Lucrări de Disertație pentru domeniul Energetică

doc

Studiu Fezabilitate Panouri PV

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru depăşirea acestei crize energetice este utilizarea surselor regenerabile de energie: energia hidraulică a cursilor de apă, energia eoliană şi energia solară. Energia solară are unele avantaje în raport cu energia eoliană şi energia hidraulică, fiind mult mai uniform distribuită. Astf... vezi detalii

doc

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Consumatorii complecsi (CC), sunt definiti ca acele portiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, si care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat intr-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocuparile privind reprezentarea generatorului sincron inca de la inceputul secolului trecut, ca si caracteristicile acestei categorii de elemente de sistem au condus la o reprezentare matematica relativ buna pentru generatoarele sincrone din sistem. In schimb consumatorii din SEE erau reprezentati, pana in anii '60, prin modele mult mai simplifi... vezi detalii

doc, ppt, tmp

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrică la nivel naţional şi internaţional Politicile de modernizare şi reînoire a tehnologiilor din diverse sectoare industriale devin azi din ce în ce mai importate. Un loc important este ocupat de optimizarea proceselor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile şi de recuperare a resurselor energetice secundare din procesele tehnologice. Aceste deziderate pot fi atinse prin ansambluri de măsuri care conduc la o dimi... vezi detalii

doc

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distributie si de transport a energiei electrice. Calitatea energiei electrice vehiculata prin retelele electrice influenteaza regimurile de functionare ale acestora, cu implicatii directe asupra consumului de energie electrica si asupra sigurantei in functionare a SEN. Principalele obiective urmaresc, in mod distinct , analiza problemelor legate de siguranta in alimentare dar si calitatea "produsului" energie electrica. Fenomenele din sistemul energetic de distributie si de tr... vezi detalii

Hopa sus!