Lucrări de Disertație pentru domeniul Economie

doc

Bugetul

1. Bugetul - elemente introductive 1.1. Conceptul de buget Bugetul a apărut în perioada istorică contemporană din rațiuni ce țin de actul decizional al statului, în contextul dezvoltării și creșterii complexității structurii finanțelor publice. Din punct de vedere etimologic, ternenul de „buget” provine din cuvântul de origine latină „bulgo”, care înseamnă „sac sau pungă cu bani”, fiind ulterior folosit în Anglia, sub forma „budget” și apoi preluat la începutul secolului al XIX-lea în Franța ca „bougette”. În sens general, acesta definește ansamblul previziunilor privind cheltuielile și... vezi detalii

doc

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT În contextul economic actual, se ştie că o entitate patrimonială care-şi realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate, are o activitate credibilă şi corectă. Faptul că se efectuează verificarea activităţii de către un bun profesionist, cu calităţi profesionale şi morale deosebite, duce la obţinerea uneia dintre calităţile importante ale informaţiei financiare, şi anume, credibilitatea ei... vezi detalii

doc

Posibilități de îmbunătățire a satisfacțiilor clienților Catena

Ιntrоduсеrе Rɑpiditɑtеɑ şi ɑdɑptɑbilitɑtеɑ lɑ sсhimbɑrе sunt сuvintеlе-сhеiе ɑlе ɑfɑсеrilоr milеniului III. Infоrmɑţiilе, trɑnsmisе în timp rеɑl, pеrmit firmеlоr să ɑntiсipеzе nеvоilе сliеnţilоr lоr şi еvоluţiilе piеţеi mоndiɑlе, pеntru ɑ fɑсе fɑţă соnсurеnţеi tоt mɑi putеrniсе. Οrgɑnizɑţiilе dеsсоpеră ɑсum fɑptul сă Pеtеr Druсkеr ɑ fоst un viziоnɑr ɑfirmând сă în сеntrul strɑtеgiеi оriсărеi firmе sе ɑflă сliеntul. Νоuɑ есоnоmiе prеsupunе rеlɑţii putеrniсе şi durɑbilе сu сliеnţii, mоdul dе gеstiоnɑrе ɑ ɑсеstоrɑ сu ɑjutоrul nоilоr tеhnоlоgii ɑlе infоrmɑţiеi соnstituind un еlеmеnt mɑjоr ... vezi detalii

doc

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma de organizare, statul si-a creat întotdeauna un sistem de control, având drept principale obiective urmarirea modului de realizarea a obligatiilor fiscale ale contribuabililor persoane fizice si persoane juridice. Prin control, indiferent de natura acestuia (tehnic, economic, financiar, fiscal, vamal, etc.) se urmareste respectarea legislatiei în domeniul respectiv. Astfel, trebuie cunoscute conditiile economice si financiare în care se desfas... vezi detalii

docx

Rolul băncilor în economia de piață

Abstract The role of the bank is at the forefront of the economy, in society, favoring commercial transactions inside and outside a country, ensuring payments and foreign exchange. It also allows the bank to make investments either by participating directly in their financing or by placing and managing money savings; is the main actor on the capital market. In a market economy, banking institutions practice the most complex and varied operations. Currently, in Romania, the field of activity of banks is much developed through products and services made for those who work in the economic fiel... vezi detalii

doc

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesita atat un complex de cunostinte teoretice si de deprinderi practice care definesc pregatirea cuiva, cat si atestatele necesare prin care se recunoaste aceasta pregatire. Prin urmare, inca de la alegerea profesiei contabile am fost constienta de faptul ca pentru a obtine cunostintele teoretice, aptitudinile practice si abilitarile necesare desfasurarii acestei profesii va trebui sa urmez una dintre specializarile propuse de studiile economice superioare. Dintre acestea, tinand seama de preferinte, dar si de faptul ca domeniul respective sta la baza profesi... vezi detalii

doc

Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICA A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR IN ACTIVITATEA ECONOMICA 1.1. Obiectivele si importanta managementului marketingului serviciilor In perioada actuala nu mai exista nici un dubiu cu privire la cresterea importantei serviciilor in economia unei tari, aceasta fiind una din cele mai importante tendinte in cadrul unei societati moderne. Astfel, sectorul serviciilor depaseste astazi cel putin jumatate din activitatile economice mondiale moderne. Importanta sectorului serviciilor a fost recunoscuta devreme in literatura economica. Daca in stadiul ... vezi detalii

doc

Recrutarea, selectarea și integrarea factorului uman în vederea obținerii de performanțe organizaționale

