 1. Capitolul 2 cuprinde teoriile financiare si evidentiaza fiecare dintre ... vezi detalii

docx

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz la SC Versilia Company SRL

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o încărcătură intelectuală, emoţională şi socială dintre cele mai ridicate ale activităţii umane. Entităţile economice au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, prin crearea de valoare adăugată. Indiferent dacă sunt de stat sau private, mici, mijloci sau mari, din domenii de activitatea diferite, acestea au un numitor comun: oamenii. De modul în care aceştia se dezvoltă depinde succesul companiei. Alături de resursele materiale şi... vezi detalii

doc

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii să se gândească la realizarea unităţii lor pe cale paşnică. Guvernele democratice din Occident hotărâte să nu repete greşelile din trecut, au căutat calea ieşirii din impas şi au ales soluţia integrării lor economice şi politice. În 1948 a fost înfiinţată Organizaţia de Cooperare Economică Europeană în scopul administrării Ajutorului Marshall din America (care a devenit mai târziu Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, OCED), iar în 19... vezi detalii

Hopa sus!