Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Cuprins disertație Cum descarc?

Cuprins
CUPRINS 2
ARGUMENTARE 5
1. INTRODUCERE 6
1.1. ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE 9
1.2. ORACLE SERVER 11
2. ORACLE XE. OPERAŢII ELEMENTARE 18
2.1. INSTALAREA SERVERULUI ORACLE XE PE CALCULATOR MEU FUNCŢIONÂND SUB WINDOWS XP 18
2.2. PORNIREA SERVERULUI ORACLE XE 19
2.3. CREAREA UTILIZATORULUI JUDIT 21
2.4. CREAREA UNUI ANSAMBLU DE TABELE 23
2.4.1. Cheia primară, cheie străină: 23
2.5. CREAREA TABELELOR 24
2.5.1. Crearea tabelelor cu cheie primară 24
2.5.2. Crearea tabelelor cu cheie străină 27
2.6. ADĂUGAREA DATELOR ÎN TABELELE 31
3. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI SQL 32
3.1. DESPRE LIMBAJ 32
3.2. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE SQL 32
3.3. SETUL DE COMENZI SQL 33
3.3.1. Scrierea comenzilor SQL 34
3.4. CREAREA TABELELOR ÎN ORACLE XE 36
3.4.1. Comanda CREATE TABLE 36
3.4.2. Comanda DROP TABLE 37
3.4.3. Comanda SELECT 38
3.4.4. Comanda INSERT 41
3.4.5. Comanda DELETE 41
3.4.6. Comanda UPDATE 41
4. ORACLE JDBC. GENERALITĂŢI 42
4.1. PRINCIPALELE CLASE DIN JDBC 43
4.1.1. Clasa Connection 43
4.1.2. Clasa Statement 43
4.1.3. Clasa ResultSet 45
5. MEDIUL DE PROGRAMARE NETBEANS 47
5.1. TRATAREA PROGRAMELOR SCRISE ÎN JAVA 47
5.2. NETBEANS SI JDK - INSTALARE ŞI CONFIGURARE 48
6. REALIZAREA INTERFEŢEI APLICAŢIEI MELE ÎN NETBEANS 49
6.1. CREAREA FERESTREI PRINCIPALE 51
6.2. INTERFAŢA APLICAŢIEI. MENIU, SUBMENIURI, CONTROALE 57
6.2.1. Controale Windows 57
6.2.2. JMenuBar 58
6.3. PARCURGEREA TABELELOR APLICAŢIEI 63
6.3.1. Tabelul Clasa 63
6.3.2. Tabelul Limbaincep 67
6.3.3. Tabelul Limbaavans 67
6.3.4. Tabelul Religie 68
6.3.5. Tabelul Elevi 69
6.3.6. Tabelul Matricol 70
6.3.7. Tabelul Bazadate 70
6.4. ADĂUGAREA DATELOR ÎN BAZA DE DATE 71
6.4.1. Tabelul Clasa 71
6.4.2. Tabelul Limbaincep 74
6.4.3. Tabelul Limbaavans 75
6.4.4. Tabelul Religie 75
6.4.5. Tabelul Elevi. Controlul JComboBox 76
6.4.6. Tabelul Matricol 79
6.4.7. Tabelul Bazadate 82
6.5. CREAREA OPERAŢIILOR ÎN BAZA DE DATE.CONTROLUL JTABLE 87
6.5.1. Formular pentru vizualizarea elevilor dintr-o clasă 87
6.5.2. Formular pentru vizualizarea elevilor cu limba începătoare: 93
6.5.3. Formular pentru vizualizarea elevilor cu limba avansată: 93
6.5.4. Formular pentru vizualizarea elevilor cu religia: 94
6.5.5. Formular pentru vizualizarea datelor elevilor: 95
7. REALIZAREA RAPOARTELOR APLICAŢIEI 96
7.1. ELEMENTELE UNUI RAPORT 96
7.2. JASPER REPORTS 98
7.3. REALIZAREA DESCRIERII RAPORTULUI CU IREPORT 99
7.3.1. Indicarea căii spre biblioteca ojdbc14_g.jar 99
7.3.2. Realizarea unei conexiuni cu serverul Oracle XE 100
7.4. REALIZAREA RAPORTULUI CLASA 102
7.4.1. Integrarea raportului clasa în aplicaţie 107
7.5. REALIZAREA RAPOARTELOR CONŢINÂND GRUPURI DE ARTICOLE 109
7.5.1. Realizarea raportului bazadate.jrxml 109
7.5.2. Realizarea raportului limbaincep.jrxml 114
7.5.3. Realizarea raportului limbaavans.jrxml 115
7.5.4. Realizarea raportului rel.jrxml: 116
7.5.5. Realizarea raportului matricol.jrxml: 117
7.6. PREGĂTIREA APLICAŢIEI PENTRU DISTRIBUŢIE 118
8. BIBLIOGRAFIE 119


Extras din disertație Cum descarc?

