Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

Extras din disertație Cum descarc?

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale
Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale intre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:
a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);
b) Fondul Social European(FSE);
c) Fondul de Coeziune (FC);
şi două Acţiuni Complementare, respectiv:
1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rurală (FEADR);
2. Fondul European pentru Pescuit (FEP).
Fonduri Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona să tematica specifică. Fondurile Structurale nu finanţează proiecte individuale separate. Ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.
Ajutorul structural reprezintă efectiv, în acest fel, o valoare adăugată pentru teritoriile eligibile; statele membre sunt obligate să menţină angajamentele financiare la acelaşi nivel la care se aflau la începutul perioadei de programare. 
I) Fondul European de Dezvoltare Regională ( F.E.D.R)
Articolul 160 din Tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate, inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi regiunile afectate de un handicap geografic său natural, precum regiunile insulare şi zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi regiunile de frontieră."Regulamentrul (CE) Nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999" stabileşte principalele tipuri de investiţii ce vor fi finanţate prin FEDR, după cum urmează:
FEDER contribuie la finanţarea:
- Investiţiilor productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de munca durabile, în special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-uri;
- Investiţiilor în infrastructuri;
- Dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale. Aceste măsuri cuprind asistenta şi serviciile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, crearea şi dezvoltarea instrumentelor de finanţare precum capitalul de risc, fondurile de împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare locală, subvenţiile la dobânda, conectarea la reţea, cooperarea şi schimbul de experienţa intre regiuni, oraşe şi factorii sociali, economici şi de mediu relevanţi;
- Asistentei tehnice.
II) Fondul Social European (FSE)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune1 introduce cadrul în care se înscrie acţiunea Fondurilor structurale şi a Fondului de coeziune şi stabileşte în principal obiectivele, principiile şi normele de parteneriat, de programare, de evaluare şi de gestiune. în consecinţă, este oportun să se definească misiunea Fondului Social European (FSE) în raport cu atribuţiile care îi sunt consacrate în conformitate cu articolul 146 din Tratat şi în cadrul acţiunii statelor membre şi a Comunităţii care are ca obiectiv elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu articolul 125 din Tratat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Fondul Social European si Sprijinirea Eficientei Administratiei Publice.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!