Introducere "Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competenta, motivatie si eficienta in organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importanta deoarece de ea depinde cat de bine este realizat totul intr-o organizatie." Rensis Likert Asa cum atatea eforturi sunt dedicate gasirii si utilizarii celor mai eficiente materii prime sau echipamente tehnice, de ce sa nu acorde si o grija cel putin asemanatoare celei mai importante resurse a firmei, cea umana. Societatea moderna se prezinta ca o retea de organizatii ... vezi detalii

doc

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR IN ROMANIA 1.1.ISTORICUL EVIDENTEI PERSOANELOR IN ROMANIA In Romania,evidenta persoanelor a luat fiinta in anul 1949,prin inscrierea in evidenta a tuturor romanilor care au implinit varsta de 15 ani. Inscrierea in evidenta persoanelor s-a realizat prin intocmirea unor fise personale, care au constituit evidenta locala si centrala. Astfel pentru fiecare cetatean roman au fost intocmite doua fise,una pentru evidenta locala si alta pentru cea centrala,aceste fise fiind actualizate in sistem manual ca urmare a modificarilor intervenite privind datele de dtare c... vezi detalii

doc

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

In prezent, sistemul bancar este in plina schimbare. Principalul motiv al acestui proces il reprezinta criza economica actuala, insa exista si o serie de alti factori care afecteaza aceasta schimbare, cum ar fi: inertia si obisnuinta din cadrul organizatiei, echilibrul dificil intre minimizarea riscului si incetinirea procesului de schimbare, conflictele dintre departamente sau diferite persoane cu raspunderi in cadrul organizatiei, interesele personale, stresul cauzat de schimbare etc. Intr-o situatie de recesiune economica exista putine certitudini pentru ca nimeni nu stie cu exactitate ... vezi detalii

doc

Planificarea și argumentarea prețurilor pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură

CAP. I. BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICARII, PRETURILOR, EFICIENTEI ECONOMICE A PRODUCTIEI SI SERVICIILOR MECANIZATE PRESTATE INTREPRINDERILOR AGRICOLE 1.1. Conceptia de planificare si pret la prestarea serviciilor mecanizate Planificarea in unitatile agricole este acea disciplina economica care se ocupa de elaborarea metodelor, instrumentelor si metodologiei fundamentarii si elaborarii diverselor variante ale planului activitatea de afaceri si alegerea in final a variantei optime. Prin planificare se poate de subinteles procesul de definire a scopurilor si deciziilor cu elaborarea tehnologie... vezi detalii

doc

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PRETULUI IN ECONOMIA CONTEMPORANA 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare In conditiile economiei de piata, problematica formarii preturilor devine esentiala atat pentru intregul sistem economic, cat si pentru fiecare agent economic in parte. In acest context, obiectivele politicii de pret la nivel macroeconomic urmaresc, in egala masura, dezvoltarea economiei, in general, si a activitatii intreprinderilor, in particular. Politica de pret la nivel microeconomic presupune elaborarea principiilor metodologice de formare a preturilor,... vezi detalii

doc

Rata șomajului

INTRODUCERE Exista multi factori care pot cauza somajul, dar unul dintre cei mai mari factori este lipsa de investitii private. Acest lucru este cauzat de companiile private care nu extind activitatile in timp util. Un alt factor principal al somajului este cresterea costurilor fortei de munca. Costurile fortei de munca sunt salariile si remuneratiile pe care intreprinderile trebuie sa le plateasca angajatilor. Acesta este un lucru rau pentru ca daca exista salarii care cresc in mod rapid, atunci intreprinderile nu-si vor putea permite sa plateasca angajatilor asa ca trebuie sa ia anumite ... vezi detalii

doc

Politica concurențială din România și Uniunea Europeană

INTRODUCERE In viziunea lui Porter , "concurenta este factorul determinant esential in succesul sau esecul firmelor. Ea determina oportunitatea acelor activitati ale unei firme care pot contribui la performanta acesteia, cum ar fi inovatiile, o cultura unitara sau o implementare judicioasa". Acesta a fost de altfel si punctul de plecare al lucrarii de fata. Convingerea ca fara concurenta nu poate exista un climat propice pentru ca mediul de afaceri sa se dezvolte si sa contribuie la deplina functionare a economiei. Concurenta reprezinta factorul de dinamism pentru progres, eficienta, echil... vezi detalii

doc

Sisteme de pensii private

Sistemele de protectie sociala din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui venit care sa ofere un trai decent persoanelor ajunse la varsta de pensionare. S-a dovedit insa ca acest obiectiv nu este intotdeauna usor de atins, mai ales daca nu sunt luate din timp masurile necesare pentru a anticipa sau macar a reduce efectele negative ale fenomenelor reale cu care se confrunta sistemele moderne de pensii. Una din componentele de baza ale securitatii sociale a unui stat o constituie sistemul national de pensii, el oferind prac... vezi detalii

Hopa sus!