Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Clădire de Birouri în Caz de Incendiu

Cuprins disertație Cum descarc?

LISTA FIGURILOR DIN LUCRARE 5
LISTA TABELELOR DIN LUCRARE 6
GLOSAR 7
REZUMAT 9
SUMMARY 10
INTRODUCERE 11
CAPITOLULI I - NOȚIUNI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE CLĂDIRILOR PENTRU BIROURI 12
1.1.Introducere 12
1.2 Incendiul. Condiţii necesare evacuării 12
1.3 Alcătuirea şi determinarea elementelor clădirilor utilizate la evacuare 15
1.3.1 Căi de evacuare în caz de incendiu 15
1.3.2 Alcătuirea căilor de evacuare 16
1.4 Dimensionarea căilor de evacuare 20
1.4.1 Determinarea fluxurilor de evacuare 21
1.4.2 Gabaritele căilor de evacuare 21
1.5 Lungimea căilor de evacuare. Durata de evacuare 22
CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA CONSTRUCȚIILE PENTRU BIROURI 24
2.1 Generalitați 24
2.2 Mijloace care pot produce aprinderea 24
2.3 Condițiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea 24
2.4 Factori ce influenţează reacţiile persoanelor în caz de incendiu 28
CAPITOLUL III - DINAMICA EVACUĂRII 30
3.1 Procesul de pre-mişcare 31
3.1.1. Recunoaşterea 31
3.1.2. Răspunsul 31
3.2. Procesul de mişcare 32
3.2.1 Numărul şi distribuţia ocupanţilor imediat înaintea evacuării 33
3.2.2 Starea ocupanţilor 33
3.2.3 Alegerea ieşirii 33
3.2.4 Densitatea ocupanţilor 33
3.2.5 Timpii şi distanţa de parcurs 34
3.2.6 Fluxul prin uşi, coridoare şi scări 34
3.3. Fenomene colective care influenţează timpul de evacuare 35
3.3.1. ”Blocarea” şi ”înfundarea” 35
3.3.2. ”Variaţiile de densitate” 36
3.3.3. ”Formarea culoarelor de deplasare” 36
3.3.4. ”Oscilaţiile”. 37
3.3.5. ”Traseele de circulaţie prin intersecţii”. 37
3.3.6. ”Panica”. 37
CAPITOLUL III - COMPORTAMENTUL UMAN ÎN TIMPUL EVACUĂRII 38
4.1 Etapa 1 – Definirea caracteristicilor clădirii şi a strategiei de evacuare 42
4.2 Etapa 2 - Analiza caracteristicilor ocupanţilor şi identificarea grupurilor 43
4.3 Etapa 3 - Dezvoltarea ipotezelor pentru perioada de pre-mişcare 43
4.4. Etapa 4 - Evaluarea timpului de mişcare 44
4.5 Etapa 5 - Evaluarea impactului incendiului asupra ocupanţilor 46
CAPITOLUL IV - MODURI DE APLICARE A MODELELOR DE EVACUARE 47
5.1. Modul naiv 49
5.2. Modul operaţional 50
5.3. Modul predictiv 52
5.4. Modul tehnic 54
5.5. Modul interactiv 55
5.6. Modelarea în timp-real 56
CAPITOLUL VI - MODELAREA ȘI SIMULAREA EVACUĂRII UTILIZATORILOR DINTR-O CLĂDIRE DE BIROURI (P+4) FOLOSIND PROGRAMUL PATHFINDER 58
6.1. Descrierea programului de modelare Pathfinder 58
6.2. Elementele utilizate de programul Pathfinder 58
6.3. Procedura de soluţionare 60
6.4. Simularea evacuării 61
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 69


Extras din disertație Cum descarc?

