Evaluarea Sistemului de Management

Cuprins disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I 2
Rolul și importanța managementului în societatea modernă 2
1.1. Principiile generale ale managementului firmei 2
1.2. Particularitățile societății moderne 3
1.3. Rolul managementului și a managerilor în societatea modernă 4
CAPITOLUL II 5
Considerații generale cu privire la funcțiile managementului 5
2.1. Caracteristicile funcțiilor manageriale 5
2.2. Conținutul și sfera de cuprindere a funcțiilor manageriale 5
2.2.1. Planificarea (Previziunea) 5
2.2.2. Organizarea 6
2.2.3. Coordonarea 6
2.2.4. Antrenarea 6
2.2.5. Controlul 7
CAPITOLUL III 8
Funcția managerială de organizare și impactul ei asupra succesului întreprinderii 8
3.1. Definirea sferei de cuprindere a organizării la nivelul întreprinderii 8
3.2. Principalele componente ale activității de organizare 9
3.3. Delegarea de autoritate și descentralizarea în cadrul funcției de organizare 9
3.4. Instrumente utilizate în elaborarea procesului de organizare a întreprinderii 10
CAPITOLUL IV 13
Organizarea procesuală în cadrul funcției manageriale de organizare 13
4.1. Conținutul organizării procesuale la nivelul întreprinderii 13
4.2. Componentele activității de organizare procesuală 13
4.2.1. Postul de lucru 13
4.2.2. Compartimentarea proceseler de muncă 14
4.2.3. Relațiile de muncă 15
4.2.4. Nivelele ierarhice 17
CAPITOLUL V 19
Organizarea structurală – componentă a procesului de organizare a firmei 19
5.1. Principii de elaborare și factorii de influență ai organizării structurale 19
5.1. Tipuri de structuri organizatorice ale firmelor 21
5.3. Elaborarea structurii organizatorice a firmei 28
5.4. Criterii care stau la baza alegerii structurii organizatorice optime a firmei 34
CAPITOLUL VI 39
Studiu de caz privind analiza sistemului de management al unei societăți ca pârghie de dezvoltare 39
CONCLUZII Şl PROPUNERI 59
BIBLIOGRAFIE 61


Extras din disertație Cum descarc?

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
CAPITOLUL I
Rolul și importanța managementului în societatea modernă
Managementul, ca știință, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitățile practicii sociale. Managementul întreprinderii, datorită numărului mare de specialiști implicați, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanțial între ele.
Privit prin prisma evoluției sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienței, a formulării unor principii și legități, a dezvoltării unor metode și proceduri specifice de investigare și acțiune a căpătat tot mai mult caracteristicile unei științe.
În literatura de specialitate s-au exprimat diferite opinii privind conținutul si sfera de cuprindere a managementului, definițiile fiind mai generale sau mai analitice, astfel:
- M.H. Mescon, M. Albert si Fr. Kedouri definesc managementul ca fiind procesul de planificare, organizare, antrenare și control al eforturilor membrilor unei organizații și folosirea altor resurse organizaționale pentru atingerea scopurilor organizaționale [Management: Individual and Organizational Effectiveness, 1985].
- Philippe Hurmel definește managementul ca fiind ansamblul demersurilor, metodelor si proceselor de planificare, organizare, alocare a resurselor, control, activare si animare a unei întreprinderi [Qualite et management strategique, 1989]
- Ovidiu Nicolescu: managementul firmelor rezida in studierea proceselor si relațiilor de management din cadrul lor, in vederea descoperirii legităților si principiilor care le guvernează si a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalități de conducere, de natura sa asigure obținerea si creșterea competitivității [Management, 1999].
1.1. Principiile generale ale managementului firmei
La baza conceperii și exercitării managementului firmelor se afla un ansamblu de principii care au o triplă determinare: socio – economică, tehnico – materială și umană. Principiile generale exprimă nivelul de dezvoltare a științei managementului.
Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al firmei și caracteristicile sale esențiale și ale mediului ambiant. 
Principiul managementului participativ – participarea personalului este necesar să se realizeze diferențiat, cu un plus de intensitate la nivelul firmelor mari și mijlocii, în domeniile de activitate cu complexitate și dinamism mare și pentru personalul cu pregătire ridicată.
Principiul motivării tuturor factorilor implicați, a stockholderilor în activitățile firmei, motivarea puternică a factorilor implicați în activitățile firmei, corelată cu aportul potențial și efectiv la rezultatele obținute, trebuie să ghideze în permanență managementul firmei.
Principiul eficacității și eficienței exprimă necesitatea modelării sistemului de management al firmei, astfel încât să se determine supraviețuirea și competitivitatea sa.
1.2. Particularitățile societății moderne
Într-un sondaj, la care au participat 44 de experți din diferite domenii din America și Europa, care avea ca subiect predicții pentru deceniul 1990 – 2000 cu prelungiri în deceniul 2000-2010 au rezultat peste 100 de tendințe diferite privind societatea contemporană. S-au conturat astfel nouă cauze importante ale schimbării societății contemporane, și anume:
Maturizarea populației. Se vor manifesta preocupări sporite în domeniul forței de muncă, de natură educațională și de schimbare a politicii de pensionare în sensul întârzierii ieșirii la pensie.
Apare o societate pestriță din punct de vedere demografic. Se ajunge la o forță de muncă ce înglobează culturi diferite (datorită în primul rând emigrării), iar produsele și serviciile vor trebui adaptate la aceste condiții demografice.
Mutație în roluri societale. Se estompează granițele dintre sectoarele de stat și privat.
Economie informatizată. Mariajul computerelor cu tehnologia comunicațională transformă informația într-o resursă strategica.
Globalizare. Rolul dominant al Americii în economia globală va descrește, în timp ce influențele Japoniei și Europei se vor majora.
Accent pe calitatea vieții. Emanațiile toxice, calitatea îngrijirii curente a copiilor și bătrânilor, precum și riscurile îmbolnăvirilor profesionale vor căpăta o atenție sporită.
Restructurare economică. Vor apărea noi ramuri industriale. Reconversia profesională va căpăta importanța crescută, corespunzător unei economii aflate într-o schimbare rapidă.
Se redefinește familia și habitatul. Tradiționala familie este înlocuită de cupluri fără copii, cupluri de necăsătoriți, părinți singuri și familii cu doua venituri. Tot mai mulți oameni vor fi capabili să lucreze acasă, să folosească serviciile bancare și să-și facă piața fără a se deplasa de la domiciliu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea Sistemului de Management.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!