Lucrări de Disertație pentru domeniul Finanțe

doc

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice primare, care cauzează crize energetice în diverse state indiferent de gradul de dezvoltare economică. De-a lungul dezvoltării omenirii societatea se confrunta cu un şir de probleme globale, printre care: - Asigurarea cu hrană şi apă; - Asigurarea cu energie; - Menţinerea unui mediu înconjurător favorabil. Ultimele două probleme asigură actualitatea temei. Deoarece, în lucrarea dată, se analizează asigurarea cu energie şi anume cu energie ... vezi detalii

docx

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozitelor, impozite care trebuie stabilite pe bază de principii clare si sănătoase, de echitate fiscală, economică şi socială. Fiscalitatea este o arta, a raţiunii economice, sociale şi politice întrucat în stabilirea impozitelor nu există tipare, prototipuri după care să se aplice politica fiscală în orice ţară, nu există reţete universal valabile. Chiar şi în aceaşi ţară "strategia fiscala" se schimbă frecvent, uneori destul de ... vezi detalii

doc

Analiza performanțelor financiare ale societății comerciale SC Andral Expos SRL

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE a. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: S.C ANDRAL EXPO S.R.L Sediul social: calea Aradului nr 25, Timisoara Telefon: 0256/248562 NR inreg ORC : J35/1435/2006 Cod fiscal: RO9823952 Forma juridica: persoana juridica romana, societate cu raspundere limitata 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea preponderenta este reprezentata de fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2811). 1.3. DOMENIUL DE ACTIVITATE Andral produce si/sau realizeaza: - Panouri sandwich (de acoperis si perete) ; - Tabla cut... vezi detalii

doc

Analiza factorială a cifrei de afaceri

INTRODUCERE Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de activitate sau dimensiune, trebuie sa se adapteze în permanenta la cerintele pietei si ale mediului în care îsi desfasoara activitatea, sa-si îmbunatateasca performantele economico-financiare si capacitatea de concurenta în raport cu alti agenti economici. Pentru realizarea acestor obiective este foarte utilă analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a întreprinderilor, care, prin metodele si tehnicile utilizate, permit diagnosticarea st... vezi detalii

doc

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă rezultatul unui proces istoric îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor economice, iar bugetul reprezintă o categorie fundamentală a finanţelor, abordat de literatura de specialitate atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere economic. Din punct de vedere juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. D... vezi detalii

doc

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, fiscalitatea are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în cadrul acestei structuri, precum şi în cadrul fiecărui stat-membru. Indiscutabil, din perspectiva posibilei asocieri la Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova, modificările fiscale cu impact ulterior asupra dezvoltării socio-economice au o deosebită importanţă. Politica fiscală... vezi detalii

doc

Sistemul de Taxe și Impozite la Nivelul Bugetelor Locale

INTRODUCERE Finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale constituite cu aportul autorităţilor administraţiei publice locale şi alte resurse financiare locale. Finanţele publice locale reprezintă o parte componentă a finanţelor publice alături de finanţele publice ale administraţiei centrale de stat, care exprimă relaţiile economice prin care se mobilizează şi utilizează resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pentru satisfacerea unor cerinţe colective reprezentate de învăţământ, cultură, asistenţă soci... vezi detalii

docx

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al creşterii preţului ţiţeiului pe plan internaţional şi al costurilor de aprovizionare. Procesul de restructurare a Petrom a continuat. Cifra de afaceri a companiei a scãzut faţã de anul precedent cu 6%, în special din cauza preţurilor şi a volumului mai mic al vânzãrilor la export din activitatea de Rafinare şi Marketing. Acest lucru a fost parţial compensat de nivelul mai ridicat al cifrei de afaceri obţinute din activitatea de Gaze. 2008 a fost u... vezi detalii

doc

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei dezvoltări. Specific evoluției impozitelor în perioada postbelică este tendința creșterii lor în mărime absolută și relativă. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin creșterea numărului plăților, creșterea materiei impozabile precum și majorarea cotei de impunere. Rolul inițial unic al impozitelor a fost de natură financiară. Acesta constituie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare pentru acoperirea cheltulelilor publice... vezi detalii

doc

Finanțarea unui program de dezvoltare prin intermediul unei linii de credit

1. PREZENTAREA FIRMEI PENTRU CARE SE REALIZEAZA DIAGNOSTICUL SI EVALUAREA 1.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC AL S.C. OVER STIL S.A. Societatea comercialã OVER STIL S.A. a fost fondatã în anul 1897 ca atelierele Cãilor Ferate Române, cu profil de reparaţii material rulant (locomotive cu aburi şi vagoane de cãlãtori). In anul 1961 sectorul de reparaţii locomotive s-a reprofilat pe fabricaţia de utilaje tehnologice pentru inductria chimicã şi prelucrarea ţiţeiului. In anul 1968 cele douã sectoare distincte care au funcţionat în cadrul aceleiaşi întreprinderi se constituie în douã întreprinderi cu p... vezi detalii

doc

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importantă diferenţierea faţă de competitori. Există opţiuni variate în realizarea acestui ţel, cum ar fi: serviciul de personal, eficienţa serviciului sau crearea de noi produse, care pot servi cerinţelor clienţilor, permiţând un avantaj competitiv în industria bancară. Intensificarea concurenţei şi mondializarea pieţelor, fenomene independente ce caracterizează economia mondială actuală, determină la nivelul ma... vezi detalii

doc

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii aderării la Uniunea Europeană ori chiar a finanţării dezvoltării afacerilor internaţionale în vederea stimulării progresului economic mondial şi a dezvoltării proceselor de inovare şi cercetare. Lucrarea aceasta se axează mai ales pe partea de finanţare a aderării la Uniunea Europeană în vederea creşterii posibilităţii de adoptare a aquis-ului comunitar şi a creării unei Europe unice şi unite care să facă faţă cu succes noilor provocări mondiale. ... vezi detalii

doc

Planificarea Auditului Public Intern

1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are semnificatia a asculta, dar despre audit se vorbeste de pe vremea asirienilor, egiptenilor. Activitati de audit s-au realizat in decursul timpului si in Romania, dar opurtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit in acceptiunea folosita in present este relative recenta si se plaseaza in perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americi, cand intreprinderile erau afectate de recesiunea economica si trebuiau sa plateasca sume importa... vezi detalii

doc

Crizele Financiare Contemporane

CAPITOLUL 1 Introducere Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică se extinde în SUA, Europa şi Japonia şi se conturează a fi mult mai dureroasă decât căderea economică din 1981-1982. O masivă scădere a încrederii atât la nivelul sectorului de afaceri, cât şi la nivelul consumatorilor, ambele răspunzând prin restrângerea cheltuielilor, este în plină derulare. Criza s-a declansat pe fondul unei situaţii marcate de o încetinire a ritmului de creştere a economiei americane, pe de o parte iar pe de alta, pe fondul dezec... vezi detalii

doc

Analiza diagnostic la SC Agro Internațional SRL

CAPITOLUL I OBIECTIVELE ŞI ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC Analiza diagnostic are ca scop final identificarea simptomelor, disfuncţionalităţilor, punctelor tari, a punctelor slabe, a terapiei necesare pentru redresarea situaţiei. Raţiunea efectuării unui diagnostic al performanţelor întreprinderii poate avea la bază nu numai împrejurarea în care aceasta are dificultăţi, respectiv disfuncţionalităţi, ci şi situaţia în care starea ei este normală/ stabilă, dar se intenţionează creşterea performantelor sau iniţierea unui plan de investiţii sau a unuia de afaceri utile fie investirii resurselor pro... vezi detalii

Hopa sus!