Argumentare
Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. 
O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa datelor despre registrul şi numărul matricol, limbile studiate în anii anteriori, religie etc.
Când un elev se înscrie în clasa a IX-a a unui liceu, se trec în fişa lui nu numai datele personale (data naşterii, CNP, adresa, numele părinţilor, numărul CI), cât şi religia pe care o are, limba studiată în şcoala generală, ca fiind limba avansată. Acest lucru este important din punctul de vedere al realizării grupelor de elevi, în funcţie de limbile studiate. Fiecare elev are dreptul de a frecventa ora de cult, conform religiei proprie.
Prin această aplicaţie, realizată în Oracle, se poate crea schema proiectului, ansamblul de tabele cu legăturile lor, tabele de date cu câmpurile potrivite, interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi rapoartele aplicaţiei realizate cu mediul de programare iReport. Se va vizualiza aplicaţia prin mediul de programare NetBeans şi cu ajutorul rapoartelor iReport toate variantele de selectări posibile privind evidenţa elevilor din ciclul inferior al liceului.
1. Introducere
Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date complet relaţional, extins, cu facilităţi din tehnologia orientată obiect (OO). Sistemul Oracle este realizat de firma Oracle Corporation care a fost înfiinţată în anul 1977 în SUA - California şi acum este cel mai mare furnizor de software de gestiunea datelor. Acesta este operaţional pe toată gama de calculatoare (micro, mini, mainframe) sub diverse sisteme de operare.
Prima versiune de SGBD Oracle a fost realizată la sfârşitul anilor '70 respectând teoria relaţională. În cadrul sistemului a fost implementat de la început limbajul relaţional SQL pe care l-a dezvoltat ulterior faţă de versiunea standard rezultând SQL*Plus.
Începând cu versiunea 5.0 SGBD Oracle are următoarele facilităţi suplimentare: funcţionează în arhitectura client/server; are limbaj procedural propriu PL/SQL; are precompilatoare ca interfaţă cu limbajele universale.
În iunie 1997 s-a lansat SGBD Oracle versiunea 8.0, inclusiv în România, care a marcat o nouă generaţie de baze de date Oracle deoarece iniţiază trecerea de la arhitectura client/server la arhitectura NC (Network Computing), are o mare deschidere, are optimizări performante şi pune accent mai mare pe analiză (modelare-funcţionalitate) faţă de programare (codificare).
În noiembrie 1998 s-a lansat SGBD Oracle 8i ca sistem de baze de date pe Internet. Această versiune are următoarele caracteristici:
• Este reproiectat arhitectural în mod fundamental şi se încadrează în tendinţa de trecere de la arhitectura client/server la arhitectura NC;
• Permite dezvoltarea unei baze de date de orice dimensiune, în mod centralizat sau distribuit;
• Are facilităţi de salvare/restaurare automate şi inteligente;
• Permite partiţionarea integrală pentru tabele şi indecşi;
• Are mesagerie integrală, prin comunicarea între aplicaţii şi procesare offline (chiar dacă aplicaţiile nu sunt conectate);
• Prelucrarea paralelă pentru: replicare, cereri de regăsire, actualizare;
• Oferă facilităţi din tehnologia OO, prin care se permite definirea
şi utilizarea de obiecte mari şi complexe;
• Optimizează cererile de regăsire prin reutilizarea comenzilor SQL identice lansate de utilizatori diferiţi şi prin realizarea unui plan de execuţie a instrucţiunilor SQL;
• Are un grad de securitate sporit prin: server de criptare, control trafic reţea, niveluri de parolare etc.;
• Permite lucrul cu depozite de date (Data Warehouse) care conţin date multidimensionale (cu tehnologia OLAP).


Fisiere în arhivă (1):

  • Evidenta Elevilor din Ciclul Inferior.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Prof. Univ. Dr. Ion Lungu: Baze de date Oracle limbajul SQL
Crearea şi exploatarea bazelor de date relaţionale. Suport de curs
2 Day DBA. Oracle Co. 
2 Day Developer Guide. Oracle Co. 
Programarea interfeţelor grafice (Java Swing) 
JasperReports for Java Developers 
iReport - User manual
Crearea interfeţelor utilizator. Suport de curs. 
Programarea interfeţelor grafice (Java Swing). O'Reilly. 
1001 Java Tips 
Introduction to Programming Using Java, Third Edition 
Complemente de programare. Suport de curs.
www. studentie.ro/curs-Oracle


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!