REZUMAT
Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici sunt din ce în ce mai multe, a apărut şi nevoia studierii procesului de evacuare a persoanelor din aceste clădiri.
Studierea evacuării persoanelor din clădiri presupune estimarea timpului în care acestea reuşesc sa ajunga în exteriorul clădirii sau într-o zonă de siguranţă. Timpul de evacuare poate fi determinat experimental, prin exercitii de evacuare sau cu ajutorul unor programe de simulare.
Modelele de evacuare şi de incendiu au fost dezvoltate pentru a face posibil acest proces de evacuare. De fapt, aceste modele au jucat un rol important, de vreme ce au ajutat la asigurarea faptului că soluţiile propuse de codurile bazate pe performanţă sunt fezabile şi capabile să rezolve corect problemele de securitate la incendiu. Totuşi, folosirea multora din versiunile actuale de programe de evacuare este limitată deoarece acestea nu iau în considerare caracterul şi deciziile indivizilor, dinamica mulţimilor şi interacţiunea dintre incendiu şi oameni. 
Când se face estimarea timpului de evacuare rebuie să se ţină cont şi de comportamentul ocupanţilor clădirii. În funcţie de caracteristicile clădirii, caracteristicile ocupanţilor, strategia de evacuare şi caracteristicile incendiului, ocupanţii pot avea un comportament care să ducă la creşterea timpului de evacuare.
Deoarece exerciţiile de evacuare necesită alocare de timp şi încetarea activităţii pe locul de muncă, în prezent se folosesc din ce în ce mai mult programele informatice destinate modelării şi simulării evacuării persoanelor din clădiri.
Programul Pathfinder oferă uneltele necesare pentru a se lua decizii potrivite, cu privire la structura clădirii şi a proiectării sistemului de protecţie. Mai multe moduri de simulare şi posibilitatea de setare a proprietăţilor ocupanţilor oferă posibilitatea de a se explora cu uşurinţă diferite scenarii, permiţând calcularea cât mai exactă a duratelor de evacuare.
INTRODUCERE
Datorită creşterii urbanizării şi a numărului zonelor cu o densitate mare de populaţie, s-a impus necesitatea controlului riscului la incendiu în vederea asigurării vieţii persoanelor.
În caz de incendiu sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire de birouri, este important să se urmărească evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor.
În acest sens, în funcţie de categoria persoanelor implicate, se stabilesc modalităţile de alarmare, comportamentul de adoptat în caz de urgenţă, atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească factorii responsabili desemnaţi. Securitatea la incendiului asigură faptul că ocupanţii unei clădiri pot ajunge la un loc sigur fără a intra vreodată în contact cu efluenţii incendiului sau căldură.
Distribuţia interioară a spaţiilor dintr-o clădire, trebuie să rezolve problemele funcţionale, estetice şi de confort în primul rând, dar toate acestea abordate şi soluţionate încât să asigure şi condiţiile necesare de siguranţă a utilizatorilor.
Modelarea și simularea asistată de computer este o aplicaţie relativ nouă pentru ingineria securităţii la incendiu în ţara noastră. 
În această lucrare s-a realizat un studiu asupra modelării și simulării evacuării persoanelor dintr-o clădire de birouri P+4 în caz de incendiu, utilizând forma trial a programului de simulare 3D Pathfinder, urmărind timpul de evacuarea a întregului personal aflat în clădire. 
CAPITOLUL I
NOȚIUNI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE CLĂDIRILOR PENTRU BIROURI
1.1.Introducere
Prin spații și construcții pentru birouri se întelege orice clădire destinată activităților de birou, inclusiv spațiile de depozitare și administrative aferente acestora.
Spațiile și construcțiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispoziții generale se clasifică, din punct de vedere constructiv, în:
a) construcții independente pentru birouri;
b) spații pentru birouri înglobate în alte construcții.
Construcțiile pentru birouri se clasifică, după regimul de înăltime, în clădiri normale/obișnuite, clădiri înalte și clădiri foarte înalte, în conformitate cu reglementările tehnice specifice.
Construcții pentru birouri se amenajează în clădiri cu dimensiuni din ce în ce mai mari, cu multe etaje, cu destinaţia de clădiri de birouri, cu personal numeros. În aceste clădiri marea majoritate a obiectelor folosite sunt combustibile ceea ce reprezintă un accentuat pericol de incendii.
În aceste clădiri sarcina termică este atât de mare, încât se poate aprecia că marile constructiile pentru de birouri se situează printre obiectivele cu riscuri foarte mari din punct de vedere a posibilităţii de izbucnire a incendiilor.


Fisiere în arhivă (2):

  • Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu.doc
  • Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu.ppt

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Erica D. Kuligowski şi Richard D. Peacock: A Review of Building Evacuation Models
2. Pathfinder users manual
3. Pathfinder technical reference
4. http://www.fpemag.com/archives/article.asp?issue_id=10&i=17&p=1
5. Ion Anghel, Note de curs “Evacuarea persoanelor din construcţii în situaţii de urgenţă”
6. Cappuccio, J. (2000) Pathfinder: A Computer-Based Timed Egress Simulation. Fire Protection Engineering, 8(fall), 11-12.
7. Fahy, R. F. (2005): Workshop on Building Occupant Movement During Fire Emergencies. Peacock, R. D.; Kuligowski, E. D.: Available Data and Input Into Models. (pp. 62-67) 
8. Flucuş Ioan, Şerban Manuel – „Comportarea la foc a construcţiilor şi instalaţiilor în contextul legislaţiei actuale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” Editura Academica 2001 Bucureşti.
9. Tavares, R. M. and Galea, E.R.: Evacuation modelling analysis within the operational research context: A combined approach for improving enclosure designs. Building and Environment 
10. Fitzgerald, W. F (2004) . Building Fire Performance Analysis, John Wiley & Sons.
11. Charters, D. (2007): How to express design targets and performance criteria once fire safety design objective have been set. Fire Safety Engineering International Seminar Paris.
12. P.J. DiNenno (Ed.): SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, National Fire Protection Association (2002).
13. J.S. Tubbs and B.J. Meacham: Egress Design Solution - A Guide to Evacuation and Crowd Management Planning (2007).
14. Nelson şi Mowrer: SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (2002) şi SFPE Engineering Guide: Human Behavior in Fire SFPE (2003).
15. Andreas Schadschneider, Wolfram Klingsch, Hubert Klüpfel, Tobias Kretz, Christian Rogsch şi Armin Seyfried: Evacuation Dynamics: Empirical Results, Modeling and Applications


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!